Klinikk for allmenn odontologi - vaksen

Klinikken gjev tannbehandling til vaksne pasientar innan alle fagområde.

Spesialistbehandling blir tilvist til aktuelle fagavdelingar eller til Klinikk for spesialbehandling. Behandlinga blir utført av studentar.

Klinikken består av følgende einingar:

  • Hovudklinikk: Geitmyrsv. 71, 5. etasje - tlf. 22 85 20 60 og 6. etasje - tlf. 22 85 20 78
  • Klinikk for diagnostikk (mottak), Geitmyrsv. 71, 1. etasje tlf 22 85 21 14
  • Ferdighetssenteret, Tilbygg Domus Medica, Gaustad
  • Gerodontologi, Cathinka Guldberg-Senteret, Lovisenberggt. 7c, tlf 22 85 23 71

Det er ca 70 instruktørtannlegar og 30 klinikksekretærar tilsett ved klinikken. Vidare har vi fysioterapeut, instruktørtannpleiarar og tannteknikarar.

  

Publisert 29. sep. 2010 16:25 - Sist endret 3. feb. 2022 12:41