Elektronmikroskopisk laboratorium

Laboratoriet tilbyr alle støttefunksjoner som er nødvendig for å kunne produsere elektronmikroskopiske bilder til forskningsprosjekter.

Les mer om laboratoriet på våre engelske nettsider

Eksempelbilder fra elektronmikroskopet på Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Publisert 1. mars 2019 13:59 - Sist endret 1. mars 2019 14:03