Mikrobiologisk Diagnostisk Service

Hvorfor sende prøver?

Mikrobiologisk diagnostikk kan anbefales ved akutte infeksjoner, ved raskt progredierende former for periodontitt og ved infeksjoner hos pasienter med kompromittert immunsystem. Diagnostikken kan hjelpe klinikeren med å identifisere målorganismer. Det samme gjelder for situasjoner der konvensjonell behandling ikke har ført frem slik som ved refraktære marginale eller apikale periodontitter. Mikrobiologisk diagnostikk kan dessuten benyttes som behandlingskontroll for å påvise eliminering/reduksjon av målbakterier. Optimalt sett bør valget av antibiotika foretas ut i fra kjennskap til hvilke organismer som er til stede og deres følsomhet overfor antibiotika.

Publisert 14. sep. 2010 13:04 - Sist endret 30. sep. 2010 14:28