Personer med emneord «Biofilm»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Morten  Enersen Enersen, Morten Førsteamanuensis 22840316 48110546 morten.enersen@odont.uio.no Mikrobiologi, periodontitt, tannimplantater, biofilm, bioinformatikk, Mikrobiell diagnostikk, 16S rRNA sekvensering
Bilde av Roger Junges Junges, Roger Postdoctoral Fellow +47-22840340 roger.junges@odont.uio.no genetic competence, signaling, microbiology, immunology, commensals, Biofilm, pathogens, molecular biology, molecular microbiology, antibiotic resistance
Bilde av Roger Junges Junges, Roger Postdoktor +47-22840340 roger.junges@odont.uio.no antibiotikaresistens, immunologi, Mikrobiologi, molekylær mikrobiologi, molekylærbiologi, normal flora, Biofilm, patogener, signalering, genetisk kompetanse
Bilde av Anne Karin Kristoffersen Kristoffersen, Anne Karin Senioringeniør +47-22840279 a.k.kristoffersen@odont.uio.no 16S rRNA sekvensering, Mikrobiell diagnostikk, Proteinrensing, DNA-isolering, Signaltransduksjon, Mikrobiologi, Biofilm
Bilde av Anne Karin Kristoffersen Kristoffersen, Anne Karin Senior Engineer +47-22840279 a.k.kristoffersen@odont.uio.no Biofilm, microbial diagnostics, protein purification, Microbiology, DNA-isolation, signalling, 16S rRNA sequencing
Bilde av Ingar Olsen Olsen, Ingar Professor Emeritus +47-22840350 ingar.olsen@odont.uio.no 16S rRNA sequencing, periodontitis, caries, DNA, biofilm, biofilm assay, microarray
Bilde av Ingar Olsen Olsen, Ingar Professor emeritus +47-22840350 ingar.olsen@odont.uio.no microarray, DNA, 16S rRNA sekvensering, Biofilm, Mikrobiologi, Mikrobiell diagnostikk, Biofilmteknikker
Bilde av Fernanda Cristina Petersen Petersen, Fernanda Cristina Professor +47-22840312 +47-91186028 f.c.petersen@odont.uio.no microbiology, biofilm, genetic competence, signalling, commensals, streptococci, pathogens
Bilde av Fernanda Cristina Petersen Petersen, Fernanda Cristina Professor +47-22840312 +47-91186028 f.c.petersen@odont.uio.no normal flora, genetisk kompetanse, mikrobiologi, streptokokker, biofilm, patogener, signalering
Bilde av Anne Aamdal Scheie Scheie, Anne Aamdal Professor Emeritus +47-22840359 +47-92229528 a.a.scheie@odont.uio.no Biofilm, Biofilm control, Quorum sensing, Mikrobiologi
Bilde av Anne Aamdal Scheie Scheie, Anne Aamdal Professor emeritus +47-22840359 +47-92229528 a.a.scheie@odont.uio.no Biofilm, Biofilm inhibition, Bacterial communication interference, Quorum Sensing, Synthetic thiophenones, Microbiology