Gjesteforelesning om tannsykdommer og genvariasjoner

Dr. Alexandre Vieira er opptatt av tannsykdommer og hvordan genene og miljøfaktorer virker inn på dem. Det var også tema for hans gjesteforelesning ved OD 1. oktober.

Alexandre Vieira under forelesningen i Auditorium 2. Foto: Jenny Bogstad Søvik, OD/UiO.

Den brasilianske forskningslederen ved the School of Dental Medicine, ved University of Pittsburgh (UPitt), var i Oslo i anledning Jenny Bogstad Søviks doktorgradsdisputas dagen i forveien. Som del av sitt doktorgradsprosjekt hadde Søvik et opphold ved Vieira-lab’en, som er et av de største laboratoriene i verden der de jobber med store pasientmaterialer. Hun gjennomførte komplekse genanalyser av ungdommer med syreskader på tennene.

Dr. Vieira foreleste blant annet om sammenhengen mellom gener og mottakelighet for karies for mellom 20 og 30 publikummere ved OD, hovedsakelig kandidatene ved spesialistutdanningen i pedodonti og andre interesserte. Foredraget hadde tittelen: Redefining the Caries Phenotype for Exploring Individual Susceptibility to the Disease.

Viktig samarbeid med OD

Samarbeidet mellom Vieiras lab og OD startet etter en kongress i Istanbul i 2011, der brasilianeren presenterte sine funn om den genetiske betydning for karies og andre sykdommer. Det er professor Anne Bjørg Tveit som initierte samarbeidet fra ODs side.

Professor i kariologi og gerodontologi, Anne Bjørg Tveit. Foto: Håkon Størmer, OD/UiO.

– For de kliniske studiene som vi jobber med, har dette samarbeidet vært av avgjørende betydning for ny kunnskap innen vårt felt. Under disputasen til Jenny Søvik ble det flere ganger påpekt at dette var banebrytende forskning. Studien er den første som dokumenterer en sammenheng mellom gener og syreskader på tennene, sier Anne Bjørg Tveit  

– Unike data

Dr. Vieira setter også stor pris på samarbeidet med OD. – Dataene som er samlet inn her ved OD vil jeg påstå er ganske unike i verdenssammenheng. Jeg tror ikke det finnes et såpass stort utvalg med data om erosjoner noe annet sted, og dataene holder svært høy kvalitet. Så de er veldig viktige i forskningen vi holder på med ved UPitt, forteller han etter endt foredrag i Auditorium 2.

Dataene han sikter til er et utvalg på 795 ungdommer i alderen 16-18 år, som ble kalt inn ved den offentlige helsetjenesten i Rogaland. Det ble tatt genprøver, registrert syreskader og undersøkt sosiale forhold og livsstil for hele utvalget. Dette har også vært grunnlaget for Søvik sitt doktorgradsprosjekt.

– Et annet materiale som er basert på DNA og ekstraherte tenner fra 90 personer er grunnlag for å studere mottakelighet for erosjoner (syreskader). Dette er del av et nytt doktorgradsarbeid, der det også er  nye og spennende funn.   Dette arbeidet hadde ikke vært mulig å få til uten samarbeidet vi har med Alex Vieira, forklarer Tveit.  

Forskningsprosjekt i Tromsø

Neste steg på veien for samarbeidet med laben ved UPitt, er et større forskningsprosjekt som er basert på Tromsø 7 undersøkelsen.

– Det er den nyeste av Tromsø-undersøkelsene, som er de største befolkningsundersøkelsene i Norge, og er også relativt unike i verdenssammenheng.  Odontologi er for første gang inkludert i undersøkelsen, og vi har vært heldige å få være med, sier Anne Bjørg Tveit. 

Alex Vieira blir igjen en viktig samarbeidspartner  her. – Nå skal vi snart i gang med å plukke ut spesielle case’er fra utvalget, som vi skal se nærmere på. Det blir spennende, forteller Vieira.

Samarbeidet fortsetter altså med full styrke, og det er ikke umulig at det blir flere gjesteopphold for doktorgradsstipendiater og forskere fra OD, ved UPitt. Universitetet har lang historie, og det historiske sløret ligger også, eller kanskje særlig, over Vieira-lab’en: doktoren kunne røpe at kontorene deres er de samme som Jonas Salk i sin tid utviklet poliovaksinen i. – It’s a real historical beauty, bekrefter han.

Emneord: University of Pittsburgh, karies, syreskader, gjesteforelesning, genvariasjoner, Tromsø 7 Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 2. okt. 2015 13:10 - Sist endret 15. jan. 2021 14:10