English version of this page

Lavt nivå av IgG antistoffer for Tannerella forsythia predikerer død av hjerte-karsykdom

Tannerella forsythia er en bakterie i det såkalte ‘røde kompleks’ som er assosiert med kronisk periodontitt.

Røde blodceller.

 Lavt nivå av IgG antistoffer for Tannerella forsythia predikerer død av hjerte-karsykdom. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Det røde kompleks som ble beskrevet av Socransky et al in 1998, består av tre anaerobe bakterier: Tannerella forsythia (TF), Porphyromonas gingivalis (PG) og Treponema denticola (TD) som identifiseres i dype periodontale lommer. I Oslo II-studien fra 2000 ønsket vi å studere IgG antistoffnivå til bakteriene i det røde kompleks og Aggregatibacter actinomycetemcomitans (AA).

IgG antistoff ble målt med ELISA-analyser i serum for 548 kasus fra menn som hadde gjennomgått et hjerteinfarkt og 624 kontroller som var tilfeldig valgte menn blant Oslo II-studiens deltakere. Vår hypotese var at orale bakterier kan metastasere til det kardiovaskulære system, og bakterienes antistoffnivå kan gi en indikasjon på en relevant immunologisk prosess.  Vi ville måle antistoffnivå for å studere om det var assosiert med død av hjerte- og karsystem i løpet av en 12 ½-års periode.

Målingene for de fire bakteriene viste at lavt nivå av antistoff til TF var knyttet til signifikant økt risiko for å dø med 82%. Risikoen var observert ved å måle 1.kvartil av målingene mot 4.kvartil. Resultatet var uavhengig av alder, utdanning, diabetes, daglig røyking og systolisk blodtrykk. Kaplan Meier grafene viste at denne gruppen menn hadde størst risiko gjennom hele perioden. Resultatet styrker forskning om at det er en sammenheng mellom orale infeksjoner og hjerte- og karsykdom.

Referanse:

Lund Håheim L, Schwarze PE, Thelle DS, Nafstad P, Rønningen KS, Olsen I. Low levels of antibodies for the oral bacterium Tannerella forsythia predict cardiovascular disease mortality in men with myocardial infarction: A prospective cohort study. Med Hypotheses. 2020 Jan 20;138:109575. doi: 10.1016/j.mehy.2020.109575.

Kontakt:

Publisert 2. juni 2020 10:32 - Sist endret 31. jan. 2022 11:44