Trond Sundby Halstensen

Professor - Immunologi
Bilde av Trond Sundby Halstensen
English version of this page
Telefon +47 22840322
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 10 Domus Odontologica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1052 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Immunologi og særlig slimhinnebetennelse som inkludere sykdommer som astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), cøliaki, matvarealleregi, immunologiske aspecter ved oral kreft utvikling og prognose, oral lichen planus og lichenoide reaksjoner. De basale immunolgiske prosessene i disse tilstandene blir undersøkt med flerfarget immunhistokjemi, laser basert mikrodisseksjon, mikromatrise basert genuttrykks screening, celledyrkning og funksjonelle undersøkelser av T-celler og antigenpresenterende cellers samarbeid.  

Undervisning

Basal immunologi for 3 semster MEDSEM/ODSEM/ERNÆRING 3
Mukosal immunologi 5 semester ODSEM5
Autoimmunitet og allergier 7 semester ODSEM7

Bakgrunn

1984      Medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo, Laudabilis 10,42.
1984      Sykehusturnus ved Kristiansund fylkessykehus
1985      Distriktsturnus ved Sunndalsøra Helse og Sosialsenter.
1986      Autorisert som lege
1986      Bydelslede sagene bydel, Oslo
1986      Tilsynslege Røde kors sykehjem, Montebello, Oslo
1986      Hospitant ved Laboratorium for Immunhistokjemi og Immunpatologi (LIIPAT), 
                 Institutt for Patologi, Rikshospitalet, Oslo.
1987      Rekruteringsstipendiat (Den Norske Kreftforening), ved LIIPAT, 
                 Institutt for Patologi, Rikshospitalet.
1991      Doctor medicinae ved Universitet i Oslo, desember 1991.      
                  Avhandling: "Immunopathology of Inflammatory Bowel Disease: 
                  Mucosal Complement Activation and Autoimmunity" (ISBN 82-90252-36-6).
1992      Postdoktorstipendiat NAVF ved LIIPAT, Institutt for Patologi, Rikshospitalet;
1994      Gjesteforsker ved "Dep. of Immunology", University of Alberta, Canada
1994      Professor-II kompetent i immunkjemi, Farmakologiske Institutt, Oslo.
1994      Overlege i allergologisk immunologi, ved Statens Institutt for Folkehelse, 
                  avdeling for miljømedisin, seksjon for miljøimmunologi.
1998      Førsteamanuensis, Institutt for Oral biologi, Odontologiske fakultet, UiO.
2001-     Professor i Immunologi, Institutt for Oral Biologi, Universitet i Oslo. 

Priser

Anders Jahres biomedisinske forskningspris for yngre forskere, 1994.

Verv

1987-93      Medlem av styret og kasserer i Norsk Selskap for Immunologi
1991-93      Medlem av Rådet ved Avdeling/institutt for patologi
1994-08      Medlem Norges cøliakiforenings Fagråd
1996-04      Medlem av Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT) sin Vitenskapskomité
1996-04      Medlem av Statens Ernæringsråd’s Arbeidsgruppe 
                    «Prosjekt: matvareallergi/-intoleranse». 
2002-04      Medlem av 3 semesterstyret
2004-06      President i Norsk Selskap for Immunologi.
2004-          Semesterleder for medisin/odontologi/ernæringsstudentenes 3 semester.
2006-10      Prosjektleder for UiO’s deltagelse i EU-prosjektet HENVINET
2008-          Leder av Norges Cøliakiforenings fagråd
2008-          Medlem av programkomiteen for studiesaker, odontologiske fakultet
2008-          Medlem av styret ved Institutt for Oral Biologi (IOB).
2008-          Leder av 3-semesters eksamenskommisjon med etablering og gjennomføring av flerstasjonseksamen (OSCE).

Driver laboratorium for slimhinne immunologi ved institutt for oral biologi, universitet i Oslo som konsentrerer seg om mucosal immunpatologi

Publikasjoner

 • Petronijevic, Sanja; Stig, Solveig & Halstensen, Trond S. (2021). Epitope mapping of anti-amelogenin IgG in untreated celiac children. European Journal of Oral Sciences. ISSN 0909-8836. 129(2), s. 1–13. doi: 10.1111/eos.12770. Fulltekst i vitenarkiv
 • Petronijevic, Sanja; Stig, Solveig & Halstensen, Trond S. (2020). Epitope mapping of anti-amelogenin IgA in coeliac disease. European Journal of Oral Sciences. ISSN 0909-8836. 128(1), s. 27–36. doi: 10.1111/eos.12672.
 • Asledottir, Tora; Rehman, Rashida; Mamone, Gianfranco; Picariello, Gianluca; Devold, Tove Gulbrandsen & Vegarud, Gerd Elisabeth [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Ancestral wheat types release fewer celiac disease related t cell epitopes than common wheat upon ex vivo human gastrointestinal digestion. Foods. ISSN 2304-8158. 9:, s. 1–12. doi: 10.3390/foods9091173. Fulltekst i vitenarkiv
 • Prydz, Kristian; Halstensen, Trond S.; holen, Halvor Lauvstad & aasheim, Hans-Christian (2018). Ephrin-B3 binds both cell-associated and secreted proteoglycans. Biochemical and Biophysical Research Communications - BBRC. ISSN 0006-291X. 503(4), s. 2212–2217. doi: 10.1016/j.bbrc.2018.06.140.
 • Petronijevic, Sanja; Stig, Solveig; Gao, Jian & Halstensen, Trond S. (2016). Amelogenin specific IgA and IgG in children with untreated coeliac disease. European Journal of Oral Sciences. ISSN 0909-8836. 124, s. 526–533. doi: 10.1111/eos.12314.
 • Attramadal, Cecilie Gjøvaag; Kumar, Sheeba; Gao, Jian; Boysen, Morten Ebbe; Halstensen, Trond Sundby & Bryne, Magne (2016). Low mast cell density predicts poor prognosis in oral squamous cell carcinoma and reduces survival in head and neck squamous cell carcinoma. Anticancer Research. ISSN 0250-7005. 36(10), s. 5499–5506. doi: 10.21873/anticanres.11131.
 • Gao, Jian; Ulekleiv, Camilla Husvik & Halstensen, Trond Sundby (2016). Epidermal growth factor (EGF) receptor-ligand based molecular staging predicts prognosis in head and neck squamous cell carcinoma partly due to deregulated EGF- induced amphiregulin expression. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. ISSN 1756-9966. 35(1). doi: 10.1186/s13046-016-0422-z.
 • Gao, Jian; Zhao, Sen & Halstensen, Trond Sundby (2016). Increased interleukin-6 expression is associated with poor prognosis and acquired cisplatin resistance in head and neck squamous cell carcinoma. Oncology Reports. ISSN 1021-335X. 35(6), s. 3265–3274. doi: 10.3892/or.2016.4765. Fulltekst i vitenarkiv
 • Attramadal, Cecilie Gjøvaag; Halstensen, Trond Sundby; Dhakal, Hari Prasad; Ulekleiv, Camilla Husvik; Boysen, Morten Ebbe & Nesland, Jahn M [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). High nuclear SOX2 expression is associated with radiotherapy response in small (T1/T2) oral squamous cell carcinoma. Journal of Oral Pathology & Medicine. ISSN 0904-2512. 44(7), s. 515–522. doi: 10.1111/jop.12261.
 • Halstensen, Trond Sundby (2013). Cøliaki er mye vanligere enn du tror. Indremedisineren. ISSN 1891-1617. 5(4), s. 28–30.
 • Sjåheim, Tone Bjørg; Bjørtuft, Øystein; Drabløs, P.-A.; Kongerud, Johny & Halstensen, Trond Sundby (2013). Increased Bronchial Density of CD25+Foxp3+ Regulatory T Cells in Occupational Asthma: Relationship to Current Smoking. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 77(5), s. 398–404. doi: 10.1111/sji.12035.
 • Husvik, Camilla; Khuu, Cuong; Bryne, Magne & Halstensen, Trond Sundby (2009). PGE2 Production in Oral Cancer Cell Lines is COX-2 Dependent. Journal of Dental Research. ISSN 0022-0345. 88(2), s. 164–169. doi: 10.1177/0022034508329519.
 • Husvik, Camilla; Bryne, Magne & Halstensen, Trond Sundby (2009). Epidermal growth factor-induced cyclooxygenase-2 expression in oral squamous cell carcinoma cell lines is mediated through extracellular signal-regulated kinase 1/2 and p38 but is Src and nuclear factor-kappa B independent. European Journal of Oral Sciences. ISSN 0909-8836. 117(5), s. 528–535.
 • Husvik, Camilla; Bryne, Magne & Halstensen, Trond Sundby (2009). c-Jun N-terminal kinase negatively regulates epidermal growth factor-induced cyclooxygenase-2 expression in oral squamous cell carcinoma cell lines. European Journal of Oral Sciences. ISSN 0909-8836. 117(6), s. 663–668.
 • Husvik, Camilla; Khuu, Cuong; Bryne, Magne & Halstensen, Trond Sundby (2009). PGE(2) Production in Oral Cancer Cell Lines is COX-2-dependent. Journal of Dental Research. ISSN 0022-0345. 88(2), s. 164–169. doi: 10.1177/0022034508329519.
 • Sletten, GB; Halvorsen, Ragnhild; Egaas, E & Halstensen, Trond Sundby (2007). Memory T cell proliferation in cow's milk allergy after CD25+ regulatory T cell removal suggests a role for casein-specific cellular immunity in IgE-mediated but not in non-IgE-mediated cow's milk allergy. International Archives of Allergy and Immunology. ISSN 1018-2438. 142(13), s. 190–198.
 • Sletten, Gaynour B Gordon; Halvorsen, Ragnhild; Egaas, E & Halstensen, Trond Sundby (2007). Casein-specific immunoglobulins in cow's milk allergic patient subgroups reveal a shift to IgA dominance in tolerant patients. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 18, s. 71–80. doi: 10.1111/j.1399-3038.2006.00489.x.
 • Sjåheim, Tone Bjørg; Kongerud, Johny; Bjortuft, O; Drablos, PA; Malterud, D. & Halstensen, Trond Sundby (2006). Reduced bronchial CD4+T-cell density in smokers with occupational asthma. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 28, s. 1138–1144.
 • Brandtzæg, Per; Carlsen, Hege Synnøve & Halstensen, Trond Sundby (2006). The B-cell system in inflammatory bowel disease. Advances in Experimental Medicine and Biology. ISSN 0065-2598. 579, s. 149–167.
 • Sletten, GBG; Halvorsen, Ragnhild; Egaas, E & Halstensen, Trond Sundby (2006). Changes in humoral responses to beta-lactoglobulin in tolerant patients suggest a particular role for IgG(4) in delayed, non-IgE-mediated cow's milk allergy. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 17, s. 435–443.
 • Sjåheim, Tone Bjørg; Halstensen, Trond Sundby; Lund, May Brit; Bjørtuft, Øystein; Drablos, PA & Malterud, D [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2004). Airway inflammation in aluminium potroom asthma. Occupational and Environmental Medicine. ISSN 1351-0711. 61, s. 779–785.
 • Halstensen, Trond Sundby (2003). Bronchial mast cells are the dominating LTC4S expressing leukocyte in aspirin-tolerant asthma. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. ISSN 1044-1549. 29(6), s. 683–694.
 • Heldal, Kari; Halstensen, Anne S.; Thorn, J; Djupesland, Per Gisle; Wouters, I & Eduard, Wijnand [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2003). Upper airway inflammation in waste handlers exposed to bioaerosols. Occupational and Environmental Medicine. ISSN 1351-0711. 60(6), s. 444–450.
 • Heldal, Kari; Halstensen, Anne S.; Thorn, J; Eduard, Wijnand & Halstensen, Trond Sundby (2003). Airway inflammation in waste handlers exposed to bioaerosols assessed by induced sputum. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 4(4), s. 641–645.
 • Farstad, Inger Nina; Johansen, Finn Eirik; Vlatkovic, L.; Jahnsen, Jørgen; Scott, Helge & Fausa, Olav [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2002). Heterogeneity of intraepithelial lymphocytes in refractory sprue: potential implications of CD30 expression. Gut. ISSN 0017-5749. 51, s. 372–378.
 • Askling, Johan; Linet, Martha; Gridley, Gloria; Halstensen, Trond Sundby; Ekström, Karin & Ekbom, Anders (2002). Cancer incidence in a population-based cohort of individuals hospitalized with celiac disease or dermatitis herpetiformis. Gastroenterology. ISSN 0016-5085. 123(5), s. 1726–1729.
 • Steinsvoll, Svein E B; Halstensen, Trond Sundby & Schenck, Karl (1999). Extensive expression of TGF-1 in chronically-inflamed periodontal tissue. Journal of Clinical Periodontology. ISSN 0303-6979. 26, s. 366–373.
 • Myint, Maung Maung; Odden, Kåre; Schreurs, Olav Joseph F; Halstensen, Trond Sundby & Schenck, Karl (1999). The gingival plasma cell infiltrate in HIV-positive patients with periodontitis is disorganized. Journal of Clinical Periodontology. ISSN 0303-6979. 26, s. 358–365.
 • Brandtzæg, Per; Halstensen, Trond Sundby; Huitfeldt, Henrik & Valnes, K (1997). Immunofluorescence and immunoenzyme histochemistry. I Johnstone, AP & Turner, MW (Red.), Immunochemistry 2 ¿ A Practical Approach. Oxford University Press, Oxford. s. 71–130.
 • Helgeland, Lars; Vaage, John Torgils; Rolstad, Bent; Halstensen, Trond Sundby; Midtvedt, Tore & Brandtzæg, Per (1997). Regional phenotypic specialization of intraepithelial lymphocytes in the rat intestine does not depend on microbial colonization. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 46, s. 349–357.
 • Schreurs, Olav Joseph F; Halstensen, Trond Sundby; Dembic, Zlatko; Bogen, Bjarne & Schenck, Karl (1997). TUNEL combined with staining for epithelial cellmarker permits unambiguous localization of apoptic cells in murine thymus. Biochemica. ISSN 0946-1310. 4, s. 19–21.
 • Berstad, Audun Elnæs; Brandtzæg, Per; Stave, R & Halstensen, Trond Sundby (1997). Epithelium related deposition of activated complement in Helicobacter pylori associated gastritis. Gut. ISSN 0017-5749. 40, s. 196–203.
 • Farstad, Inger Nina; Halstensen, Trond Sundby; Kvale, Dag; Fausa, Olav & Brandtzæg, Per (1997). Topographic distribution of homing receptors on B and T cells in human gut-associated lymphoid tissue. Relation of L-selectin and integrin _a4_b7 to naive and memory phenotypes. American Journal of Pathology. ISSN 0002-9440. 150, s. 187–199.
 • Berstad, Audun Elnæs; Brandtzæg, Per; Stave, R & Halstensen, Trond Sundby (1997). Epithelium related deposition of activated compliment in Heliobacter pylori-associated gastritis. Gut. ISSN 0017-5749. 40, s. 196–203.
 • Nilssen, Dag Egil; Muller, Fredrik; Øktedalen, O.; Frøland, Stig Sophus; Fausa, Olav & Halstensen, Trond Sundby [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1996). Intraepithelial gamma/delta cells in duodenal mucosa are related to the immune state and survival time in AIDS. Journal of Virology. ISSN 0022-538X. 70(6), s. 3545–3550.
 • Andersen, Rune; Hosaka, Junro; Halstensen, Trond Sundby; Stordahl, Arvid; Tverdal, A. & Aabakken, Lars [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1996). The X-ray contrast medium iodixanol detects increased colonic permeability equally well as 51 Cr-lbeled ethylendiaminetetraacetic acid in experimental colitis of rats. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 31, s. 140–146.
 • Nilssen, Dag Egil; Fredrik, M; Øktedalen, O.; Frøland, Stig Sophus; Fausa, Olav & Halstensen, Trond Sundby [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1996). Intraepithelial gamma/delta T Cells in Duodenal Mucosa Are Related to the Immune State and Survival Time in AIDS. Journal of Virology. ISSN 0022-538X. s. 3545–3550.
 • Rugtveit, K.; Scott, Helge; Halstensen, Trond Sundby; Norstein, J. & Brandtzæg, Per (1996). Expression of the L1 antigen (calprotectin) by tissue macrophages reflects recent recruitment from peripheral blood rather than upregulation of local synthesis: implications for rejection diagnosis in formalin-fixed kidney specimens. Journal of Pathology. ISSN 0022-3417. 180, s. 194–199.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvamme, Jan-Magnus; Halstensen, Trond S.; Sørbye, Sveinung Wergeland & Florholmen, Jon (2021). Tema: Forekomst av udiagnostisert cøliaki i Tromsø- undersøkelsen: Hva er betydning av glutenfri diett i denne gruppen?
 • Petronijevic, Sanja; Stig, Solveig & Halstensen, Trond S. (2017). IgA and IgG anti-amelogenin antibodies in untreated celiac children.
 • Petronijevic, Sanja; Gao, Jian; Stig, Solveig & Halstensen, Trond Sundby (2016). IgA and IgG anti-amelogenin antibodies in untreated celiac disease.
 • Petronijevic, Sanja; Solveig, Stig & Halstensen, Trond Sundby (2016). Immune reactivity to amelogenin in celiac disease.
 • Petronijevic, Sanja; Stig, Solveig & Halstensen, Trond Sundby (2015). IgA anti-amelogenin antibodies in celiac disease patients.
 • Petronijevic, Sanja; Stig, Solveig & Halstensen, Trond Sundby (2015). IgA anti-amelogenin levels in pediatric celiac patients.
 • Petronijevic, Sanja; Stig, Solveig & Halstensen, Trond Sundby (2014). The role of anti-amelogenin antibodies in enamel defects pathogenesis in celiac disease .
 • Halstensen, Trond Sundby (2013). Voksendiagnostiserte cøliakere Anbefales å vaksineres mot lungebetennelsesbakterien: pneumokokk. glutenFRI, Norsk cøliakiforening. s. 21–21.
 • Halstensen, Trond Sundby (2013). Cøliaki hos eldre. glutenFRI, Norsk cøliakiforening. s. 4–6.
 • Halstensen, Trond Sundby (2012). Hva er forskjellen på cøliaki og glutenintoleranse? glutenFRI, Norsk cøliakiforening. s. 29–31.
 • Halstensen, Trond Sundby (2008). Gluten i Vin? Cøliakinytt. 31(4), s. 15–15.
 • Halstensen, Trond Sundby (2008). Cøliaki og osteoporose. Cøliakinytt. 31(4), s. 27–27.
 • Halstensen, Trond Sundby (2008). Cøliaki likevel? Cøliakinytt. 31(2), s. 12–12.
 • Husvik, Camilla; Khuu, Cuong; Bryne, Magne & Halstensen, Trond Sundby (2007). Basal and EGF-induced PGE2 production in oral cancer cell lines is COX-2 dependent.
 • Sjåheim, Tone Bjørg; Kongerud, Johny; Bjørtuft, O & Halstensen, Trond Sundby (2007). Mucosal regulatory T cells in nonsmoking and smoking asthmatics.
 • Husvik, Camilla; Khuu, Ngoc Ky Cuong; Bryne, Magne & Halstensen, Trond Sundby (2006). EGF induced PGE2 production in OSCC cell lines is COX-2 dependent.
 • Husvik, Camilla; Bryne, Magne & Halstensen, Trond Sundby (2006). EGFR signalling and COX-2 in oral cancer.
 • Husvik, Camilla; Bryne, Magne & Halstensen, Trond Sundby (2006). PGE2 production in OSCC cell lines is COX-2 dependent.
 • Husvik, Camilla; Bryne, Magne & Halstensen, Trond Sundby (2006). EGFR signalling and COX-2 in oral cancer.
 • Halstensen, Trond Sundby; Corthay, Alexandre & Westgaard, Arne (2005). Immunologiens dag 29. april 2005 - populærvitenskapelig konferanse i universitetets aula. [Internett]. Norsk Selskap for Immunologi - www.norwegianimmunology.org.
 • Halstensen, Trond Sundby; Westgaard, Arne & Corthay, Alexandre (2005). NSI's Annual General Meeting 2005. [Internett]. Abstraktbok utgitt i papirform.
 • Liu, Yixin; Ek, Johan & Halstensen, Trond Sundby (2002). Immunohistochemical detection of CD25+ regulatory T cells in tonsils and inflammed mucosa.
 • Cai, Y.; Bjermer, L & Halstensen, Trond Sundby (2002). Bronchial Prostaglandin D2 Synthase Expressing Mast Cells in Asthma.
 • Blikshavn, Thomas; Buanæs, J.A.; Dølvik, Sverre & Halstensen, Trond Sundby (2001). Increased subepithelial complement activation in nasal polyps from patients with aspirin-induced asthma.
 • Koren, Margaret; Sjaaheim, T.; Bjørtuft, Øystein; Kongerud, Johny & Halstensen, Trond Sundby (2001). T Cell Subsets in bronchial biopsies from aluminum potroom workers with and without occupational asthma.
 • Cai, Y.; Bjermer, L & Halstensen, Trond Sundby (2001). Bronchial mucosa in COPD contain more LeukotrieneC4-synthase (LTC4S) expressing mast cells than asthmatics or controls.
 • Sjaaheim, T.; Koren, Margaret; Bjørtuft, Øystein; Kongerud, Johny & Halstensen, Trond Sundby (2001). T Cell Subsets in bronchial biopsies from aluminum potroom workers with and without occupational asthma.
 • Halvorsen, Ragnvald; Paulsen, Berit Smestad & Halstensen, Trond Sundby (1999). Betenkning fra Allergigruppa i SNTs Vitenskapskomite ang. overvåkingsfunksjon når det gjelder forekomst av gluten i såkalte glutenfrie produkter. [Radio]. Statens Næringsmiddeltilsyn.
 • Halvorsen, Ragnvald; Paulsen, Berit Smestad & Halstensen, Trond Sundby (1999). Vurdering av betegnelsen hypoallergen på morsmelkerstatninger. [Radio]. Statense Næringsmiddelstilsyn.
 • Halvorsen, Ragnvald; Paulsen, Berit Smestad & Halstensen, Trond Sundby (1999). Matallergier og -intoleranser Innspill til SNTs plandokumenter. [Radio]. Statens Næøringsmiddeltilsyn.
 • Steinsvoll, Svein E B; Halstensen, Trond Sundby & Schenck, Karl (1997). TGF-b1 is upregulated in several cell types in inflamed periodontal tissues.
 • Steinsvoll, Svein E B; Halstensen, Trond Sundby & Schenck, Karl (1997). Cell types expressing TGF1 in inflamed gingiva.
 • Halstensen, Trond Sundby; Viken, H.D.; Rønningen, Kjersti Skjold; Fausa, Olav; Kett, Kjell & Ek, Johan [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (1997). The proportion of intestinal TCR KL intraepithelial lymphocytes in coeliac disease is independent of HLA-DQ2.
 • Halstensen, Trond Sundby; Viken, H.D.; Rønningen, Kjersti Skjold; Fausa, Olav & Kett, Kjell (1997). The increased percentage of intestinal TCRgama/delta intraepithelial lymphocytes (IEL) in coeliac diseases in independent of HLA-DQ2.
 • Steinsvoll, Svein E B; Halstensen, Trond Sundby & Schenck, Karl (1997). TGF1 is upregulated in macrophages in gingiva from patients with periodontitis.
 • Steinsvoll, Svein E B; Halstensen, Trond Sundby & Schenck, Karl (1996). Increased prevalence of gingival TGF-b1 producing cells in patients with periodontitis.
 • Steinsvoll, Svein E B; Halstensen, Trond Sundby & Schenck, Karl (1996). TGF-1 Containing Cells in Gingiva from Patients with Periodontitis.
 • Sjåheim, Tone Bjørg; Halstensen, Trond Sundby & Kongerud, Johny (2008). Immunopathology of occupational asthma in aluminium potroom workers. Unipub forlag. ISSN 978-82-8072-757-2.
 • Henriksen, Tore; Eggesbø, Merete; Guldberg, Mette; Halstensen, Trond Sundby; Henriksen, Christine & Honningdal, Ernst H. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1996). Matvareallergi/-intoleranse. Folkehelsa, SNT, NAAF, Statens Ern.råd.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. nov. 2010 14:20 - Sist endret 14. aug. 2018 15:44

Forskergrupper