Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA

Antimikrobiell resistens (AMR) er en av de største truslene mot menneskers helse. For å oppnå effektive løsninger for å takle AMR-krisen, kreves det tverrfaglig innsats i akademia blant forskere i samarbeid med beslutningstakere, legepersonell og andre stakeholdere.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, begivenhet, ungdom, team, samfunnet.

RESISPART-prosjektet samlet 30 forskere for det andre årlige møtet i Brasil i desember, 2019

Instituttledere, dekaner og representanter fra internasjonal administrasjon møttes fra UiO og UNICAMP for å diskutere student utvekslingskontrakter og fremtidige muligheter.
Brasil, 2019: Instituttledere, dekaner og representanter fra internasjonal administrasjon møttes fra UiO og UNICAMP for å diskutere student utvekslingskontrakter og fremtidige muligheter.
Bildet kan inneholde: begivenhet, lesning, akademisk konferanse, taler, foredrag.
Brasil, 2019: Årlig symposium med nasjonalt og internasjonalt publikum. Antimicrobial resistance: challenges and novel approaches inspired by oral research
Bildet kan inneholde: sosial gruppe, ungdom, produkt, samfunnet, team.
Brasil, 2019: Studentene diskuterer forskningen sin i seminarer. 
Bildet kan inneholde: plakatøkt, plakat, jobb.
Brasil, 2019: Studentene fikk muligheten til å presentere sin forskning til publikum

Bakgrunn

“Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA» er et prosjekt som er ledet av Dr. Fernanda Petersen fra Universitetet i Oslo. Prosjektet er en del av RESISPART, et konsortium mellom forskere og pedagoger fra tre universiteteter og to institutter:

  • Universitetet i Oslo
  • University of Campinas (UNICAMP, Brasil)
  • University of Illinois at Chicago (UIC, USA)
  • Forsyth Institute (USA)
  • J Craig Venter Institute (JCVI, USA)

Mål

Prosjektet har som mål å styrke forskning og utdanning innen AMR med fokus på vitenskapelig informasjon fra oral helseforskning, og muligheter til å fremme utdanning i verdensklasse for tannhelsepersonell. Dette er basert på behovet for en holistisk tilnærming som integrerer AMR-forskning i ulike livsvitenskapelige disipliner.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) gjennom INTPART-programmet.

Aktiviteter

2021

2020

Desember 2019

Les mer på vår engelske nettside om møtet i Brasil som inneholdte:

  • Seminarer
  • Workshops
  • Åpent symposium om AMR
  • RESISPART-møtet 2019

Juni 2019

  • Utvekslingsprogram: Postdoktorer fra UiO besøker UIC

Desember 2018/januar 2019

Studenter og postdoktorer deltok på Lysvandring i Botanisk hage i Oslo. Foto: Inger Størseth Haarr

Juni 2018

Emneord: Internasjonalt samarbeid, RESISPART, NFR, DIKU
Publisert 15. mars 2019 16:05 - Sist endret 6. apr. 2021 15:16