Deltakere i DeMiCa

Navn Telefon E-post Emneord
Hilde Galtung Professor +47 22840338 hilde.galtung@odont.uio.no aquaporins, organogenesis, oral squamous cell carcinoma, cell volume regulation, morphogenesis, salivary gland physiology
Linda Hildegard Bergersen Professor +47 22840288 +47 97032049 (mob) l.h.bergersen@odont.uio.no Fysisk aktivitet og hjernefunksjon, P. gingivalis, Alzheimers sykdom, Hjernen og nervesystemet, Signaloverføring i nervesystemet, Hjernens stoffskifte
Zlatko Dembic Professor +47 22840330 zlatko.dembic@odont.uio.no DNA, Immunogenetics, RT-PCR, Immunoregulation, Cranofacial biology, Respirasjons infekt, Epitelial kreft
Magne Bryne Professor +47 22840373 magne.bryne@odont.uio.no Munnhulekreft, 3D modell, invasjon, celle biologi, migrasjon
Tine Merete Søland Førsteamanuensis +47 22840376 t.m.soland@odont.uio.no
Trude Marie Haug Professor +47 22844414 t.m.haug@odont.uio.no OD2100, Fysiologi, Elektrofysiologi, OD2200, TP1100
Thomas Michel Kuntziger Professor +47 22840383 t.m.kuntziger@odont.uio.no
Amer Sehic Professor +47 22840352 +4795752912 (mob) +47-95752912 amer.sehic@odont.uio.no
Roger Gustav Simm Instituttleder +47 22840337 r.g.simm@odont.uio.no
Morten Enersen Førsteamanuensis 22840316 +4748110546 (mob) 48110546 morten.enersen@odont.uio.no Mikrobiologi, periodontitt, tannimplantater, biofilm, bioinformatikk, Mikrobiell diagnostikk, 16S rRNA sekvensering
Tor Paaske Utheim Professor +47 22840318 t.p.utheim@odont.uio.no regenerative medicine, stem cells, oral mucosa
Yiqing Cai Overingeniør +47 22840329 yiqing.cai@odont.uio.no
Ann-Kristin Ruus Overingeniør +47 22840326 a.k.ruus@odont.uio.no Western Blott (WB), RNA isolering, Kjemikaliehåndtering, Innkjøp, Celledyrking, PCR & Q-PCR, Organkultur
Hanne Margrete Weidemann Overingeniør +47 22840383 h.m.weidemann@odont.uio.no
Ngoc Ky Cuong Khuu Senioringeniør +47 22840374 n.k.c.khuu@odont.uio.no
Ann-Kristin Molværsmyr Senioringeniør +47 22840319 a.k.molvarsmyr@ibv.uio.no Celledyrking, Western blot, Transfeksjon, Subkloning, Real-time PCR, Organkultur, Immunpresipitering, Reportergen assay
Anne Karin Kristoffersen Senioringeniør +47 22840279 a.k.kristoffersen@odont.uio.no 16S rRNA sekvensering, Mikrobiell diagnostikk, Proteinrensing, DNA-isolering, Signaltransduksjon, Mikrobiologi, Biofilm
Agnieszka Rogala Stipendiat +47 22840351 agnieszka.rogala@odont.uio.no
Md Mahdi Hasan Overingeniør +47 22851320 +4797336631 (mob) m.m.hasan@odont.uio.no Scanning Electron Microscopy, CLEM, 3D imaging, STED, Expansion Microscopy