Bygger fremtiden med EU-midler

Verden største protonakselerator er under konstruksjon i Sverige og forskere ved Odontologisk fakultet blir med på ferden.

MAX IV. Foto: Perry Nordeng.

Akseleratoren kommer til å være et infrastruktur-senter for utvikling av teknikker og instrumentering som kommer mange av UiOs tverrfaglige forskningsaktiviteter til gode, for eksempel forskning på biomaterialer.  Totalbudsjettet på anlegget er 19 millioner Euro, og det skal bygges i samarbeid mellom åtte universiteter, deriblant UiO. EUs InterReg-program har nettopp gitt en tildeling på halvparten av summen, og Avdeling for biomaterialer ved Institutt for klinisk odontologi er med på denne bevilgningen, sammen med Kjemisk institutt.

 

– Vi gleder oss til å kunne benytte oss av disse EU-midlene og mulighetene det gir forskningen vår, sier Håvard Haugen, leder for avdelingen for biomaterialer.

Omfattende prosjekt

Protonakseleratoren, som har fått navnet MAXIV, bygges i regi av European ESS, og skal stå ferdig i 2019. Dette gigantiske anlegget skal ligge i Lund, og kommer til å bli for materialvitenskapen det Cern er for partikkelfysikken i dag.

Det er økt kunnskap om hvordan de aller minste bestanddelene, altså nøytronene, er satt sammen, som vil være det sentrale forskningsfokuset ved dette forskningsanlegget.  Innsikt i nøytronenes oppbygging vil danne grunnlag for hvordan man best kan utnytte de unike materialegenskapene, eller være opphav til nye.  Forbedrede materialegenskaper kan brukes i medisinsk utstyr og gi medisiner mer målrettede egenskaper.

Biomaterialer er med

Avdeling for biomaterialer gleder seg til å starte InterReg-samarbeidet. F.v. Håvard J. Haugen, Ståle Petter Lyngstadaas og Janne E. Reseland. Foto: Fredrik Haugen Pedersen, OD/UiO.

Den enorme satsningen på senteret er et resultat av et samarbeid mellom åtte forskjellige universiteter i Europa, og Universitet i Oslo er eneste norske bidragsyter.   Unge forskere fra avdeling for biomaterialer ved Institutt for klinisk odontologi har nå fått klarsignal om at de skal bli en del av forskningsmiljøet når protonakseleratoren er klar til bruk.

InterReg utgjør en stor mulighet for UiO til å etablere ny aktivitet basert på synkrotron- og nøytronbaserte metoder, samt til å styrke regionalt samarbeid med ledende institusjoner i Øresund – Kattegat – Skagerak regionen.

Ved at det etableres et slikt anlegg i Sverige, vil det være med på å forsterke den ledende posisjonen som europeiske og nordiske forskere har innenfor materialteknologi, og det er derfor av avgjørende betydning at forskere fra Avdeling for biomaterialer blir med for å beholde sin sterke internasjonale posisjon innenfor dette fagfeltet.

Det er blitt etablert en styringsgruppe på UiO for InterReg samarbeidet med MAX IV, ESS, og sju andre universiteter: Lund, København, DTU, Malmø, Århus, Chalmers, Gøteborg. Haugen sitter i denne styringsgruppa, sammen med Carl Henrik Gørbitz  og Helmer Fjellvåg fra Kjemisk Institutt.

Første møte for  ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society blir 7.oktober. Haugen kommer til å delta og representere UiO på møtet.

Les mer om prosjektet på rektors blogg

 

Emneord: Biomaterialer, MAX IV, ESS, InterReg, proton, nøytron Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 2. okt. 2015 07:49 - Sist endret 7. jan. 2020 15:15