2013

Sist endret 14. mai 2013 15:00 av Åslaug Brynildsen

A-Magasinet omtaler forsker og professor Ingar Olsen i en artikkel om mikrober i kroppen. Blant hudrevis av billioner mikrober, finnes over 700 bakteriearter i munnen.

Sist endret 27. sep. 2013 12:07 av Åslaug Brynildsen

En kvinnesterk delegasjon fra Institutt for oral biologi dro tidligere i år til The Beatson Conference i Glasgow. Årets tema var "Targeting the tumour stroma".

Sist endret 30. okt. 2013 11:52 av Åslaug Brynildsen

Når bakterier går sammen i biofilm, endrer de seg til å bli superbakterier. De organiserer seg i flere lag, de fester seg lettere til overflater, de kommuniserer med hverandre og endrer genuttrykk.

Sist endret 6. mars 2015 11:37 av Åslaug Brynildsen

Heming Olsen-Bergem (IKO) og Louise Bjerkan (IOB) vant forskningsdagens pris for sin presentasjon av hvert sitt forskningsprosjekt.

Sist endret 11. mars 2015 11:48 av Åslaug Brynildsen

Genoverføring mellom bakterier i tannbelegg gjør dem bedre egnet til å overleve i munnhulens barske omgivelser og til å fremkalle sykdommer i munnhulen og utenfor denne.

Sist endret 8. nov. 2013 08:36 av Leif Erling Jensen

Forskere har nå påvist lavere sannsynlighet for hjerteinfarkt dersom du er nøye med munnhygienen. Dette kan du nå lese om i vg.no

Sist endret 10. mai 2013 14:24 av Leif Erling Jensen

Naturvitenskapelig forskningsstoff fra UiO er i liten grad formidlet i aviser, og Det odontologiske fakultet ligger svært lavt når det gjelder formidling, i følge en undersøkelse fra 2012.

Sist endret 11. feb. 2013 09:42 av Åslaug Brynildsen

Fagtidsskriftet om oral mikrobiologi og immunologi har nylig blitt beregnet til en innflytelsesfaktor (impact factor) på 2.214, og har i den senere tid blitt sitert flere ganger i Nature.

Sist endret 6. mars 2015 11:32 av Åslaug Brynildsen

Det planlegges nytt forsknings- og utdannelsesbygg på ansalgsvis 66 000 kvadratmeter, som skal ligge i Gaustadbekkdalen. Skisseprosjektet skal være ferdig i siste del av 2014, mens bygget er planlagt ferdig engang etter 2020.

Sist endret 6. mars 2015 11:46 av Åslaug Brynildsen

Fredag 15. februar ble det arrangert offisiell åpning av tilbygget til Domus Medica, hvor nøkkelen til det nye bygget ble overrukket universitetsrektor Ole Petter Ottersen. Tilbygget rommer blant annet ansatte og studenter ved Det odontologiake fakultet.

Sist endret 11. mars 2015 10:48 av Leif Erling Jensen

Forskere ved IOB og FHI diskuterer hvordan ulike stimuleringstiltak for å bekjempe antibiotikaresistens også bør omfatte andre forskningsinstitusjoner enn legemiddelindustrien.