Avdeling for sterilforsyning

Bildet kan inneholde: hånd, finger, gest, tommel, spiker.
Foto:Nils Olav Mevatne

Vårt hovedformål er å levere sterile flergangsinstrumenter og utstyr til klinikkene ved Det odontologiske fakultet, Norges største tannklinikk med 50 000 behandlinger i året. Dette krever god organisering og effektiv bruk av personell og maskiner. Riktig rengjøring, desinfisering og sterilisering er vesentlig for godt smittevern og pasientsikkerhet.

Kontaminert utstyr og instrumenter sorteres, rengjøres og dekontamineres i sertifiserte vaskemaskiner før de steriliseres og emballeres etter gjeldende krav og retningslinjer. Daglig har vi to innleveringer fra klinikkene av kontaminerte instrumenter og utstyr til rengjøring og sterilisering.

Avdelingen har behov for sammensatt kompetanse. Vi har ansatte som er tannhelsesekretærer, steriltekniker og klinikksekretærer med lang erfaring fra sterilforsyning. Disse utfyller hverandre godt faglig. Det er viktig å holde de ansatte oppdatert på utviklingen i faget, så de kurses jevnlig. Avdelingens steriltekniker underviser våre studenter, i tillegg til at hun er en etterspurt foredragsholder på klinikker i Norge.

Fellesskap og samarbeid er grunnlaget for vår effektive og hyggelige avdeling.

Postadresse

Universitetet i Oslo
Institutt for klinisk odontologi 
P.b. 1109 Blindern
0317  N-OSLO

Besøksadresse

Geitmyrsveien 71

Telefon resepsjon

22 85 22 01 / 22 85 22 03

Oversykepleier