Elektronmikroskopisk laboratorium

Laboratoriet tilbyr alle støttefunksjoner som er nødvendig for å kunne produsere elektronmikroskopiske bilder til forskningsprosjekter.

EM-anlegget ved IOB dekker et stort spekter av EM-teknikker med stort fokus på prøvepreparering, immunogold av proteiner, ultrastrukturell analyse i 2D og 3D og elektronmikroskopi og bildebehandling.

Les mer om laboratoriet på våre engelske nettsider

Eksempelbilder fra elektronmikroskopet på Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Publisert 1. mars 2019 13:59 - Sist endret 20. juni 2022 14:01