Nature Communications Publication is now available online

Brain and Muscle Energy Group at EM Lab have published an article in Nature Communications.

Physical exercise promotes brain angiogenesis through an unknown signalling cascade. Morland et al. identify the elusive muscle-brain communication and show that lactate produced by muscle activity circulates to the brain where it binds to its receptor HCAR1 in brain vessel-surrounding cells, stimulating VEGF production and brain angiogenesis.

Intervalltrening fremmer hjernens nydannelse av blodårer gjennom en hittil ukjent signalkaskade. I Morland et al. identifiserer  vi en muskel-hjernekommunikasjon og viser at laktat produsert i musklene ved intervalltrening sirkulerer til hjernen. I hjernen binder  laktat seg til en G protein koblet mottager som  stimulerer til vekstfaktorer som fremmer nydannelse av blodårer.  Mer overraskende er at arbeidet også viser at du ved rene laktatinjeksjoner i underhudsvevet fikk den samme virkningen i hjernen som ved  intervalltrening. Dette er det nærmeste vi kommer en treningspille som er målrettet for den positive effekten vi vet fysisk aktivitet har på hjernen. Laktatinjeksjonene gir håp for pasientgrupper  som av ulike grunner ikke kan nå de anbefalte målene for daglig fysisk aktivitet.

Full text is available here

 

 

Published May 30, 2017 2:09 PM - Last modified Sep. 4, 2020 2:40 PM