Kjersti Sturød

Tags: Antibiotic resistance, metagenomics

Publications

View all works in Cristin

  • Petersen, Fernanda Cristina; Dhariwal, Achal; Bråten, Lars Christian Haugli; Sturød, Kjersti; Junges, Roger; Salvadori, Gabriela; Bargheet, Ahmed; Åmdal, Heidi Aarø; John-Anker, Zwart, & Storheim, Kjersti (2021). Off-target impact of long-term amoxicillin treatment.
  • Petersen, Fernanda Cristina; Dhariwal, Achal; Sturød, Kjersti & Nickelsen, Trine (2020, 27. februar). Babyer får penicillin ? og uheldige bakterier blusser opp. [Internett].  Apollon.
  • Junges, Roger; Sturød, Kjersti; Salvadori, Gabriela; Åmdal, Heidi Aarø; Chen, Tsute & Petersen, Fernanda Cristina (2018). Interspecies activation of a virulent pathway by an oral commensal.
  • Sturød, Kjersti; Salvadori, Gabriela; Junges, Roger & Petersen, Fernanda Cristina (2018). Antibiotic Induced Streptococcal Competence Not Always Correlate with Transformability.
  • Sturød, Kjersti (2017). Antibiotics prolong competence and transformation in streptococci.
  • Sturød, Kjersti; Scheie, Anne Aamdal; Rukke, Håkon Valen & Lönn-Stensrud, Jessica (2016). Skjebnesvangre reiser - ingen vei tilbake?.
  • Sturød, Kjersti (2015). Normalflora som reservoar for antimikrobiell resistens.

View all works in Cristin

Published Sep. 15, 2014 10:29 AM - Last modified Sep. 11, 2019 2:11 PM