English version of this page

En ny kommunikasjonsvei mellom en oral bakterie og et farlig patogen hos mennesker

Oppdagelsen av en ny kommunikasjonsvei mellom patogene og ikke-patogene bakterier viser betydningen av å forstå kommunikasjon mellom bakteriearter. 

Figur 1. Streptococcus mitis som koloniserer orale epitelceller. Foto: Roger Junges, IOB/UIO.

Streptococcus pneumoniae og Streptococcus mitis er to bakteriearter som koloniserer munnhulen og nesen hos mennesker. Deres arvemateriale er veldig likt, men de har store forskjeller i sin atferd. S. pneumoniae er en patogen bakterie som er ansvarlig for over en million dødsfall hvert år i verden, mens S. mitis sjelden forårsaker sykdom.

Disse bakteriene er enkeltceller og lever i grupper. Deres atferd koordineres gjennom kommunikasjon ved sekresjon av signalmolekyler til miljøet rundt dem som også er tilgjengelig for andre bakterier å respondere på. Dette utløser koordinasjon av viktige funksjoner som biofilmdannelse, virulens og utveksling av gener.

I en nylig  publisert studie av R. Junges et al, ved IOB,  beskrives et hittil ukjent kommunikasjonssignal som fungerer som et felles "språk" mellom S. pneumoniae og S. mitis. Studiet viste også at dette signalet kan aktivere en potensiell sykdomsfremkallende transportvei i S. pneumoniae. Disse funnene viser viktigheten av å forstå det mikrobielle samfunnet som en helhet. I tillegg viser det nødvendigheten av å undersøke kommunikasjonssignalnettverkene som brukes av bakterier når de koloniserer kroppen vår.

Referanse:

Junges R, Sturød K, Salvadori G, Åmdal HA, Chen T, Petersen FC. Characterization of a Signaling System in Streptococcus mitis That Mediates Interspecies Communication with Streptococcus pneumoniae. Appl Environ Microbiol. 2019 Jan 9;85(2). pii: e02297-18. doi: 10.1128/AEM.02297-18. Print 2019 Jan 15.

Kontakt:

Publisert 28. jan. 2019 13:06 - Sist endret 21. aug. 2019 08:49