Forventninger til prøvesvar

Servicen er ment som hjelp og støtte innen klinisk mikrobiologi for tannhelsepersonell og andre brukere. For at vi skal kunne yte best mulig service er vi avhengige av tilbakemeldinger om hvorledes tjenesten fungerer, negative som positive.

Telefon: 22 84 03 75/20, 22 84 03 50
Faks: 22 84 03 05
E-post: dia-service@odont.uio.no

Publisert 28. sep. 2010 14:39 - Sist endret 9. feb. 2021 14:28