English version of this page

Mikrobiologi 2

Postadresse Postboks 1052 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Sognsvannsveien 10
Domus Odontologica
0372 OSLO
Stedkode 161516

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Naemi, Ali-Oddin Senioringeniør +47 22840311 a.o.naemi@odont.uio.no Bakteriell Biofilmteknikker; Statisk & flow system, PCR, RT-PCR, Celledyrkning, C. elegans, CLSM