Mikrobiologisk Diagnostisk Service

Vi tilbyr:

Mikrobiologisk diagnostikk

  • Anaerob og aerob dyrkning, med identifikasjon og klassifisering, av bakterier og sopp
  • Påvisning av åtte ulike periopatogene mikrober ved PCR
  • Resistensbestemmelse av mikrofloraen
  • Veiledning i antimikrobielt behandlingsopplegg ved orale infeksjoner

 

For nedlastning av journal og brukerveiledning:

PDF

 

Teamet består av:

Førsteamanuensis Morten Enersen

Leder

 

 

 

Senioringeniør, dr. scient Anne Karin Kristoffersen

Metodeutvikler

 

 

 

Overingeniør Emnet Abesha-Belay 

Kontor og HMS

 

 

 

Avdelingsingeniør Omar Al-Farog Ibrahim Ismail

Metodeutvikling, molekylære metoder 

Mikrobiologisk diagnostikk

 

 

Kontakt oss

Mikrobiologisk Diagnostisk Service
Institutt for Oral Biologi
P.B. 1052 Blindern
0316 Oslo

Telefon: 228 40375/ 20
E-post: dia-service@odont.uio.no
Publisert 28. sep. 2010 13:56 - Sist endret 9. feb. 2021 14:27