English version of this page

Oral elektrofysiologi

Både endokrin (hormoner) og eksokrin (kroppsvæsker) sekresjon reguleres nøye, blant annet med elektrofysiologiske signaler og Ca2+-signaler. Det er mange fellestrekk ved disse reguleringsmekanismene.

Foto av labutstyr

Patch-clamp-oppsett. Foto: Fredrik Pedersen, UiO.

Om gruppen

Vi forsker på hvilken funksjon ulike ionekanaler har innen regulering av sekresjon. Opprinnelig var fokuset på å forstå hvordan sekresjon av hormoner fra hypofyseceller reguleres ved hjelp av elektrofysiologiske signaler. Nå overfører vi denne erfaringen til oralbiologisk forskning, og vil i fremtiden også forske på funksjonen til de samme ionekanalene innen regulering av salivasekresjon, samt i utvikling av orale kreftceller.

Hovedmål

  • Forstå ionekanalers rolle innen sekresjonskontroll i gonadotrope hypofyseceller
  • Forstå funksjonen til de nevritt-liknende utløperne på LH-produserende hypofyseceller
  • Forstå funksjonen til Ca2+-signalveiene og Ca2+-aktiverte K+- og Cl--kanaler i sekresjon og sekresjonskontroll i ulike spyttkjertelceller
  • Studere hvordan ekspresjon av ionekanaler er regulert av eksosomer fra orale kreftceller og hvordan en eventuell endring i elektrofysiologisk profil påvirker cellens migratoriske egenskaper

Hovedprosjekter

Sekresjonskontroll i spyttkjertelceller

Intracellulære Ca2+-signaler er antakelig den aller vanligste intracellulære signalmekanismen blant kroppens celler. Denne reguleringsmekanismen involverer et stort antall komponenter; ionekanaler, vannkanaler, pumper, signalmolekyler med mer, og cellen er avhengig av et balansert samspill mellom alle disse komponentene for korrekt regulering av sin aktivitet, i vårt tilfelle spyttsekresjon. Celler blir utsatt for økt oksidativt stress i mange situasjoner og sykdommer, enten innenfra eller utenfra eller begge deler. Vi vet at oksidativt stress kan påvirke en celles Ca2+-signaliseringssystem, og man må kunne anta at dette igjen vil påvirke spyttsekresjonen. I dette prosjektet ønsker vi først og fremst å bestemme hvilke komponenter i Ca2+-signalsystemet i spyttkjertelcellene som blir først/mest påvirket av økt oksidativt stress.

Sekresjonskontroll i gonadotrope hypofyseceller

Dette prosjektet har vært og er et samarbeid med Finn-Arne Weltzien ved NMBU siden 2005. Vi kombinerer molekylærbiologiske og elektrofysiologiske verktøy for å studere detaljer i hvordan det hypotalamiske frigjøringshormonet GnRH kontrollerer produksjon og sekresjon av gonadotropiner (FSH og LH). Spesielt er vi opptatt av hvordan GnRH kan regulere de to hormonene ulikt. Vi bruker japansk risfisk, Medaka, som modellorganisme, og har utviklet transgene linjer som uttrykker GFP i LH-produserende celler, og RFP i FSH-produserende celler, henholdsvis. Besøk gjerne nettsiden til Weltzien-gruppa (nmbu.no) for mer informasjon.

Mer informasjon på forskergruppens engelske nettsider.

Publisert 14. aug. 2018 11:16 - Sist endret 9. feb. 2022 12:14

Kontakt

Institutt for oral biologi
Domus Odontologica
Sognsvannsveien 10
0372 Oslo

Gruppeleder