English version of this page

Hans Majestet Kongens gullmedalje til Tiainen

Hanna Tiainen ved fagavdeling for biomaterialer på IKO får Kongens utmerkelse for sitt doktorgradsarbeid.

Hanna Tiainen, foto: Jonas Wengenroth, OD/UiO.

Postdoktoren tildeles H.M. Kongens gullmedalje for avhandlingen «Ceramic TiO2 Scaffolds for Bone Repair». Tildelingen begrunnes med at arbeidet er «fokusert og legger til grunn banebrytende arbeid i forbindelse med beinreparasjon ved bruk av keramisk TiO2 som er et av satsingsområdene ved Det odontologiske fakultetet.»

Kanskje besøk på Slottet

Tiainen var på en konferanse i Spania med svært dårlig internettforbindelse i forrige uke. Derfor fikk hun først høre nyheten via noen andre: - Siden jeg ikke har smart phone, så var det noen andre som fikk vite det først. Og jeg kunne bare ikke tro det da jeg hørte det.

Tildelingen betyr at Tiainen kommer til å få audiens hos Kongen, noe hun innrømmer at hun ikke har tenkt så mye på: - Det er selvfølgelig prestisje i det.  Og det er en fin utmerkelse til hele Biomaterialer-gruppa. Vi jobber hardt alle sammen og publiserer artikler i anerkjente tidsskrifter. Det er veldig fint å få en påskjønnelse for det.

Tiainen har blitt feiret for utmerkelsen blant sine kolleger i Biomaterialer-gruppa.

Et viktig bidrag til forskningslitteraturen

Kongens gullmedalje tildeles annet hvert år på OD til en «fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo».

Det er fakultetene selv som nominerer kandidatene til prisen. Kandidatene skal nomineres for et arbeid som skal være «anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur».

Tiainens doktorgradsavhandling fra 2013 inneholder sju fagfellevurderte og publiserte arbeider, der hun er førsteforfatter i seks av dem. Blant disse har postdoktoren fått publisert én av artiklene hun er førsteforfatter for i Acta Biomaterialia i 2012. Tidsskriftet har en impact factor på 6,0.

Den seremonielle tildelingen finner sted på Universitetet i Oslo sin årsfest 2. september.

Her kan du se noen av Det odontologiske fakultets tidligere prisvinnere.

Emneord: kongens gullmedalje, Biomaterialer, Biomaterials, awards Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 30. juni 2015 12:33 - Sist endret 4. sep. 2020 14:55