Epitelial cilia er i første linje av forsvaret mot Coronavirus

Om den observerte alders-gradient i COVID-19 infeksjon.

Bildet kan inneholde: himmel, sky, visuell kunst, fraktal kunst, design.

COVID-19, Coronavirus. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Ikke langt inn i COVID-19 pandemien var det indikasjoner på at det var en alders-gradient ved at unge personer hadde liten sannsynlighet for å bli syke i motsetning til eldre. Insidens og dødelighet av COVID-19 infeksjon var høyest blant eldre, personer som bodde på sykehjem eller på sykehus eller hadde underliggende sykdommer (1).

Viruset sprer seg i hovedsak ved dråpesmitte og gir alvorlig sykdom i lunger og bronkier etter inhalasjon via munn eller nese. En studie av normal utvikling av cilia funksjon har vist en alders-gradient med hensyn til bevegelsesfrekvensen av cilia som var høyest blant barn sammenliknet med eldre personer. Andre studier har vist negativ effekt av blant annet alkohol og røyking, medikamenter og annen sykdom kan også tenkes å påvirke cilia og slimproduksjon i et langt livsløp.

Dette Letter to the Editor of Medical Hypotheses presenterer en hypotese om at en del av forklaringen på den observerte alders gradienten kan være at viruset potensielt kan bli forsinket eller stoppet av epitelial cilia og mucus/slim i nasopharynx og bak i munnen avhengig av funksjonaliteten av cilia og mucus sekresjon.

 

Referanse:

Lund Håheim L. Epithelial cilia is the first line of defence against Coronavirus; addressing the observed age-gradient in the COVID-19 infection. Medical  Hypotheses  (2020), online 2 July. 

Kontakt:

  • Lise Lund Håheim

 

Publisert 25. aug. 2020 10:24 - Sist endret 26. jan. 2022 12:10