Nye muligheter i Sør-Afrika

Mandag 28. september var det duket for besøk ved Det odontologiske fakultet (OD), fra det sør-afrikanske universitetet University of the Western Cape (UWC).

Delegasjonen fra University of the Western Cape, sammen med representanter fra Universitetet i Oslo (UiO) og Det Odontologiske fakultet (OD). Fra venstre bak: Anette Løken, UiO, Jan Eirik Ellingsen, OD, Hans-Christian Åsheim, OD, Einar Meier, UiO, Henriette Kleivane, OD. Foran fra venstre: Tyrone Pretorius, UWC, Larry Pokpas, UWC,  Pål Barkvoll, OD, Ramesh Bharuthram UWC og Marit Egner, UiO.

Rektor ved UWC, professor Tyrone Pretorius, gjestet OD sammen med Ramesh Bharuthram og Larry Pokpas. Hensikten med det sør-afrikanske besøket var å se på hvordan man best mulig kan videreutvikle det samarbeidet som allerede finnes mellom de to universitetene, og ikke minst se på muligheter for et tettere forskningssamarbeid.

Universitetet i Oslo var representert ved Marit Egner, Annette Løken og Einar Meier under besøket til OD.

Langvarig samarbeid mellom OD og UWC

Siden 2008 har det eksistert et utvekslingsprogram mellom Det odontologiske fakultet og University of the Western Cape.

– Å få tannlegestudenter til å dra på utveksling er ikke alltid så enkelt, fortalte Henriette Kleivane, leder for studieseksjonen ved OD, under møtet.

–Når det gjelder studenter som har lyst til å reise til Sør-Afrika, er pågangen stor. Ved UWC får studentene våre anledning til møte en pasientvirkelighet som er svært forskjellig fra den de møter i Norge.  

– Nå gjelder det bare å få studentene fra UWC til å ville komme til oss, slik at vi får en mer balansert utveksling mellom universitetene våre, avsluttet Kleivane.

Samarbeid rundt forskningen

Dekan Pål Barkvoll ved OD kjenner godt til UWC. Han har i flere år vært ekstern eksaminator ved dette universitet, og også han understreket de spesielle mulighetene som studentene våre får når de reiser til Sør-Afrika, et syn han fikk støtte fra studiedekan Anne Merete Aass på.

Men både fra UiO, UWC og fakultetets side er det et sterkt ønske om at man også skal få til et konstruktivt forskningssamarbeid, og instituttlederne ved OD, Hans-Christian Åsheim (Institutt for Oral biologi) og Jan Eirik Ellingsen (Institutt for klinisk odontologi) presenterte instituttene sine, og mulige områder for samarbeid.  

– Hos oss har vi bred erfaring med å samle data fra ett land, bearbeide dem i et annet, og så kanskje sende dem videre til et tredje land for analyse, sa Jan Eirik Ellingsen.

– På denne måten sikrer vi at det er de beste fagmiljøene som er på de riktige delene i forskningskjeden, uavhengig av hvor de måtte befinne seg i verden.

University Health Network  

Dekan Pål Barkvoll utdypet videre forskningsmulighetene på tvers av landegrensene ved å fortelle om et banebrytende forskningssamarbeid, «University Health Network» (UHN).

 – Utfordringen med pasientdata har vært at man ikke kan være sikker på at det lagres trygt, men vi har laget et elektronisk pasienthåndteringsverktøy som sikrer at anonymiteten til pasientene ivaretas, samtidig som vi kan få tilgang til store mengder pasientdata som det kan forskes på.

– Ved at flere universiteter verden over bruker dette verktøyet, kan man som forsker lett få tilgang på datasett man kanskje ikke har i sitt eget land, og det åpner opp for at forskning enklere kan skje på tvers av landegrenser og kontinenter, forteller Barkvoll.

Tannhelse på det afrikanske kontinent

UWC har de fremste ekspertene på tannbehandling på det afrikanske kontinent. Dette forplikter dem til å stille spørsmål om hvilken retning tannbehandling på dette kontinentet skal ta. Å definere en strategisk retning for et helt kontinent med monumentale utfordringer innenfor helsespørsmål er derfor noe som krever internasjonal bistand, og her har Det odontologiske fakultet i Oslo mye å bidra med.

Samfunnsansvar

– Det er selvsagt at vi, som besitter noe av den fremste kompetansen innenfor odontologi i Europa, har et ansvar for å være med å løse de globale utfordringer som ledelsen ved UWC her skisserer, sier Pål Barkvoll. 

– Bare ta utfordringer knyttet til for eksempel karies. Kariesproblematikken er av en helt annen karakter i Sør- Afrika enn i Norge, og det svært få vet, men som faktisk er en realitet, er at man kan dø av karies om den ikke behandles. Det er klart at vi, med vår kompetanse på dette feltet, må på banen her.

– Av andre globale helseutfordringer som det også er naturlig å se nærmere på i et samarbeid med Sør-Afrika, er HIV- og AIDS-problematikken. Vi vet at det nettopp er i munnhulen at sykdommen først manifesterer seg, og i den globale verden vi nå lever i, med flyktningstrømmer på tvers av landegrenser, er det av avgjørende betydning at vi øker vår kompetanse på dette feltet for å kunne yte best mulig pasientbehandling i Norge, avslutter Barkvoll.

Omvisning 

Besøket på OD ble avsluttet ved at instituttleder Jan Eirik Ellingsen hadde en omvisning på klinikkene, og siden Sør-Afrika befinner seg i samme tidssone, ble det blant annet diskutert mulige løsninger for live-overføringer fra operasjoner til konferanserom til universitet i Sør-Afrika.

Neste etappe i det videre samarbeidet er nå et besøk fra OD til Sør-Afrika, og her blir fokuset å knytte kontakt på forskernivå, slik at det virkelige forskningssamarbeidet kan begynne å ta form.
 

Emneord: besøk, University of the Western Cape, Utveksling Av Astrid Skiftesvik Bjørkeng
Publisert 1. okt. 2015 10:47 - Sist endret 1. okt. 2015 10:47