Odontologisk og medisinsk studenthistorie

Et lite stykke medisinsk og odontologisk studenthistorie har blitt foreviget gjennom boka «Vagantes Basilienses-1971».

Helene Torkildsen, Pål Barkvoll og Erik Torkildsen (f.v.) med Det odontologiske fakultets eksemplar av boka Vagantes Basilienses - 1971.

Ekteparet Helene og Erik Torkildsen, som er noen av nøkkelpersonene i prosjektet, overrakte selv et eksemplar til dekan Pål Barkvoll ved Det odontologiske fakultet (OD). Boka handler om norske odontologi- og medisinstudenter som tok utdannelsen sin ved Universitet i Basel i siste halvdel av 1900-tallet.

Historien om Basel-utvandrerne er også bakteppet for hvordan ekteparet Torkildsen møttes. De studerte begge i den sveitsiske grensebyen, Helene som tannlege- og Erik som legestudent. – Det var en veldig spesiell og hyggelig tid, mimrer Helene, på Barkvolls kontor.

Nye utdanningsmuligheter i utlandet

Den pensjonerte tannlegen Helene Torkildsen viser fram boka med Baselstudentenes historie til dekan Pål Barkvoll.

Barkvoll oppfordrer i dag både studenter og undervisere ved OD til å ta et semester i utlandet i løpet av utdanningsløpet ved fakultetet. Tanken er også i tråd med universitetets overordnete mål om å øke ansatte og studenters mobilitet. 

Men på 50-tallet var det ikke like vanlig – ei heller spesielt populært hos myndighetene – med utveksling til utenlandske universiteter. Ekteparet Torkildsen var av de første som fikk studere medisin og odontologi i mellom-europeiske land som Sveits, Østerrike og Tyskland, etter at norske myndigheter åpnet for muligheten i 1955. Bestemmelsen ble tatt for at det ikke skulle bli en underdekning av de yrkesgruppene i Norge.

Likevel måtte studentene – eller deres foreldre – betale for oppholdene selv, og først etter to semestre kunne de få støtte fra Lånekassen, kunne Erik fortelle. 
Men hvorfor var det så mange medisin og tannlegestudenter som valgte å studere akkurat i Sveits? Hvordan opplevde de studietiden sin her, og ikke minst hva skjedde med dem etterpå?  Det er de viktigste spørsmålene som Vagantes Basilienses-1971 prøver å gi svar på.

Biografiske fortellinger

Boka er satt sammen av 150 ulike biografier til de gjenlevende norske medisin- og tannlegestudentene fra Universitetet i Basel. Den tilstreber å fortelle litt av historien om det initiativet, motet og ansvaret som et stort antall norske ungdommer viste i siste halvdel av 1900- tallet, da de valgte å reise til Sveits for å utdanne seg der. 

Helene og Erik har de siste tre årene jobbet med å innhente alle biografiene, før de nå er samlet mellom to permer. Det var lederen for alumni-foreningen ved Universitetet i Basel, professor Michael Mihatsch, som tok initiativet og forespurte ekteparet om hjelp til å samle sammen historiene.

Viktig bidrag innenfor norsk helsevesen

De uteksaminerte kandidatene har lagt ned et stort arbeid i norsk helsevesen siden studiedagene i Basel. Av de 150 norske legene og tannlegene som tok sin utdannelse ved universitetet, er ikke mindre enn 17 blitt professorer. Det understreker nivået på utdannelsen som studentene fikk i Sveits. Bare fire tannleger ble igjen og forfulgte en karriere i Basel. 

– Dette er sannsynligvis den eneste boka som har blitt gitt ut av sitt slag i Norge, mener Helene. Hun gleder seg til offisiell lansering av boka: – Det ferdige resultatet skal presenteres på Alumni Medizin Tag i Basel den 24. oktober. Da kommer rundt 35 tidligere norske studenter, leger og tannleger, til å være tilstede. 

Se omtale av boka i Tidsskriftet for Det medisinske selskap.  

 

Dekan Pål Barkvoll (t.h.) syntes det var spennende å høre om bokprosjektet til Helene og Erik Torkildsen. Barkvoll har selv familie som har jobbet i Sveits og kjenner godt til området som danner bakteppet til boka.

 

Emneord: Utveksling, Universitetet i Basel, alumni, utenlandsstudier Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng, Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 23. okt. 2015 09:16 - Sist endret 16. nov. 2015 11:04