Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA

Antimikrobiell resistens (AMR) er en av de største truslene mot menneskers helse. For å oppnå effektive løsninger for å takle AMR-krisen, kreves det tverrfaglig innsats i akademia blant forskere i samarbeid med beslutningstakere, legepersonell og andre stakeholdere.

RESISPART-prosjektet samlet 30 forskere for det første møtet i U.S.A. i 2018. Vi gleder oss til det neste møtet i Brasil i 2019.

Foto: Hilde Zwaig Kolstad, UiO/OD.

Bakgrunn

“Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA» er et prosjekt som er ledet av Dr. Fernanda Petersen fra Universitetet i Oslo. Prosjektet er en del av RESISPART, et konsortium mellom forskere og pedagoger fra tre universiteteter og to institutter:

  • Universitetet i Oslo
  • University of Campinas (UNICAMP, Brasil)
  • University of Illinois at Chicago (UIC, USA)
  • Forsyth Institute (USA)
  • J Craig Venter Institute (JCVI, USA).

Mål

Prosjektet har som mål å styrke forskning og utdanning innen AMR med fokus på vitenskapelig informasjon fra oral helseforskning, og muligheter til å fremme utdanning i verdensklasse for tannhelsepersonell. Dette er basert på behovet for en holistisk tilnærming som integrerer AMR-forskning i ulike livsvitenskapelige disipliner.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) gjennom INTPART-programmet.

Aktiviteter

Desember 2019

  • Møte i Brasil
  • Workshops
  • Åpent seminar om AMR
  • RESISPART-møtet 2019

Juni 2019

  • Utvekslingsprogram: Postdoktorer fra UiO besøker UIC

Desember 2018/januar 2019

Studenter og postdoktorer deltok på Lysvandring i Botanisk hage i Oslo. Foto: Inger Størseth Haarr

Juni 2018

Emneord: Internasjonalt samarbeid, RESISPART, NFR, DIKU
Publisert 15. mars 2019 16:05 - Sist endret 6. aug. 2019 10:20