Hans-Christian Åsheim

Instituttleder - Institutt for oral biologi
Bilde av Hans-Christian Åsheim
English version of this page
Telefon +47 22840263
Mobiltelefon +4745435209 +47-45435209
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 10 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1052 Blindern 0316 OSLO

CV og publikasjonsliste

 

Personalia       

Alder 58 år, 10 mars 1962.

Arbeidsadresse: Institutt for oral biologi, det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Sognsvannsveien 10, 0372 Oslo. Tlf:   22840263. h.c.asheim@odont.uio.no

Privat adresse: Underhaugsveien 3C, 0354 Oslo. Tlf: 45435209. hansaash@online.no

                                           

Akademiske kvalifikasjoner

1988. Cand.Scient. ved Avdeling for Molekylær Biologi, Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

1994. Dr.Philos ved Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo, med avhandlingen:  "Characterization of genes and gene products in B lymphocytes".

Vurdert til å være professorkompetent ved flere anledninger; 1. Professorat ved Norges Landbrukshøyskole, nå NMBU (innstilt på 1. plass, 2006), 2. Avdelingsleder Avd. for Immunologi, Det Norske Radiumhospital (2007).

 

Forsknings- og arbeidserfaring

1988-1993. Stipendiat ved Avdeling for Immunologi, Det Norske Radiumhospital. Lønnet av Norges Teknisk Naturvitenskapelig Forskningsråd og Institutt for Kreftforskning, Det Norske Radiumhospital.

1990. Forskningsopphold (2 mnd) ved Dr Ivan Stamenkovic's laboratorium, Patologisk Avdeling, Mass. Gen. Hospital, Boston, USA.

1994-1996. Post.doc ved Avdeling for Immunologi, Universitetssykehuset, Utrecht, Nederland. Lønnet av Det Norske Forskningsråd.

1996-1999. Post.doc ved Avdeling for Immunologi, Det Norske Radiumhospital. Lønnet av Den Norske Kreftforening.

2000-2006 Forsker ved Avdeling for Immunologi, Det Norske Radiumhospital, Lønnet av Den Norske Kreftforening.

2007–2010. Forsker med professorkompetanse ved Avdeling for Medisinsk Genetikk, Ullevål Universitetssykehus.

2010-2011. Studieleder bioingeniørfag og farmasi, Avd. for Helsefag , Høgskolen i Oslo (HiO).

2011–2014  Instituttleder for Institutt for farmasi og bioingenørfag, fakultet for Helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

1/9 2014-31/12 2014  Professor ved Det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

2015- Instituttleder ved Institutt for oral biologi, det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

 

Ledelsesutdanning - ledererfaring

Befalskurs i Kystartilleriet (1981).

Forskningsgruppeleder fra 1997 – 2010 for mellom 5-7 personer inkludert stipendiater, Post.docs og teknikere.

Studieleder Høgskolen i Oslo 2010-2011.

Instituttleder Høgskolen i Oslo og Akershus 2011 -2014.

Instituttleder Universitetet i Oslo 2015 -

Ledelseskurs (forskerledelse)i regi av Harward Business School publishing 2005-2006 (Tilrettelagt av Glasspaper).  ” What is a leader”,  “Influencing and Motivating Others”, “Coaching for results I”, “Coaching for results II”, “Influencing and Motivating Others II”, “Compilation of the previous courses”

Dekanskole 6 i regi av Universitets og høgskolerådet (2010-2011).

Pågående ledelsesutviklingsprogram ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2012-2014. Tilrettelagt  ved Agenda Kaupang.

Kurs «Ledelse av team» – UiO kurs 2016 (Tilrettelagt og holdt av Rambøll Management Consulting).

 

Verv

Utdanningsrelaterte:

Medlem av eksternt panel for periodisk programevaluering av masterprogrammet Molekylærbiologi, Biokjemi og Fysiologi ved Universitetet i Oslo (2006; ref Annik M. Myhre Studiedekan).

Medlem av komitee for vurdering av søknander til «Samarbeidsprosjekter seks helseforetak og Høgskolen i Oslo og Akershus» ( 2010, 2011, 2012, 2013).

Medlem av gruppe for å utarbeide søknad om nytt PhD program i Helsevitenskap ved fakultet for helsefag HiOA (2012). PhD program godkjent av NOKUT 2013.

I referansegruppen for prosjekt E-Campus (prosjekt E-læring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-2014).

I styringsgruppen for prosjekt «E-læringskurs i HMS for studenter» ved UiO (MatNat, Medisin og Odontologi) 2015.

Medlem av styringsgruppen for prosess «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge (3 + 2)» basert på føringer lagt i St.meld 13 2011-2012.

Forskningsrelaterte:

Medlem av styringsgruppen for genterapi som var et prioritert satsningsområde ved Det Norske Radiumhospital 1999-2005.

Medlem av styringsgruppen for mikromatriseprosjektet som var et prioritert satsningsområde ved Det Norske Radiumhospital 2000-2004.

Medlem av styringsgruppen for Flowcytometrikjernefasiliteter ved Ullevål Universitetssykehus  (2007 – 2010).

Styremedlem (nestleder) i programstyret for forskningsprogrammet HOV (helse, omsorg og velferd) ved HiOA, 2012- 2013.

Medlem av styringsgruppen for Norsk forskerskole i farmasi  2013 -2014.

Organisasjonsrelaterte:

Medlem av Utredningsgruppen for "Instituttenes Interne Organisering" ved sammenslåing av Høgskolen i Oslo med Høgskolen i Akershus (HiO/HiAK) – 2011.

Medlem av ressursgruppen for instituttlederforumet ved HiOA 2011 - 2014.

I referansegruppen for organisasjonsutviklingsprogrammet (OU-programmet) ved HiOA 2012-2013. 

Medlem av utredningsgruppen for sammenslåing av institutt farmasi og bioingeniørfag med institutt radiografi og tannteknikk i 2013. Rapport ferdigstilt vår 2013 og nytt institutt etablert fra 2014.

Medlem av arbeidsgruppen for profesjonsrådet i farmasi (nestleder) 2013-2014.

Varamedlem til styret for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) UiO 2016-

Medlem av hovedbrukergruppe for det nye Life Science bygningen ved UiO 2019 -

 

Faglig konsulentarbeid

Referee ved en eller flere anledninger for følgende tidskrifter: BioTechniques, Genomics, BMC Genomics, Genome Research, Gene, Molecular and Cellular Probes, European Journal of Biochemistry, The Biochemical Journal, Cellular and Molecular Life Sciences, Cell Adhesion and Migration, Blood, Leukemia, Leukemia Research, Analytical Cellular Pathology, European journal of Medical Research.

 

Forskningsveiledning

Hovedveileder for masterstudent Kristine Bye Stien 2010-2011 (Institutt for molekylær biovitenskap, UiO. Hovedveileder for hovedfagsstudent Tanya Loukianova (1994, Universitetet i Moskva)

Hovedveileder for seks stipendiater (finansiert av Det Norske Forskningsråd eller Den Norske Kreftforeningen):

Dr. Scient Øystein Røsok (disputerte i 2001), Dr. Philos Troels Wabakken (disputerte i 2003),  Dr. Philos Else Munthe (disputerte i 2004), Dr. Philos Sebastian Patzke (disputerte i 2006), Dr. Philos Helena Hauge (disputerte i 2008), Phd Halvor Lauvstad Holen (disputerte i 2010).

Medveileder for Alexander Fosså (Dr. Med 2004) og Einar Sivertsen (Dr. Med 2007) ved Immunologisk Avdeling, Radiumhospitalet, Qinghua Wu (Dr. Med  2008) og Abdirashid Warme (Phd i 2013) ved Avdeling for Patologi, Radiumhospitalet.

 

Dr. Grads opponent

6/6-2003; 1. opponent ved Vibeke Sundvold Gjerstad sin avhandling for Dr. Philos med tittel ”Regulation of membrane proximal activation events in human T cells”. Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo.

5/5-2006; 2. opponent ved Yixin Jin sin avhandling for Dr. Philos med tittel: Effect of lysophosphlipids and their receptors on the immune system. Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo.

10/5-2007; 2. opponent ved Morten Flobakk sin avhandling for Dr. Philos med tittel: “Recombinant antibody based vaccines; a study on stability and induction of T-cell responses#. Det Mattematiske og Naturvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo.

18/4-2008; 2. opponent ved Ane Funderud sin avhandling for Dr. Philos med tittel: Testing the role of catalytic subunits of PKA in Ca and Cb knockout mice”. Det  Medisinske Fakultet, Universitetet  i Oslo.

 

Undervisningserfaring

Hovedforeleser i biokjemi ved Fysiokjemikerhøyskolen på Ullevål Sykehus vår og høst 1988.

Innlegg på en rekke nasjonale og internasjonale kongresser, og invitert til å holde foredrag ved Radiumhospitalet, ved Universitetet i Oslo og ved Rikshospitalet.

Ansvarlig for og foredragsholder for ”Kurs i Molekylærbiologiske Metoder” Ullevål sykehus, høst 2009

Gruppeundervisning i prekliniske fag for Odontologistudenter i fellesundervisningen med medisin UiO 2017-.

 

Sensoroppdrag

Sensor i kurs i Cellebiologi ved bioingeniørutdanningen, Høgskolen  i Oslo 2001-2003 (Ref. Nils Sjøberg).

Sensor i kurs i Biokjemi ved bioingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo 2001-2003.

Fast sensor i en rekke kurs fra år 2001- 2004 ved Avdeling for Molekylærbiologi, Biologisk Institutt (nå Institutt for Molekylær Biovitenskap), Universitetet i Oslo (Ref. Professor  Inger Sandlie, Professor Fahri Saatcioglu og Professor Reidun Aalen).

Sensor ved  Hovedfag- og Mastergradseksamener ved Institutt for Molekylær Biovitenskap, Universitetet i Oslo (fra 2002 -2013) og ved Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi, Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet (2006).

Fast tilsynssensor ved Institutt for Molekylær Biovitenskap, Universitetet i Oslo (2005-2007, 2008-2010, 2011-2013) for følgende kurs: MBV1010, MBV3010 MBV3020, MBV3040, MBV4010, MBV4240, MBV4250,  MBV4260, MBV4160 (referanseperson Eli Ording – studieveileder).

 

Diverse

Gjennomført kurs i bruk av forsøksdyr ved Veterinærhøyskolen i Oslo 2002, FELASA category C researcher.

Gjennomført kurs i «Lov om Biobanker – konsekvenser for giver og forsking»  2006 (holdt av Bioteknologinemda).

Medsøker på bevilget FUGE prosjekt 2007 “Development of high throughput affinity proteomics to search for drug targets in cancer” Grant No.183398 FUGE. Project manager Dr. F. Lund-Johansen and co-applicants Dr. H-C Aasheim and Dr B. Fleckenstein.

Medlem av komitee for vurdering av tildeling av Universitetsstipendiatstillinger ved Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo vår 2008 (ref. Professor Sigbjørn Fossum forskningsdekan Medisinsk   Fakultet, UIO).

Cover bilde på journalen Genomics juli 2007. Characterization of the FAM110 gene family. Hauge H, Patzke P. Aasheim HC.

 

Private verv:

Styremedlem i Finnegården borettslag 1990 – 1993 (Drøbak).

Styremedlem i Sperviken Hyttevel 2003-2004 (Frogn).

Styreleder i Sperviken hyttevel 2004-2006 (Frogn).

Styreleder i Casinetto Borettslag 2013- 2015 (Oslo; 300 leiligheter).

Meddommer i Oslo tingrett i perioden 1/1  2013 – 31/12 2016.

Styreleder i Torkildstranda båtforening Drøbak 2017-

 

Publikasjonsliste for Hans-Christian Åsheim

 

Forsknings og utdannings relatert:

1. Hans-Christian Åsheim. Nedlegging av videreutdanningen i mikrobiologi? Bioingeniøren 2 , 2012.

2. Hans-Christian Åsheim.  Der publisering gir økonomisk uttelling. Khrono 28/1- 2014. 

 

Vitenskapelig:

1. Smedland EB, Holte H, Blomhoff HC, Åsheim HC, Stokke T, Torjesen P, Funderud S. Inhibition of polyphosphoinositide breakdown and c-myc induction accompanying inhibition of human B-cell activation by two monoclonal antibodies against the leucocyte common antigen (CD45). Scand.J.Immunol. 1990 May;31(5):583-91.

2. Funderud S, Erikstein B, Åsheim HC, Nustad K, Blomhoff HK, Holte H, Smeland EB. Functional properties of CD19+ B lymphocytes positively selected from buffy coats by immunomagnetic seperation. Eur.J.Immunol. 1990 Jan;20(1):201-6.

3. Stamenkovic I, Åsheim HC, Deggerdal A, Blomhoff HK, Smeland EB, Funderud S. The B cell antigen CD75 is a cell surface sialyltransferase. J Exp Med. 1990 Aug 1;172(2):641-3.

4. Aasheim HC, Aas-Eng DA, Deggerdal A, Funderud S, Blomhoff HK, Smedland EB. Cell specific expression of human b -galactoside a 2,6-sialyltransferase transcripts differing in the 5' untranslated region. Eur J Biochem. 1993 Apr 1;213(1):467-75.

5. Aas-Eng D.A., Aasheim HC., Deggerdal A., Smeland E., and Funderud S. Characterization of a promoter region supporting the transcription of human b-galactoside a2,6-sialyltransferase in HepG2 cells. Biochim Biophys Acta. 1995 Mar 14;1261(1):166-9.

6. Aasheim HC, Deggerdal A, Smeland EB, Hornes E. A simple subtraction method for the isolation of cell-specific genes using magnetic polymer particles. Biotechniques. 1994 Apr;16(4):716-21.

7. Aasheim HC, Loukianova T, Deggerdal A, Smeland EB. cDNA structure, tissue specific expression and nucleic acid [oligo(dC)] binding properties of a human protein homologous to the premRNA binding protein K. Nucleic Acids Res. 1994 Mar 25;22(6):959-64.

8. Bryne M, Åsheim HC, Giersky KE. Blocking of carbohydrate adhesion. A new principle for therapy of many conditions? Tidsskr Nor Laegeforen. 1995 Jun 20;115(16):1957-60. Review.

9. Aasheim HC, Logtenberg T, Larsen F. Subtractive hybridization for the isolation of cell-specific genes using magnetic beads. Methods Mol Biol. 1997;69:115-28.

10. Aasheim HC., Pedetour F. and Smeland E.B. Characterization, expression and chromosomal localization of a human gene homologous to the mouse Lsc oncogene , with strongest expression in hematopoetic tissues. Oncogene. 1997 Apr 10;14(14):1747-52.

11. Aasheim HC, Logtenberg T. Regulated expression of the Eph-related receptor tyrosine kinase HEK11 during B cell development. Blood. 1997 Nov 1;90(9):3613-22.

12. Spurkland A, Brinchmann JE, Markussen G, Pedeutour F, Munthe E, Lea T, Vartdal F, Aasheim HC. Molecular cloning of a T cell-specific adapter protein (TSAd) containing an Src homology (SH) 2 domain and putative SH3 and phosphotyrosine binding sites. J Biol Chem. 1998 Feb 20;273(8):4539-46.

13. Odeberg J, Røsok Ø, Gudmindsson GH, Roshani L, Larsson C, Uhlen M, Aasheim HC, Lundeberg J. Cloning and characterisation of ZNF189, a novel Krüppel-like zink finger gene localized to chromosome 9q22-31. Genomics. 1998 Jun 1;50(2):213-21.

14. Aasheim HC, Pedeutour F, Logtenberg T. Cloning, chromosomal mapping, and tissue expression of the gene encoding the human Eph-family kinase ligand ephrin-A2. Biochem Biophys Res Commun. 1998 Nov 18;252(2):378-82.

15. Rosok Ø, Pedeutour F, Ree AH, Aasheim HC. Identification and characterization of a novel protein kinase, TESK2, a member of the LIMK/TESK family of protein kinases, predominantly expressed in testis. Genomics. 1999 Oct 1;61(1):44-54.

16. Aasheim HC, Munthe E, Funderud S, Smeland EB, Beiske K, and Logtenberg T. A splice variant of human ephrin-A4 that encodes a soluble molecule secreted by activated human B lymphocytes. Blood. 2000 Jan 1;95(1):221-30.

17. Røsok Ø, Pedeutour F, Odeberg J, Lundeberg J, and Aasheim HC. The C1orf9 gene encodes a putative transmembrane member of a novel protein family. Biochem Biophys Res Commun. 2000 Jan 27;267(3):855-62.

18. Munthe E, Rian E, Holien T, Rasmussen AM, Levy FO, and Aasheim HC. Ephrin-B2 is a candidate ligand for the Eph receptor, EphB6. FEBS Lett. 2000 Jan 21;466(1):169-74.

19. Fosså A, Sieberg R, Aasheim HC, Mælandsmo GM, Bærner AA, Fosså SD, Paus E, Smeland EB, Gaudernack G. Identification of nuclear protein No55 as a tumour associated autoantigen in patients with prostate cancer. Br J Cancer. 2000 Sep;83(6):743-9.

20. Rian E, Wabakken T, Hauge H, Aasheim HC. A Signal Sequence Trap based on Cell Enrichment using Anti-CD19 Antibody Coated Magnetic Beads. Scand J Immunol. 2001Sep;54(3):280-4.

21. Wabakken T, Hauge H, Finne E, Widlocha A , Aasheim HC. Expression of human protein tyrosine phosphatase epsilon in leucocytes: a potential ERK pathway-regulating phosphatase. Scand J Immunol. 2002 Aug;56(2):195-203.

22. Wabakken T, Hauge H, Funderud S, Aasheim HC. Characterization, expression and functional aspects of a novel Protein Tyrosine Phosphatase epsilon isoform. Scand J Immunol. 2002 Sep;56(3):276-85.

23. Ree AH, Bratland Å, Kroes RA, Aasheim HC, Flørenes VA, Moskal JR, Fodstad Ø, Bruland ØS, Mælandsmo GM. Clinical and cell line specific expression profiles of a human gene identified in experimental central nervous system metastases. Anticancer Res. 2002 Jul-Aug;22(4):1949-57.

24. Munthe E, Aasheim HC. Characterization and regulation of the human ephrin-A4 promoter.Biochem J. 2002 Sep 1;366(Pt 2):447-58.

25. Patzke S, Lindeskog M, Munthe E, Aasheim HC. 2002. Characterisation of a novel human endogenous retrovirus, HERV-H/F, expressed in human leukaemia cells lines. Virology. 2002 Nov 10;303(1):164-73.

26. Wang J, Delabie J, Aasheim HC, Smeland E, Myklebost O.Clustering of the SOM easily reveals distinct gene expression patterns: results of a reanalysis of DLBCL. BMC Bioinformatics. 2002 Nov 24;3(1):36.

27. Wabakken T, Rian E, Kveine M, Aasheim HC. The human solute carrier SLC41A1 belongs to a novel eukaryotic subfamily with homology to prokaryotic MgtE Mg2+ transporters. Biochem Biophys Res Commun. 2003 Jul 4;306(3):718-24.

28. Bønsdorff T, Eggen A, Gautier M, Aasheim HC, Knut Rønningen, Frode Lingaas, Ingrid Olsaker. 2003. Identification and physical mapping of genes expressed in the corpus luteum in cattle. Animal Genetics 34; 325-333.

29. Eivind F. Finne, Else Munthe, Hans-Christian Aasheim. 2004. A new ephrin-A1 isoform (ephrin-A1 isoform b) with altered receptor binding properties abrogates the cleavage of ephrin-A1 isoform a. Biochemical Journal 379; 39-46.

30. Munthe E, Finne EF, Aasheim HC. 2004. Expression and functional effects of Eph receptor tyrosine kinase family A members on Langerhans like dendritic cells. BMC Immunology, 5:9

31. Dai KZ, Johansen FE, Kolltveit KM, Aasheim HC, Dembic Z, Vartdal F, Spurkland A.2004.Transcriptional activation of the SH2D2A gene is dependent on cyclic adenosine 5’-monophopshate responsive element in the proximal SH2D2A promoter. J.Immunol 172:6144-51.

32. Helena Hauge; Sebastian Patzke; Jan Delabie, Hans-Christian Aasheim. 2004. Characterization of a novel immunoglobulin-like domain containing receptor, ILDR1. Biochem Biophys Res Commun 323: 970-8

33. Sebastian Patzke, Helena Hauge, Mouldi Sioud, Eivind Farmen Finne,Jan Delabie, Trond Stokke, Hans-Christian Aasheim. 2005. Identification of a novel coiled-coil protein involved in cell cycle progression and spindle organization. Oncogene 24: 1159-1173.

34. Hans-Christian Aasheim, Jan Delabie and Eivind Farmen Finne. 2005. Ephrin-A1 binding to CD4+ T lymphocytes stimulates migration and induces tyrosine phosphorylation of PYK2. Blood.105: 2869-2876.

35. Hans-Christian Aasheim, Sebastian Patzke, Hanne S. Hjorthaug, Eivind F. Finne. 2005.Characterization of a novel Eph receptor tyrosine kinase, EphA10, expressed in testis. Biochimica et Biophysica Acta 1723: 1-7.

36. E. Torlakovic, AM Malecka, JH Myklebust, A Tierens, HC Aasheim, JM Nesland, E Smeland, S.Kvaløy, J. Delabie. 2005. Pu.1 binds the BCL-6 promoter and is co-upregulated with Bcl-6 in germinal-center cell-derived B-cell lymphoma. J Pathology 206:312-319.

37. Sebastian Patzke, Trond Stokke and Hans-Christian Aasheim. 2006. CSPP and CSPP-L associate with centrosomes and microtubules and differently affect microtubule organization. J Cell Physiol. 209:199-210.

38. Aase Ertesvag, Hans-Christian Aasheim, Soheil Naderi, Heidi Kiil Blomhoff. 2007. Vitamin A potentiates CpG-mediated memory B cell proliferation and differentiation: Involvement of early activation of p38MAPK. Blood, 109: 3865-72

39. Helena Hauge, Sebastian Patzke, Hans-Christian Aasheim. 2007. Characterization of a novel gene family, FAM110, associated with the cell cycle. Genomics. 90: 14-27.

40. Hanne S. Hjorthaug, and Hans-Christian Aasheim. 2007. Ephrin-A1 binding to CD8+CCR7+ T lymphocytes stimulates migration. Eur. J. Immunol. 37:2326-2336

41. The EPH receptor Bs (EPHBs) promoters are unmethylated in colon and ovarian cancers. 2007. Qinghua Wu, Guro E. Lind, Hans-Christian Aasheim, Francesca Micci, Ilvars Silins, Claes G. Tropé, Jahn M. Nesland, Ragnhild A. Lothe, Zhenhe Suo. Epigenetics 2(4):237-243.

42. Kristin Melkevik Kolltveit, Stine Granum, Hans-Christian Aasheim, Monika Forsbring, Vibeke Sundvold-Gjerstad, Ke-Zheng Dai, Øyvind Molberg, Karoline W. Schjetne, Bjarne Bogen, Virginia S. Shapiro, Finn-Eirik Johansen, Karl Schenck and Anne Spurkland 2008. Expression of SH2D2A in Tcells is regulated both at the transcriptional and translational level. Mol. Immunol. 45:2380-90.

43. Kjetil Boye, Ida Grotterød, Hans-Christian Aasheim, Eivind Hovig and Gunhild M. Mælandsmo. 2008. Activation of NF-kappaB by extracellular S100A4; analysis of signal transduction mechanisms and identification of target genes. Int J Cancer. 123:1301-10.

44. Halvor L. Holen, Mohsen Shadidi, Anne Tierens and Hans-Christian Aasheim. 2008. Signaling through ephrin-A ligand leads to activation of Src-family kinases, Akt phosphorylation and inhibition of antigen receptor induced apoptosis. J Leukoc Biol. 84:1183-91.

45. Wu W, Slaastad HS, de la Rosa Carrillo D, Frey T, Tjonnfjord GE, Boretti E, Aasheim HC, Horejsi V, Lund-Johansen F.  Antibody array analysis with label-based detection and resolution of protein size Mol Cell Proteomics. 2008 Sep 16. [Epub ahead of print]

46. Wälchli S, Aasheim HC, Skånland SS, Spilsberg B, Torgersen ML, Rosendal KR, Sandvig K. Characterization of clathrin and Syk interaction upon Shiga toxin binding. Cell Signal. 2009 Jul;21(7):1161-8.  (Wälchli S and  Aasheim HC are shared 1. authors)

47. Helena Hauge, Kristine E. Fjelland Mouldy Sioud and Hans-Christian Aasheim 2009.Evidence for the involvement of FAM110C protein in cell spreading and migration. Cell Signal 21: 1866-1873

48. Halvor Holen, Kjell Nustad and Hans-Christian Aasheim. 2010. Activation of EphA receptors on CD4CD45RO cells stimulates migration.  J Leukocyte Biol. 87:1059-68.

49. Holen HL, Zernichow L, Fjelland KE, Evenroed IM, Prydz K, Tveit H, Aasheim HC. 2010. Ephrin-B3 binds to a sulfated cell surface receptor. Biochem J. 433: 215-23.

50. Holen HL, Zernichow L, Fjelland KE, Evenroed IM,  Tveit H, Aasheim HC. 2011. Ephrin-B3 binds specifically to B lymphocytes in blood and induces migration.   Scand. J. Immunol . 74(2):144-54.

51. Abdirashid A. Warsame, Hans-Christian Aasheim, Kjell Nustad, Gunhild Trøen, Anne Tierens, Vivian Wang, Ulla Randen, Hiep P. Dong, Sverre Heim Andreas Brech, Jan Delabie. 2011. Splenic marginal zone lymphoma with VH1-02 gene rearrangement  expresses poly- and self-reactive antibodies with similar reactivity. Blood 118(12):3331-3339

52. Benedicte Stavik, Grethe Skretting, Hans-Christian Åsheim, Mari Tinholt, Lillian Zernichow, Marit Sletten, Per Morten Sandset and Nina Iversen. 2011.   Downregulation of TFPI in breast cancer cells induces tyrosine phosphorylation signaling and increases metastatic growth by stimulating cell motility. BMC Cancer  17;11:357.

53. Vigdis Aas, Kristin Larsen Sand, Hans-Christian Åsheim, Haakon B. Benestad and Jens-Gustav Iversen.2013. C-reactive protein triggers calcium signalling in human neutrophilic granulocytes via FcgRIIa in an allele-spesific way. Scand. J. Immunol 77(6):442-51

54. Prydz K, Halstensen TS, Holen HL, Aasheim HC. Ephrin-B3 binds both cell-associated and secreted proteoglycans. Biochem Biophys Res Commun. 2018 Jun 26. pii: S0006-291X(18)31453-0. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.06.140.

55. Gro Herredsvela Rørvik1, Krystyna Anna Liskiewicz, Fedor Kryuchkov, Ali-Oddin Naemi, Hans-Christian Aasheim, Silvio Uhlig, Fernanda C. Petersen, Thomas M.Küntziger, Roger Simm. Cyclic di-adenosine monophosphate regulates metabolism and growth in the oral commensal Streptococcus mitis. Microorganisms – MDPI. 2020 (akseptert 21/8 2020)

 

Book chapters:

1. Funderud S, Åsheim HC, Beiske K, Blomhoff HK, Smeland EB. Characterization by mAb FN1 and FN4 of a new antigen /CDw78) preferentially expressed on B cells. 1989 In Leucocyte typing IV – white cell differentiation antigens. Eds W.Knapp, B Dørken, W.R Gilks, E.P. Rieber, R.E. Schmidt, H. Stein, and A.E.G.Kr von dem Borne. Side 126-127.

2. Aasheim HC, de Lau WBM, Nesland J, Rasmussen AM, Smeland EB, Funderud S. Characterization of an mAb reacting with an novel O-linked a 2,6-sialic acid-containing epitope on B cells. 1993 In Leucocyte typing IV – white cell differentiation antigens. Eds. S.F Schlossman, L. Boumshell, W.Gills, J.M. Harlan, T. Kishimoto, C. Morimoto

 

Phd thesis (hovedveileder)

Dr. Scient Øystein Røsok (2001): Isolation and identification of differentially expressed genes.

Dr. Philos Troels Wabakken (2003): Identification and characterization of novel genes expressed in human hematopoietic cells.

Dr. Philos Else Munthe (2004): On Eph and Ephrins in hematopoietic cells.

Dr. Philos Sebastian Patzke (2006). Identification and characterization of novel genes expressed in neoplastic B cells.

Dr. Philos Helena Hauge (2008). Gene expression analysis in DLBCL; Identification and characterization of new proteins and potential markers.

Phd Halvor Lauvstad Holen. (Disputerte i 2010). Eph receptor tyrosine kinases and ephrin ligands – expression, interaction and function in cancer and immunity.

Publisert 26. sep. 2014 14:19 - Sist endret 13. okt. 2020 16:08