Lasse Ansgar Skoglund

Bilde av Lasse Ansgar Skoglund
English version of this page
Telefon +47 22844672
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Ullevål Universitetssykehus bygning 19 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1119 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Farmakologi og farmakoterapi spesielt relatert til odontologiske behandlingssituasjoner.

Behandling av akutte postoperative og post-traumatiske smerter.

Undervisning

Studenter ved Det odontologiske fakultet, Det medisinske fakultet, UiO og Tannpleierstudiet, UiO.

Bakgrunn

Cand. odont., Det odontologiske fakultet, UiO, 1977,

Generell biologisk linje, Det odontologiske fakultet, UiO, 1980,

Autorisasjon lystgass-sedasjon (Danmark), 1981

Spesialutdannelse farmakologi og toksikologi, Norges veterinærhøgskole, 1986,

Dr. sci., Norges veterinærhøgskole, 1986,

Professor i farmakologi, Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Det odontologiske fakultet, UiO, 1996.

Autorisasjon lystgass-sedasjon (Norge), 2002

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, UiO, 2003,

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin (Norge), 2003

Specialtandlæge i hospitalsodontologi (Danmark), 2004

Spesialist in oral surgery (United Kingdom), 2009

Specialistkompetens i oral kirurgi (Sverige), 2009

PG Certificate of Sedation and Pain Management, Eastman Dental Hospital, University College London, 2010

Fellow Faculty of Dental Surgery of the Royal College of Surgeons (England), 2010

Diploma of Sedation and Pain Control, University of the Western Cape, Cape Town, South Africa, 2011

Verv

Fagleder Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Institutt for Klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, UiO

Medlem av priskomiteen for utdeling av Norecopas pris for fremragende arbeid til fremme av "de 3R-ene" (Replacement, Reduction & Refinement) i forbindelse med dyreforsøk.

Associate Editor Oral Surgery (The official journal of The British Association of Oral Surgeons).

Samarbeid

Oslo Universitetssykehus, Oslo, School of Dentistry, University of Manchester, UK og Eastman Dental Hospital, University College London, UK

Emneord: farmakoterapi, inflammasjoner, farmakologi, odontologisk, smerte
Publisert 11. nov. 2010 23:10 - Sist endret 5. mai 2014 17:25