Odontologistudiet blant de vanskeligste å komme inn på

Til høsten krever odontologiutdanningen ved OD den sjuende høyeste poenggrensa i landet fra nye studenter.

Illustrasjon. Foto: Jan Unneberg, OD/UiO.

Da tallene for hovedopptaket fra Samordna opptak (SO) ble lagt fram 17. juli, ble det klart at odontologiutdanningen ved fakultetet er blant de vanskeligste å komme inn på i landet. Ved opptak gjennom ordinær kvote, det vil si at søkerne med førstegangsvitnemål er utelatt, må studentene nå ha 65,5 poeng for å komme inn.

De som kommer rett fra videregående må likevel ha 55,7 poeng for å kvalifisere seg til odontologistudiet ved UiO. Det er den 13. høyeste poenggrensa som kreves blant studieprogrammene fra denne gruppa med søkere. De to andre odontologistudiene i Norge ligger på de to påfølgende plassene.

Dekan Pål Barkvoll. Foto: Håkon Størmer, OD/UiO.

- Dette er interessante tall, synes dekan Pål Barkvoll.  
- Poengkravet er meget høyt og gjør det selvsagt svært vanskelig å komme inn på dette studiet.

Studiene som krever høyere poenggrense enn odontologi ved OD, for ordinær kvote, er medisin ved ulike institusjoner, og psykologi i Oslo. Studenter som ønsker seg inn på medisinstudiet ved UiO har krav om skyhøye 68,1 poeng, viser tallene fra SO.

Bachelorprogrammet i tannpleie har i år en poenggrense på 51,2 for søkere i ordinær kvote, og 44,3 for de med førstegangsvitnemål.

Omtrent som i fjor

Antallet søkere til et av ODs to studier ligger jevnt med tallene fra i fjor, men fakultetet har i år gitt flere tilbud om studieplass. 80 stykker har fått tilbud om plass ved odontologistudiet, og 45 ved tannpleierstudiet. Det er henholdsvis fem og ti flere enn i fjor. Dette for å sikre et opptak på hhv 65 og 24.

Selv om antallet søkere er omtrent som i fjor, har fakultetet sett en liten økning i prioritering av odontologi og tannpleie som øverste ønske.

Fortsatt skjev fordeling mellom kjønn

Årets tall fra hovedopptaket bekrefter at OD må fortsette å jobbe med å utjevne kjønnsbalansen ved fakultetet. 23 prosent av de som har fått tilbud om plass på odontologistudiet er menn. På tannpleieprogrammet er bare ni prosent av de som har fått tilbud om studieplass menn, det vil si fire av 45.

De søkerne som har fått tilbud om plass må takke ja til SO innen 26. juli. Ledige studieplasser ble lagt ut på SOs hjemmesider i dag kl. 9.

Til sammen har 88 984 søkere fått tilbud om studieplass ved årets hovedopptak, mot 84 810 ifjor. Det er en økning på 4,9 prosent.

Emneord: samordna opptak, opptak, odontologi, hovedopptak, søkere, kjønn, tannpleier Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 20. juli 2015 13:21 - Sist endret 3. aug. 2015 15:05