Kjersti Elisabeth Carlsen

Seniorrådgiver - Adm
Bilde av Kjersti Elisabeth Carlsen
English version of this page
Telefon +47 22852228
Brukernavn
Besøksadresse Geitmyrsveien 71 0455 Oslo
Postadresse Postboks 1109 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

 • Studentutveksling og avtaler 
 • Circle U
 • Internasjonalt nettverk
 • Ansattmobilitet
 • Bestiller for IKO, Gjesteforskerbolig 
 • Publisist og innholdprodusent : Fakultetets nettsider og facebook- side med hovedvekt på saker fra studier.
 • Klinisk Veiledningsnettverk
 • Kontaktutvalget IKO- referent
 • Prosjekter: Løpende skikkethetsvurdering (digital løsning), frafallsprosjektet, spes. utdanningen 
 • Sectra PACS bildejournalsystem, leverandørkontakt 

Nettverk

Tidligere arbeidserfaring

 • Fra 2005- 2010 jobbet jeg i SAS Scandinavian Airlines: Administrasjonskonsulent på "leisure sales". I avdeling "Region Østlandet" var jeg koordinator , lederstøtte og hadde stillingen som administrasjonsleder i 2 år (1 år barselpermisjon).
 • Fra 1998- 2005 var jeg ansatt i Braathens / SAS Braathens på Økonomiavdelingen (”Salgsavregning”) og hadde følgende stillinger: Avregningsmedarbeider, 1.assistent og var også seksjonsleder på salgsavregningsavdelingen i 4 1/2 år.
 • 1995-97: Jeg har 2 års undervisningserfaring fra VGS (kroppsøvning) og ungdomsskolen (diverse fag). I 1998 jobbet jeg som lønningskonsulent  i Personalavdelingen ved Rikshospitalet. Tidligere har jeg hatt syke- og ferievikariater på Buskerud sentralsykehus (administrativt).

Utdanning

Jeg er utdannet Cand. Mag innen økonomisk/administrative fag (Kongsberg Ingeniørhøgskole/ Høgskolen i Buskerud) og idrettsfag (Norges Idrettshøgskole). Jeg har også gjennomført 1. året av siv. øk. studiet ved NHH.

 

Emneord: Nettpublisering, Studieadministrasjon, PACS, Circle U, Internasjonalisering, Klinisk veiledning i odontologi, Skikkethet
Publisert 3. nov. 2010 12:13 - Sist endret 7. apr. 2022 10:21