English version of this page

DeMiCa

DeMiCa (Development, Microbiological, Cancer) er en nyoppstartet samarbeidgruppe på tvers av fagområder.

Bakterier

Bakteriekolonier fra munnhulekolonier. Foto: UiO.

Om gruppen

DeMiCa (Development, Microbiological, Cancer) er en forskergruppe ved Institutt for Oral Biologi der forskerne på instituttet samarbeider på tvers av fagområdene utviklingsbiologi, fysiologi, immunologi, patologi, mikrobiologi og kreftutvikling. Forskningen dreier seg hovedsakelig om problemstillinger som er knyttet til munnhule, hode og hals. 

Vi har funnet at tidligere helt adskilte fagområder dels overlapper og griper inn i hverandre. I de seneste år ser man at bakteriene får en større og større betydning som modifiserende faktor i menneskets biologiske prosesser, og med dette som fellesnevner har forskerne i DeMiCa samarbeidspartnere både i Norge og i utlandet. At bakteriefloraen i tarmkanalen har betydning for utviklingen av immunsystemet har vært kjent i noen år, men at bakteriene i den rikholdige munnhulefloraen kan ha betydning for utviklingen av forskjellige funksjonelle strukturer i munnhulen er ikke usannsynlig, og disse bakteriene kan både være årsak til infeksjon og også medvirke til kreftutvikling ved at bakterien styrer humane celler til å bli kreftceller.

Et annet spennende eksempel på en helt ny problemstilling er at noen tannkjøttbakterier antas å kunne ha betydning for utvikling av Alzheimers sykdom ved å vandre vie blodbanen til hjernen. Derfor er det tegn som tyder på at tilstander i munnhulen i ennå større grad enn tidligere også kan affisere resten av kroppen. Dette har resultert i et nytt samarbeid med Hjerne og muskelenergi-forskergruppen og DeMiCa. Man antar også at munnhulebakterier kan medvirke til utvikling av leddgikt, i tillegg til å ha betydning for utvikling av hjertekarsykdom som har vært kjent i en del år.

Publisert 14. aug. 2018 14:53 - Sist endret 23. mars 2020 10:37