Om oss

I 1991 ble det startet en mikrobiologisk diagnostisk service for tannhelsepersonell ved Institutt for oral mikrobiologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Starten var beskjeden og omfattet tradisjonell laboratoriediagnostikk av bakterier og sopp. Etterhvert er servicen blitt bygget ut slik at den nå dekker en rekke felter. Instrumentalt analytisk-kjemisk utstyr er anskaffet, og molekylærbiologiske teknikker er tatt i bruk. Prøvene kan nå diagnostiseres direkte uten dyrkning.

Vi har flyttet inn i nye lokaler ved Rikshospitalet på Gaustad og har økt vår kapasitet. Ved fakultetet i Oslo benyttes servicen både til rutinediagnostikk og forskning. Virksomheten er et non-profittforetak. Dette innebærer at inntektene ved driften skal dekke alle utgifter, herunder forbruksvarer og lønn til ansatte.

 

Publisert 16. mars 2017 09:32 - Sist endret 16. mars 2017 11:28