Lasse Ansgar Skoglund

Bilde av Lasse Ansgar Skoglund
English version of this page
Telefon +47 22844672
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Ullevål Universitetssykehus bygning 19 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1119 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Farmakologi og farmakoterapi spesielt relatert til odontologiske behandlingssituasjoner.

Behandling av akutte postoperative og post-traumatiske smerter.

Undervisning

Studenter ved Det odontologiske fakultet, Det medisinske fakultet, UiO og Tannpleierstudiet, UiO.

Bakgrunn

Cand. odont., Det odontologiske fakultet, UiO, 1977,

Generell biologisk linje, Det odontologiske fakultet, UiO, 1980,

Autorisasjon lystgass-sedasjon (Danmark), 1981

Spesialutdannelse farmakologi og toksikologi, Norges veterinærhøgskole, 1986,

Dr. sci., Norges veterinærhøgskole, 1986,

Professor i farmakologi, Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Det odontologiske fakultet, UiO, 1996.

Autorisasjon lystgass-sedasjon (Norge), 2002

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin, Det odontologiske fakultet, UiO, 2003,

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin (Norge), 2003

Specialtandlæge i hospitalsodontologi (Danmark), 2004

Spesialist in oral surgery (United Kingdom), 2009

Specialistkompetens i oral kirurgi (Sverige), 2009

PG Certificate of Sedation and Pain Management, Eastman Dental Hospital, University College London, 2010

Fellow Faculty of Dental Surgery of the Royal College of Surgeons (England), 2010

Diploma of Sedation and Pain Control, University of the Western Cape, Cape Town, South Africa, 2011

Verv

Fagleder Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Institutt for Klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, UiO

Medlem av priskomiteen for utdeling av Norecopas pris for fremragende arbeid til fremme av "de 3R-ene" (Replacement, Reduction & Refinement) i forbindelse med dyreforsøk.

Associate Editor Oral Surgery (The official journal of The British Association of Oral Surgeons).

Samarbeid

Oslo Universitetssykehus, Oslo, School of Dentistry, University of Manchester, UK og Eastman Dental Hospital, University College London, UK

Emneord: farmakoterapi, inflammasjoner, farmakologi, odontologisk, smerte

Publikasjoner

 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2020). Munnskyllemidler mot pandemisk/epidemisk virus – En kort oversikt. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  130(8), s 620- 625
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2017). Smertelindring i odontologisk praksis. Aktuell Nordisk odontologi.  ISSN 1902-3545.  42, s 88- 98 . doi: 10.18261/issn.2058-7538
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Steinsvåg, Sverre K (2013). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013, I: Trygve Fjellstad & Trygve Fjeldstad (red.),  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-90732-11-5.  L11 legemidler ved sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg.  s 1177 - 1180
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Steinsvåg, Sverre K (2013). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013, I: Trygve Fjellstad & Trygve Fjeldstad (red.),  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-90732-11-5.  T11 Sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg.  s 399 - 418
 • Lunde, Kristin; Skoglund, Lasse Ansgar & Steinsvåg, Sverre (2010). T11 Sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg, I: Trygve Fjeldstad (red.),  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2010.  Foreningen for utgivelse av norsk legemiddelhåndbok.  ISBN 9788290732108.  T11.  s 391 - 408
 • Steinsvåg, Sverre; Lunde, Kristin & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). L11 Legemidler ved sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg, I: Trygve Fjeldstad (red.),  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2010.  Foreningen for utgivelse av norsk legemiddelhåndbok.  ISBN 9788290732108.  L11.  s 1173 - 1176
 • Hanvold, Karl Iver; Vigen, Ellen Christine; Jorkjend, Lars; Aass, Anne Merete & Skoglund, Lasse Ansgar (2008). Increase in volume of dental local anaesthetic solution while maintaining the tissue lidocaine and adrenaline concentration does not increase acute postoperative pain after gingivectomy. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.  ISSN 0266-4356.  46(3), s 218- 222 . doi: 10.1016/j.bjoms.2007.10.004
 • Løkken, Per; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2007). Tannbehandling av pasienter som medisineres med bisfosfonater. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  117(10), s 588- 594
 • Løkken, Per; Skoglund, Lasse Ansgar & Skjelbred, Per (2007). Kjeveosteonekrose ved bisfosfonatbehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127, s 1945- 1947
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2007). Munn- og tannmidler, I: Astri Vilberg (red.),  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007.  Foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok.  ISBN 978-82-90732-09-2.  L11.2.  s 1065 - 1066
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2007). Tenner, munnsykdommer og plager, I: Astri Vilberg (red.),  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2007.  Foreningen for utgivelse av Norsk Legemiddelhåndbok.  ISBN 978-82-90732-09-2.  T11.4.  s 361 - 367
 • Løkken, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2006). Legemiddelbivirkninger i munnhulen. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  116(7), s 408- 413
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2005). Clinical trials for the evaluation of analgesic efficacy, In Anita Holdcroft & Sian Jaggar (ed.),  Core Topics in Pain.  Cambridge University Press.  ISBN 0-521-85778-3.  30.  s 203 - 208
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2005). Lokalanestetika (lokalanalgetika) - noen tanker omkring nye metoder og materialer i vår odontologiske hverdag, I:  Odontologi 2005 Nordisk odontologisk årbog.  Munksgaard Danmark.  ISBN 87-628-0531-2.  Kapittel.  s 97 - 107
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2005). Routes, formulations and drug combinations, In Anita Holdcroft & Sian Jaggar (ed.),  Core Topics in Pain.  Cambridge University Press.  ISBN 0-521-85778-3.  39.  s 263 - 268
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2005). Tannpleiere og forskrivningsretten. Tannstikka : tidsskrift for Norsk tannpleierforening.  ISSN 1501-8636.  (1), s 10- 10
 • Møller, Philip Lange; Juhl, Gitte Irene; Payen-Champenois, Catherine & Skoglund, Lasse Ansgar (2005). Intravenous acetaminophen (paracetamol): Comparable analgesic efficacy, but better local safety than its prodrug, propacetamol, for postoperative pain after third molar surgery. Anesthesia and Analgesia.  ISSN 0003-2999.  101, s 90- 96
 • Møller, Philip Lange; Sindet-Pedersen, Steen; Pedersen, Claus Tjerning; Juhl, Gitte Irene; Dillenschneider, Anne & Skoglund, Lasse Ansgar (2005). Onset of acetaminophen analgesia: comparison of oral and intravenous routes after third molar surgery. British Journal of Anaesthesia.  ISSN 0007-0912.  94(5), s 642- 648
 • Faye-Lund, Hilde & Skoglund, Lasse Ansgar (2004). Legemidler ved sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg, I: Astri Vilberg (red.),  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004.  Foreningen for utgivelseav Norsk legemiddelhåndbok.  ISBN 82-90732-08-2.  L11.  s 1061 - 1063
 • Bjørnsson, Gudmundur Asgeir; Haanæs, Hans R & Skoglund, Lasse Ansgar (2003). A randomized, double-blind crossover trial of paracetamol 1000 mg four times daily vs ibuprofen 600 mg: effect on swelling and other postoperative events after third molar surgery. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251.  55(4), s 405- 412
 • Bjørnsson, Gudmundur Asgeir; Haanæs, Hans R & Skoglund, Lasse Ansgar (2003). Ketoprofen 75 mg qid versus acetaminophen 1000 mg qid for 3 days on swelling, pain, and other postoperative events after third-molar surgery. Journal of clinical pharmacology.  ISSN 0091-2700.  43(3), s 305- 314
 • Bjørnsson, Gudmundur Asgeir; Haanæs, Hans R & Skoglund, Lasse Ansgar (2003). Naproxen 500 mg bid versus acetaminophen 1000 mg qid: effect on swelling and other acute postoperative events after bilateral third molar surgery. Journal of clinical pharmacology.  ISSN 0091-2700.  43(8), s 849- 858
 • Moum, Bjørn A. & Skoglund, Lasse Ansgar (2003). Fordøyelsessystemet, I: Astri Vilberg (red.),  Norsk legemiddelhåndbok for alle.  J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-21466-1.  Kapittel: 6.  s 80 - 104
 • Husby, T.; Haugstvedt, Jan Ragnar; Fyllingen, Gunnar & Skoglund, Lasse Ansgar (2001). Acute postoperative swelling after hand surgery: an exploratory, double-blind, randomised study with paracetamol, naproxen, and placebo. Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery.  ISSN 0284-4311.  35, s 91- 98
 • Jorkjend, Lars & Skoglund, Lasse Ansgar (2001). A dose-response study of adrenaline combined with lignocaine 2%: effect on acute postoperative pain after oral soft tissue surgery. British Journal of Clinical Pharmacology.  ISSN 0306-5251.  51(4), s 335- 341
 • Møller, Philip Lange; Norholt, S.E.; Ganry, Herve; Insuasty, J.H.; Vincent, F.G.; Skoglund, Lasse Ansgar & Sindet-Pedersen, S. (2000). Time to onset of analgesia and analgesic efficacy of effervescent acetaminophen 1000 mg compared to tablet acetaminophen 1000 mg in postoperative dental pain: a single-dose, double-blind, randomized, placebo-controlled study. Journal of clinical pharmacology.  ISSN 0091-2700.  40(4), s 370- 378
 • Björnsson, Gudmundur A. & Skoglund, Lasse Ansgar (2000). Bilateral oral surgery:A model for analgesic and anti-inflammatory drug testing (Abstract). Dolor : investigación, clínica & terapeútica.  ISSN 0214-0659.  15 (Suppl III), s 40
 • Hanvold, Karl Iver; Jorkjend, Lars & Skoglund, Lasse Ansgar (2000). Tobacco use does not influence acute postoperative pain intensity after oral soft tissue surgery (Abstract). Dolor : investigación, clínica & terapeútica.  ISSN 0214-0659.  15 (Suppl III), s 39

Se alle arbeider i Cristin

 • Lyngstad, Gaute; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). Numbers needed to treat (NNT) is influenced by the choice of analgesic drugs used in analgesic trials and the duration of the observation period: A trial with ibuprofen and paracetamol-containing analgesics. IASP Press.  ISBN 978-0-931092-96-1.  1 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skoglund, Lasse Ansgar (2020). NTFs nye obligatoriske etterutdanning: En liten kommentar. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  130, s 734- 735
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2020). NTFs nye obligatoriske etterutdanning: Svar til Sigbjørn Løes. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  130(9)
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2020). Questions about the use of analgesics during the coronavirus pandemic.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2020). Spørsmål om bruk av analgetika under coronaviruspandemien.
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2020). Nytt smertestillende legemiddel i dosert form. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  130(5), s 477
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine & Coulthard, Paul (2020). Coronavirus and analgesics. British Dental Journal.  ISSN 0007-0610.  228, s 487 . doi: https://doi.org/10.1038/s41415-020-1485-y
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine & Coulthard, Paul (2020). Ibuprofen er fortsatt anbefalt Forutsetningen for valg av smertestillende / antipyretika i tannbehandling og oral kirurgi er en balanse mellom kostnad, nytte og nåværende kunnskap: En kommentar til bruken av NSAIDS, paracetamol eller opioidkombinasjoner som smertestillende midler i Coronavirus (Covid-19)-kompromitterte pasienter.. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  130(5), s 430- 432
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Barkvoll, Pål (2019). Blåreseptordningen og tannlegen:Hvorfor holdes pasienter med odontologiske tilstander utenfor?. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  129(5), s 472- 473
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2019). Medisinske gassprodukter, slik som oksygen og lystgass i odontologisk praksis. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  129(4), s 354- 356
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2018). Orofacial smärta. Ett multidisciplinärt omhändertagande (anmeldelse). Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  118(10), s 868- 869
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2018). Legemidler, odontologisk praksis og lovverket - tid for en endring!. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  118(8), s 605- 608
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2017, 29. november). Smiler for nye tenner. [Internett].  Journalen.hioa.no.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2016). Gift og forgiftninger i Norge. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  126(3), s 266- 267
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2016). Orajel® kommer til klinikken (på registreringsfritak). Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  126(5), s 388- 390
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2015). Articaine hydrochloride: is it the solution?. Dental Update.  ISSN 0305-5000.  42(5), s 493
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2015). Tannpleierens virkeområdet og legemiddelbruk – en liten gordisk knute?. Tannstikka : tidsskrift for Norsk tannpleierforening.  ISSN 1501-8636.  (4), s 6- 11
 • Vigen, Ellen Christine & Skoglund, Lasse Ansgar (2015). Letters to the editor. Dental Update.  ISSN 0305-5000.  42(5), s 493- 493
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Lygre, Henning (2014). Tannhelsesekretærer og odontologisk lokalanestesi. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  124(4), s 318- 319
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2014). Pharmacology: Inflammatory definitions. British Dental Journal.  ISSN 0007-0610.  217(2) . doi: 10.1038/sj.bdj.2014.554
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine & Teigmo, Bente Olin (2014). Stikkskadedirektivet og lokalanestesi i odontologisk praksis. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  124(3), s 216- 219
 • Klevstrand, Agnete & Skoglund, Lasse Ansgar (2013, 01. august). Skylder på munnvann for misfarge.  Dagens Næringsliv.
 • Landari, Elena; Hustveit, Olav; Trumpy, Ida Gjessing; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2013). Ketamine as single dose analgesics on acute postoperative pain in both genders following surgical removals of third molars. Journal of oral and maxillofacial surgery.  ISSN 0278-2391.  71(9), s e38- e38 . doi: 10.1016/j.joms.2013.06.065
 • Lyngstad, Gaute; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2013). The duration of analgesic drugs is the major determinant for numbers needed to treat (NNT) calculations. Journal of oral and maxillofacial surgery.  ISSN 0278-2391.  71(9), s e37- e38 . doi: 10.1016/j.joms.2013.06.064
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders & Skjelbred, Per (2013). Gender differences in the subjective assessment of the postoperative sequela after third molar surgery. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.  ISSN 0266-4356.  51(6), s e128 . doi: 10.1016/j.bjoms.2013.05.139
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders & Skjelbred, Per (2013). Gender differences in the subjective assessment of the postoperative sequela after third molar surgery.
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders & Skjelbred, Per (2013). Short-term association between anxiety, self-medication and subjective postoperative clinical signs in Norwegian patients following surgical removal of third molar teeth. Journal of oral and maxillofacial surgery.  ISSN 0278-2391.  71(9), s e42- e43 . doi: 10.1016/j.joms.2013.06.073
 • Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2013). Long-term association between anxiety, and analgesic consumption and postoperative pain experience in Norwegian patients following surgical removal of third molar teeth. Journal of oral and maxillofacial surgery.  ISSN 0278-2391.  71(9), s e41- e42 . doi: 10.1016/j.joms.2013.06.072
 • Lyngstad, Gaute; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). [PF 149] Numbers needed to treat (NNT) is influenced by the choice of analgesic drugs used in analgesic trials and the duration of the observation period: A trial with ibuprofen and paracetamol-containing analgesics.
 • Løkken, Per; Skjelbred, Per; Skoglund, Lasse Ansgar; Hovland, Kjersti & Spigset, Olav (2012). Munnstell med klorheksidin forebygger pneumoni hos intuberte pasienter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(6), s 624- 625 . doi: 10.4045
 • Skoglund, Lasse Ansgar & Vigen, Ellen Christine (2012). Clinical experience with articaine - with special reference to neurotoxicity.
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine & Skjelbred, Per (2012). Diclofenac sodium intramuscularly, or paracetamol intravenously? Question not answered. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.  ISSN 0266-4356.  50(1), s 91- 91 . doi: 10.1016/j.bjoms.2011.07.013
 • Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). Application of the Oral Health Impact Profile-14 in Norwegian adults following third molar surgery.
 • Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). Application of the Oral Health Impact Profile-14 in Norwegian adults following third molar surgery. A pilot study. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.  ISSN 0266-4356.  50, s S46- S47
 • Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). [PF 046] The short form oral health impact profile (OHIP-14) correlates with common subjective postoperative inflammatory symptoms after minor maxillofacial surgery.
 • Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). Quality of life assessment in Norwegian adults following third molar surgery.
 • Vigen, Ellen Christine; Egeland, Olaug; Lyngstad, Gaute; Skoglund, Anders; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2012). The short form oral health impact profile /OHIP-14) correlates with common subjective postoperative inflammatory symptoms after minor maxillofacial surgery. Milano 2012 14th World Congress on Pain - Abstract/Lectures.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2011). Sedation in Norway. The use of standard and advanced sedation techniques.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2011). Velskrevet og oversiktlig om søvnforstyrrelser. Ronald Attanasio & Dennis R. Bailey. Dental management of sleep disorders. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  121(5), s 342
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine & Jorkjend, Lars Thoralf (2011). Identifying predictors of postoperative pain experience using a dental soft tissue model (gingivectomy). Preliminary results. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.  ISSN 0266-4356.  49, s S102- S102 . doi: 10.1016/j.bjoms.2011.03.220
 • Skoglund, Lasse Ansgar; Vigen, Ellen Christine & Jorkjend, Lars Thoralf (2011). Identifying predictors of postoperative pain experience using a dental soft tissue model (gingivectomy). Preliminary results.
 • Vigen, Ellen Christine; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2011). Den gode henvisning:Svar til Hol og Johannessen. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  121, s 127- 127
 • Vigen, Ellen Christine; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2011). Den gode tannlegejournal. Hvilke formål skal en tannlegejournal tjene?. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  121, s 312- 314
 • Landari, Elena; Hustveit, Olav; Trumpy, Ida Gjessing; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Effect of single low ketamine doses on acute postoperative pain in females and males following third molar surgery. Der Schmerz (Berlin. Print).  ISSN 0932-433X.  24, s 135
 • Landari, Elena; Hustveit, Olav; Trumpy, Ida Gjessing; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Effect of single low ketamine doses on acute postoperative pain in females and males following third molar surgery.
 • Lyngstad, Gaute; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). A single dose trial of ibuprofen, paracetamol and the combination of paracetamol with codeine on acute pain after third molar surgery. Der Schmerz (Berlin. Print).  ISSN 0932-433X.  24, s 115
 • Lyngstad, Gaute; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). A single dose trial of ibuprofen, paracetamol and the combination of paracetamol with codeine on acute pain after third molar surgery.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Clinical sedation in dentistry. Girdler NM, Hill CM, Wilson KE. Wiley Blackwell, Chichester, 2009. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  120, s 501
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2010, 22. januar). Headline: Cadence: intravenous acetaminophen's safe concomitant use with other drugs represents major drawcard, pain experts say. [Internett].  Pharmawire - Part of the Financial Times Group.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2010, 15. januar). Headline: Cadence's intravenous acetaminophen likely to provide little utility for severe pain with inflammatory component, experts say. [Internett].  Pharmawire - Part of the Financial Times Group.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Sleep medicine for dentists. A practical overview. Lavigne GJ, Cistulli PA, Smith MT. Quintessence Publ. Co., Inc., Chicago, 2009. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  120, s 500- 501
 • Vigen, Ellen Christine; Jorkjend, Lars & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Local anaesthetic combining adrenaline does not alleviate, but increases postoperative pain in a dental model.
 • Vigen, Ellen Christine; Jorkjend, Lars & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Local anaesthetic containing adrenaline does not alleviate, but increases postoperative pain in a dental model. Der Schmerz (Berlin. Print).  ISSN 0932-433X.  24, s 97- 98
 • Vigen, Ellen Christine; Skjelbred, Per & Skoglund, Lasse Ansgar (2010). Den gode henvisning. Hva bør en henvisning fra tannleger inneholde?. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  120(10), s 676- 679
 • Skistad, Geir Kristian; Mørkved, Knut & Skoglund, Lasse Ansgar (2009). Pain experience after separation of upper first molars is gender dependent. European Journal of Orthodontics.  ISSN 0141-5387.  s 356
 • Skistad, Geir Kristian; Mørkved, Knut & Skoglund, Lasse Ansgar (2009). Pain experience after separation of upper first molars is gender dependent (SP 402).
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2009). Kort og aktuelt om ansiktssmerter - Sessle BJ, Lavigne GJ, Lund JP (eds) Orofacial pain Quintessence Publ., Co. Ltd., 2008 ISBN-978-0-86715-458-0. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  119(7), s 464- 464
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2009). Low-dose ketamine as an analgesic and sedative.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2008). Dødsfald i tandlægepraksis. Tandlægebladet.  ISSN 0039-9353.  112(10), s 902- 902
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2006, 23. november). Om lystgass i Radioprogrammet SNUS. [Radio].  RadioNova FM99,3.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2005). Good evidence for effectiveness of analgesics most commonly prescribed by UK dentists. Evidence-Based Dentistry.  ISSN 1462-0049.  6(3), s 66- 66
 • Bjørnsson, Gudmundur Asgeir & Skoglund, Lasse Ansgar (2004). The postoperative course following third molar surgery used for testing of anti-inflammatory drugs.
 • Johansen, Ørjan & Skoglund, Lasse Ansgar (2004). Comparison of articaine and lidocaine used as dental local anesthetics.
 • Samuelsen, Tea Marie Brandrud & Skoglund, Lasse Ansgar (2004). Oral mucous membrane diseases and treatment with corticosteroids.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2004). Craig D, Skelly M. Practical conscious sedation. London: Quintessence Publishing Co. Ltd.; 2004. 132 sider. ISBN 1-85097-070-X. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  114, s 601
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2004). Jens Kølsen Petersen. Tandlægebladet.  ISSN 0039-9353.  108(8), s 708- 709
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2003). John G. Meechan: Practical Dental Local AnaesthesiaFra serien: Quintessentials of Dental Practice - 6, Oral Surgery and Oral Medicine - 1. London: Quintessence Publishing Co. Ltd.; 2000. ISBN 1 - 85097 - 051 - 3. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  113, s 938
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2003). Mathias P. Dosch: Atlas of Neural Therapy. With Local Anesthetics (2nd ed. Stuttgart : Georg Thieme Verlag; 2003. ISBN 3 - 13 - 130572-x. Den norske tannlegeforenings tidende.  ISSN 0029-2303.  113, s 937
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2002). Rationale and clinical profile of the new analgesic combination tramadol/paracetamol.
 • Skoglund, Lasse Ansgar (2001). Post-operativ smertebehandling: nye muligheter eller gammel vin på nye flasker?.
 • Jorkjend, Lars & Skoglund, Lasse Ansgar (2000). Increase in volume of lignocaine/adrenaline-containing local anesthetic solution causes increase in acute postoperative pain after gingivectomy. Dental Implant Summaries.  ISSN 0967-375X.  9(3)
 • Jorkjend, Lars & Skoglund, Lasse Ansgar (2000). Hohe Konzentrationen Adrenalin bei der Lokalanästhesie erhöhen den akuten, postoperativen Schmerz nach oraler Weichgewebechirurgie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. nov. 2010 23:10 - Sist endret 5. mai 2014 17:25