Anne Merete Aass

Bilde av Anne Merete Aass
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Geitmyrsveien 71 0455 Oslo
Postadresse Postboks 1109 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Periodonti. Periodontitt, aggressiv og kronisk, hos barn, unge, voksne. Regenerasjon. Periodontitt og prematur fødsel.  Peri-implantitt

Undervisning

Bachelor, Mastergrad og spesialistutdanningen


Bakgrunn

Cand.odont Oslo 1978.

Spesialistutdanning, Oslo 1982-85.

Basiskompetanse for universitetspedagogikk, Oslo 1986

Dr. odont. 1994.

1. amanuensis avd. for periodonti 1997

Ledelsesutvikling for kvinner i vitenskapelige stillinger 1999

Priser

American Academy of Periodontology, Clinical Research Award 1996

Verv

Leder av Tako`s fagråd (Tako: tannhelsekompetanse senter for sjeldne medisinske tilstander) 1999-2000

Medlem av Tako`s fagråd 2000 -

Styremedlem i "Tannlegeforeningens undervisnings fond" 2000 - 2009

Medlem av Norsk Tannlegeforenings fagnevnd 2002 - 2005

Medlem av TSE`s (Tannlegenes Systematiske Etterutdanning) fagutvalg, 2002 - 2005

Nestleder ved Institutt for Klinisk Odontologi (IKO), Det odontologiske fakultet, Oslo 2005 - 2009

Medlem av IKO styret 2005 -

Samarbeid

Samarbeid med odontologisk fakultet i Porto Alegre og Sao Paulo, Brasil 

Emneord: Oral helse, Periodontititt, periodontal regenerasjon, ben- regenerasjon, Klinisk forskning, Peri-implantitt, Behandlingsprosedyrer

Publikasjoner

 • Preus, Hans Ragnar; Aass, Anne Merete & Grytten, Jostein Ivar (2022). Munnhelse i sykehjem - en undersøkelse gjort i Akershus. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 132(4), s. 320–326.
 • Hussain, Badra; Haugen, Håvard Jostein; Aass, Anne Merete; Sanz Alonso, Mariano; Antonoglou, Georgios & Bouchard, Philippe [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2021). Peri-Implant Health and the Knowing-Doing Gap—A Digital Survey on Procedures and Therapies. Frontiers in Dental Medicine. ISSN 2673-4915. 2(726607). doi: 10.3389/fdmed.2021.726607. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mauland, Erik Klepsland; Preus, Hans Ragnar & Aass, Anne Merete (2020). Comparison of commercially available 0.2% chlorhexidine mouthwash with and without anti-discoloration system: A blinded, crossover clinical trial. Journal of Clinical Periodontology. ISSN 0303-6979. 47(12), s. 1522–1527. doi: 10.1111/jcpe.13382. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hugo, Jørgen; Koldsland, Odd Carsten; Aass, Anne Merete & Tiainen, Hanna (2020). Development and initial testing of an in vitro model simulating class II furcation defects. Clinical and Experimental Dental Research. ISSN 2057-4347. doi: 10.1002/cre2.346. Fulltekst i vitenarkiv
 • Koldsland, Odd Carsten & Aass, Anne Merete (2020). Supportive treatment following peri-implantitis surgery: An RCT using titanium curettes or chitosan brushes. Journal of Clinical Periodontology. ISSN 0303-6979. 47(10), s. 1259–1267. doi: 10.1111/jcpe.13357. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bunæs, Dagmar; Verket, Anders; Aass, Anne Merete & Bolstad, Anne Isine (2020). Tyypin 2 diabeteksen ja parodontaalisairauksien välinen yhteys. Suomen hammaslaakarilehti. ISSN 0355-4090. 3, s. 24–29.
 • Bunæs, Dagmar Fosså; Verket, Anders; Aass, Anne Merete & Bolstad, Anne Isine (2020). A cross-link between diabetes mellitus type 2 and periodontal disease. Tandlægebladet. ISSN 0039-9353. 124, s. 24–29.
 • Bunæs, Dagmar Fosså; Verket, Anders; Aass, Anne Merete & Bolstad, Anne Isine (2020). Kopplingen mellan diabetes typ2 och parodontal sjukdom. Tandläkartidningen. ISSN 0039-6982. 112(1), s. 48–53.
 • Bunæs, Dagmar Fosså; Verket, Anders; Aass, Anne Merete & Bolstad, Anne Isine (2020). Sammenheng mellom diabetes mellitus Type 2 og periodontal sykdom. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 130(1), s. 10–16.
 • Norum, Thomas Åge; Aass, Anne Merete & Koldsland, Odd Carsten (2019). Pain and morbidity after non-surgical and surgical treatment of peri-implantitis. Acta Odontologica Scandinavica. ISSN 0001-6357. doi: 10.1080/00016357.2019.1632474.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Aass, Anne Merete & Koldsland, Odd Carsten (2019). Treatment of peri-implant mucositis with a chitosan brush? A pilot randomized clinical trial. International Journal of Dental Hygiene. ISSN 1601-5029. s. 1–7. doi: 10.1111/idh.12381.
 • Bardakci, Ayse Gul; Haydari, Maliha; Koldsland, Odd Carsten; Aass, Anne Merete; Sandvik, Leiv & Preus, Hans Ragnar (2018). Sammenligning av effekten av 0,06%, 0,12% og 0,2% klorheksidin på plakk, blødning og bivirkninger i en eksperimentell gingivittmodell : en dobbeltblind, randomisert klinisk studie . Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 128(8), s. 584–590.
 • Valør, Liv Oddrun; Norton, Inghild; Koldsland, Odd Carsten; Aass, Anne Merete; Grjibovski, Andrej M. & Preus, Hans Ragnar (2018). The plaque and gingivitis inhibiting capacity of a commercially available mouthwash containing essential oils and ethyl lauroyl arginate. A randomized clinical trial. Acta Odontologica Scandinavica. ISSN 0001-6357. 76(4), s. 241–246. doi: 10.1080/00016357.2017.1412499.
 • Koldsland, Odd Carsten; Wohlfahrt, Johan Caspar & Aass, Anne Merete (2018). Surgical treatment of peri-implantitis: Prognostic indicators of short-term results. Journal of Clinical Periodontology. ISSN 0303-6979. 45(1), s. 100–113. doi: 10.1111/jcpe.12816.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Evensen, Bjørnar; Zeza, B; Jansson, Harald; Pilloni, A & Roos-Jansåker, AM [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). A novel non-surgical method for mild peri-implantitis- a multicenter consecutive case series. International Journal of Implant Dentistry. ISSN 2198-4034. s. 1–8. doi: 10.1186/s40729-017-0098-y.
 • Andersen, Heidi; Aass, Anne Merete & Wohlfahrt, Johan Caspar (2017). Porous titanium granules in the treatment of peri-implant osseous defects-a 7-year follow-up study. International Journal of Implant Dentistry. ISSN 2198-4034. s. 1–7. doi: 10.1186/s40729-017-0106-2.
 • Haydari, Maliha; Bardakai, Aysegul; Koldsland, Odd Carsten; Aass, Anne Merete; Sandvik, Leiv & Preus, Hans Ragnar (2017). Comparing the effect of 0.06% -, 0.12% and 0.2% Chlorhexidine on plaque, bleeding and side effects in an experimental gingivitis model: a parallel group, double masked randomized clinical trial. BMC Oral Health. ISSN 1472-6831. 17(1). doi: 10.1186/s12903-017-0400-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Villa , Oscar; Wohlfahrt, Johan Caspar; Koldsland, Odd Carsten; Brookes, Steven J; Lyngstadaas, Ståle Petter & Aass, Anne Merete [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). EMD in periodontal regenerative surgery modulates cytokine profiles: A randomised controlled clinical trial. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 6, s. 1–9. doi: 10.1038/srep23060. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lutnæs, Odd Bjørn; Wohlfahrt, Johan Caspar; Aass, Anne Merete & Koldsland, Odd Carsten (2015). Tilleggseffekten av fotodynamisk terapi ved ikke-kirurgisk periodontal behandling. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 125(8), s. 692–697.
 • Preus, Hans Ragnar; Torgersen, Gerald R.; Koldsland, Odd Carsten; Hansen, Bjørn Frode; Aass, Anne Merete & Larheim, Tore Arne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). A new digital tool for radiographic bone level measurements in longitudinal studies. BMC Oral Health. ISSN 1472-6831. 15(1), s. 1–7. doi: 10.1186/s12903-015-0092-9.
 • Herbst, Alexander; Aass, Anne Merete & Koldsland, Odd Carsten (2014). Diagnosestilling og behandling av festetap med benlomme hos en ung pasient. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 124(7), s. 562–567.
 • Andersen, Jostein; Koldsland, Odd Carsten; Aass, Anne Merete & Wohlfahrt, Johan Caspar (2014). Langtidsresultater etter kirurgisk korrigering av bukkale gingivale retraksjoner : en litteraturstudie. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 124(10), s. 810–817.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Aass, Anne Merete; Granfeldt, Finn; Lyngstadaas, Ståle Petter & Reseland, Janne Elin (2014). Sulcus fluid bone marker levels and the outcome of surgical treatment of peri-implantitis. Journal of Clinical Periodontology. ISSN 0303-6979. 41(4), s. 424–431. doi: 10.1111/jcpe.12229.
 • Preus, Hans Ragnar; Koldsland, Odd Carsten; Aass, Anne Merete; Sandvik, Leiv & Hansen, Bjørn Frode (2014). Har munnskylling med Listerine Total care en plaque- og gingivitthemmende effect? Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 124(4), s. 268–274.
 • Weidlich, Patricia; Moreira, Carlos Heitor C.; Fiorini, Tiago; Musskopf, Marta L.; da Rocha, José M. & Oppermann, Maria Lucia R. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2013). Effect of nonsurgical periodontal therapy and strict plaque control on preterm/low birth weight: a randomized controlled clinical trial. Clinical Oral Investigations. ISSN 1432-6981. 17(1), s. 37–44. doi: 10.1007/s00784-012-0679-3.
 • Preus, Hans Ragnar; Koldsland, Odd Carsten; Aass, Anne Merete; Sandvik, Leiv & Hansen, Frode (2013). The plaque- and gingivitis-inhibiting capacity of a commercially available essential oil product. A parallel, split-mouth, single blind, randomized, placebo-controlled clinical study. Acta Odontologica Scandinavica. ISSN 0001-6357. 71(6), s. 1613–1619. doi: 10.3109/00016357.2013.782506.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Lyngstadaas, Ståle Petter; Rønold, Hans Jacob; Saxegaard, Erik; Ellingsen, Jan Eirik & Karlsson, Stig [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Porous Titanium Granules in the Surgical Treatment of Peri-Implant Osseous Defects: A Randomized Clinical Trial. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. ISSN 0882-2786. 27(2), s. 401–410.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Aass, Anne Merete; Rønold, Hans Jacob; Heijl, Lars; Haugen, Håvard Jostein & Lyngstadaas, Ståle Petter (2012). Microcomputed Tomographic and Histologic Analysis of Animal Experimental Degree II Furcation Defects Treated With Porous Titanium Granules or Deproteinized Bovine Bone. Journal of Periodontology. ISSN 0022-3492. 83(2), s. 211–221. doi: 10.1902/jop.2011.110128.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Lyngstadaas, Ståle Petter; Heijl, Lars & Aass, Anne Merete (2012). Porous Titanium Granules in the Treatment of Mandibular Class II Furcation Defects: A Consecutive Case Series. Journal of Periodontology. ISSN 0022-3492. 83(1), s. 61–69. doi: 10.1902/jop.2011.100769.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Aass, Anne Merete; Rønold, Hans Jacob & Lyngstadaas, Ståle Petter (2011). Micro CT and human histological analysis of a peri-implant osseous defect grafted with porous titanium granules: a case report. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants. ISSN 0882-2786. 26(1), s. 9–14.
 • Koldsland, Odd Carsten; Scheie, Anne Aamdal & Aass, Anne Merete (2011). The association between selected risk indicators and severity of peri-implantitis using mixed model analyses. Journal of Clinical Periodontology. ISSN 0303-6979. 38(3), s. 285–292. doi: 10.1111/j.1600-051X.2010.01659.x.
 • Koldsland, Odd Carsten; Scheie, Anne Aamdal & Aass, Anne Merete (2010). Prevalence of Peri-Implantitis Related to Severity of the Disease With Different Degrees of Bone Loss. Journal of Periodontology. ISSN 0022-3492. 81(2), s. 231–238. doi: 10.1902/jop.2009.090269.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Monjo, Marta; Rønold, Hans Jacob; Aass, Anne Merete; Ellingsen, Jan Eirik & Lyngstadaas, Ståle Petter (2010). Porous titanium granules promote bone healing and growth in rabbit tibia peri-implant osseous defects. Clinical Oral Implants Research. ISSN 0905-7161. 21(2), s. 165–173. doi: 10.1111/j.1600-0501.2009.01813.x.
 • Koldsland, Odd Carsten; Scheie, Anne Aamdal & Aass, Anne Merete (2009). Prevalence of Implant Loss and the Influence of Associated Factors. Journal of Periodontology. ISSN 0022-3492. 80(7), s. 1069–1075. doi: 10.1902/jop.2009.080594.
 • Hanvold, Karl Iver; Vigen, Ellen Christine; Jorkjend, Lars; Aass, Anne Merete & Skoglund, Lasse Ansgar (2008). Increase in volume of dental local anaesthetic solution while maintaining the tissue lidocaine and adrenaline concentration does not increase acute postoperative pain after gingivectomy. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. ISSN 0266-4356. 46(3), s. 218–222. doi: 10.1016/j.bjoms.2007.10.004.
 • Preus, Hans Ragnar; Aass, Anne Merete; Hansen, Bjørn Frode; Moe, B & Gjermo, Per E (2008). A randomized, single-blind, parallel-group clinical study to evaluate the effect of soluble beta-1,3/1,6-glucan on experimental gingivitis in man. Journal of Clinical Periodontology. ISSN 0303-6979. 35, s. 236–241. doi: 10.1111/j.1600-051X.2007.01183.x.
 • Henriksson, Ingrid Christina Heuck; Stermer, Eva Margrete; Aass, Anne Merete; Sandvik, Leiv & Møystad, Anne (2008). Comparison of the reproducibility of Storage Phosphor and Film Bitewings for assessment of Alveolar Bone Loss. Acta Odontologica Scandinavica. ISSN 0001-6357. 66(6), s. 380–384. doi: 10.1080/00016350802438086.
 • Mavropoulos, Antonios; Brodin, Pål; Rösing, Cassiano Kuchenbecker; Aass, Anne Merete & Aars, Harald (2007). Gingival blood flow in periodontitis patients before and after periodontal surgery assessed in smokers and non-smokers. Journal of Periodontology. ISSN 0022-3492. 78(9), s. 1774–1782. doi: 10.1902/jop.2007.060472.

Se alle arbeider i Cristin

 • Norton, Inghild; Valør, Liv Oddrun; Koldsland, Odd Carsten; Aass, Anne Merete; Grjibovski, Andrei M. & Preus, Hans Ragnar (2018). Klinisk effekt av et kommersielt munnskyllemiddel på plakk og gingivitt. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 128(3), s. 188–194.
 • Grytten, Jostein Ivar; Aass, Anne Merete; Lyngstadaas, Ståle Petter; Brodin, Pål; Ellingsen, Jan Eirik & Barkvoll, Pål (2015). Kompetansesentrenes forsvarsskrift - en korreksjon til deres realitetsorientering. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 125(5), s. 459–462.
 • Aass, Anne Merete (2015). Vedlikeholdsbehandling av tenner.
 • Aass, Anne Merete (2015). Periodontal epidemiologi.
 • Jepsen, Søren; Berglundh, Tord; Genco, Robert; Aass, Anne Merete; Demirel, Korkud & Derks, Jan [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2015). Primary prevention of peri-implantitis: managing peri-implant mucositis. Journal of Clinical Periodontology. ISSN 0303-6979. 42(S16), s. S152–157. doi: 10.1111/jcpe.12369.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Lyngstadaas, Ståle Petter; Aass, Anne Merete & Koldsland, Odd Carsten (2014). Implant Maintenance with a Chitosan Brush –A Randomized Clinical Trial.
 • Weidlich, Patricia; Moreira, Carlos Heitor Cunha; Fiorini, Tiago; Musskopf, Marta Liliana; da Rocha, José Mariano & Oppermann, Maria Lúcia Rocha [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2014). Response to a letter to the Editor addressing the publication "Effect of nonsurgical periodontal therapy and strict plaque control on preterm/low birth weight: a randomized controlled clinical trial". Clinical Oral Investigations. ISSN 1432-6981. 18(1), s. 345–346. doi: 10.1007/s00784-013-1080-6.
 • Aass, Anne Merete (2013). Behandlingsplanlegging.
 • Aass, Anne Merete (2013). Diagnose av peri-implantitt 12.
 • Aass, Anne Merete (2013). Diagnose av peri-implantitt 11.
 • Aass, Anne Merete (2013). Behandling av peri-implantitt 12.
 • Aass, Anne Merete (2013). Behandling av peri-implantitt 11.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Aass, Anne Merete; Grandfeldt, F.; Lyngstadaas, Ståle Petter & Reseland, Janne Elin (2012). Change in bone resorption markers in pen-implant sulcus fluid after surgical treatment of peri-implantitis. Bone. ISSN 8756-3282. 50, s. S116–S116. doi: 10.1016/j.bone.2012.02.358.
 • Aass, Anne Merete (2012). Periodontal behandling anno 2012.
 • Aass, Anne Merete (2012). Fortsatt periodontal behandling/ekstraksjon og implantat 10.
 • Aass, Anne Merete (2012). Diagnose av peri-implantitt 10.
 • Aass, Anne Merete (2012). Behandling av peri-implantitt 10.
 • Aass, Anne Merete (2012). Fortsatt periodontal behandling/ekstraksjon og implantat 9.
 • Aass, Anne Merete (2012). Diagnose av peri-implantitt 9.
 • Aass, Anne Merete (2012). Behandling av peri-implantitt 9.
 • Aass, Anne Merete (2011). Peri-implantitt.
 • Aass, Anne Merete (2011). Periodontal behandling og trygd anno 2011.
 • Aass, Anne Merete (2011). Fortsatt periodontal behandling/ekstraksjon og implantat 8.
 • Aass, Anne Merete (2011). Diagnose av peri-implantitt 8.
 • Aass, Anne Merete (2011). Behandling av peri-implantitt 8.
 • Hansen, Bjørn Frode; Preus, Hans Ragnar; Aass, Anne Merete & Koldsland, Odd Carsten (2011). The Plaque Inhibiting Effect of an Essential OilMouthwash.
 • Aass, Anne Merete (2011). Fortsatt periodontal behandling/ekstraksjon og implantat 7.
 • Aass, Anne Merete (2011). Diagnose av peri-implantitt 7.
 • Aass, Anne Merete (2011). Behandling av peri-implantitt 7.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Aass, Anne Merete; Rønold, Hans Jacob; Karlsson, Stig; Ellingsen, Jan Eirik & Saxegaard, Erik (2010). Porous titanium granules in the surgical treatment of peri-implant osseous defects - a randomized clinical trial.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Rønold, Hans Jacob; Heijl, L; Haugen, Håvard Jostein; Aass, Anne Merete & Lyngstadaas, Ståle Petter (2010). Porous titanium granules in degree II furcation defects - an animal experimental study.
 • Koldsland, Odd Carsten & Aass, Anne Merete (2010). Patient satisfaction regarding dental implant treatment.
 • Aass, Anne Merete (2010). En rundtur innenfor faget periodonti.
 • Aass, Anne Merete (2010). Fortsatt periodontal behandling/ekstraksjon og implantat 6.
 • Aass, Anne Merete (2010). Fortsatt periodontal behandling/ekstraksjon og implantat 5.
 • Aass, Anne Merete (2010). Diagnose av peri-implantitt 6.
 • Aass, Anne Merete (2010). Diagnose av peri-implantitt 5.
 • Aass, Anne Merete (2010). Behandling av peri-implantitt 6.
 • Aass, Anne Merete (2010). Behandling av peri-implantitt 5.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Rønold, Hans Jacob; Aass, Anne Merete; Heijl, Lars & Lyngstadaas, Ståle Petter (2009). Porous titanium granules in degree II furcation defects- an animal experimental study.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Aass, Anne Merete; Rønold, Hans Jacob; Karlsson, Stig; Ellingsen, Jan Eirik & Saxegaard, Erik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Porous Titanium Granules in the Surgical Treatment of Peri-Implant Osseous Defects – A Randomized Clinical Study.
 • Koldsland, Odd Carsten; Scheie, Anne Aamdal & Aass, Anne Merete (2009). Prevalence of peri-implantitis and associated factors.
 • Koldsland, Odd Carsten; Scheie, Anne Aamdal & Aass, Anne Merete (2009). Prevalence of peri-implantitis; the influence of different levels of criteria.
 • Aass, Anne Merete (2009). Fortsatt periodontal behandling/ekstraksjon og implantat 4.
 • Aass, Anne Merete (2009). Fortsatt periodontal behandling/ekstraksjon og implantat 3.
 • Aass, Anne Merete (2009). Diagnose av peri-implantitt 4.
 • Aass, Anne Merete (2009). Diagnose av peri-implantitt 3.
 • Aass, Anne Merete (2009). Behandling av peri-implantitt 4.
 • Aass, Anne Merete (2009). Behandling av peri-implantitt 3.
 • Aass, Anne Merete (2009). Hva skal henvises til spesialist i periodonti - hva kan allmenntannlegen behandle selv?
 • Aass, Anne Merete (2008). Fortsatt periodontal behandling/ekstraksjon og innsetting av implantat 2.
 • Aass, Anne Merete (2008). Behandling av peri-implantitt 2.
 • Aass, Anne Merete (2008). Diagnose av peri-implantitt 2.
 • Aass, Anne Merete (2008). Fortsatt periodontal behandling/ekstraksjon og innsetting av implantat 1.
 • Aass, Anne Merete (2008). Behandling av peri-implantitt 1.
 • Aass, Anne Merete (2008). Diagnose av peri-implantitt 1.
 • Aass, Anne Merete (2008). Periodontal kirurgi.
 • Aass, Anne Merete (2008). Kirurgikurs.
 • Koldsland, Odd Carsten; Scheie, Anne Aamdal & Aass, Anne Merete (2008). Long term evaluation of dental implants; Implant loss and factors associated.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Aass, Anne Merete; Rønold, Hans Jacob & Lyngstadaas, Ståle Petter (2008). Titanium Granules for Treatment of Periimplantitis Osseous Defects - A Pilot Randomized Clinical Study with Human Histology.
 • Wohlfahrt, Johan Caspar; Rønold, Hans Jacob; Aass, Anne Merete; Monjo, Marta & Lyngstadaas, Ståle Petter (2008). Porous Titanium Granules in Rabbit Tibia Critical Size Osseous Defects.
 • Aass, Anne Merete (2007). Periodontal kirurgi.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. nov. 2010 23:33 - Sist endret 17. jan. 2022 11:32

Prosjekter

Forskergrupper

 • Biofilm
 • Regenerasjon