Årets beste masteroppgave kåret

Årets beste masteroppgave og fakultetets nominasjon til Studentforskerprisen ble kåret da sisteårsstudentene på tannlegestudiet presenterte sine masteroppgaver.

Cathrine Marie Gudding vant prisen for beste masteroppgave blant årets avgangskull, i tillegg til nominasjon til Studentforskerprisen. Foto: Fredrik Pedersen, OD/UiO.

Til sammen var det 17 godt forberedte studenter som la fram sine masterprosjekter i Store Auditorium torsdag 18. juni. Studentene har jobbet med oppgavene alene eller i samarbeid to og to, og temaene har spent fra biologisk forskning til mer praktisk-kliniske problemstillinger. Blant overskriftene var: orale ulcerasjoner, etniske forskjeller i oppfatning av smerte, oppfølging av pasienter med diskektomi, autotransplantasjon av premolarer, tannbehandlingsangst med mer.

Carina Bigum Johansen (t.v.) og Victoria E.N. Read var to av avgangsstudentene som presenterte sin masteroppgave. De to har undersøkt infantil oral mutilasjon (IOM) hos mindreårige asylsøkere. De støtte på utfordringer med pasientvern, men gjennom samtaler med tannleger på klinikken på OD og på bakgrunn av litteratur, gjorde de likevel vesentlige funn. Foto: Fredrik Pedersen, OD/UiO.

– Studentene fikk en liste med mulige titler på masterprosjektet, med aktuelle veiledere, og ble oppfordret til å velge én av dem, sier leder for masterprogrammet og professor i periodonti, Per S. Thrane. – Titlene er ment som et utgangspunkt, slik at mange av studentene utformer egen problemstilling og velger veileder på grunnlag av tittelen. Det er første steget i prosessen, som de får én måned på, i starten av sjette semester.

Vil stimulere til mer forskning

Tradisjonen tro, stod det også utdeling av pris for fakultetets beste masteroppgave på programmet, i tillegg til nominasjon til Den norske tannlegeforenings studentforskerpris. Det var en uavhengig komité bestående av Professor emeritus Arne Hensten, Professor emeritus Frode Hansen og Professor emeritus Randi Furseth Klinge, som vurderte kandidatene og stod for kåringen.

- Det er veldig bra å ha erfarne, kunnskapsrike personer som kan se oppgavene med ferske øyne til å ta disse avgjørelsene, mener Thrane. Og han synes kåringene er et verdifullt tiltak: - Vi ønsker jo at prisen for beste masteroppgave skal stimulere til mer forskning, noe som også er i tråd med ønsket fra fakultetsledelsen.

Kriteriene for nominasjonen til Studentforskerprisen er at det må være en forskningsoppgave, og det er helheten av kvalitet og design som teller mest. Evne til å presentere og svare på spørsmål spiller også inn i noe mindre grad. Fakultetets pris for beste masteroppgave er derimot ikke nødt til å gå til en forskningsoppgave. Den kan tildeles noen som har skrevet både undervisnings- eller litteraturoppgaver.

- Én som pekte seg ut mer enn de andre

I år var det likevel én student som mottok både prisen og nominasjonen til Studentforskerprisen: Komitémedlem Randi Furseth Klinge kunngjorde, etter en litt forlenget rådslagning, at det var én oppgave og presentasjon som hadde pekt seg ut litt mer enn de andre. Cathrine Marie Gudding vant heder og ære, og 5000 kroner fra fakultet, for kullets beste masteroppgave. Og i tillegg skal hun representere OD på kåringen av studentforskerprisen ved Tannlegeforeningens årsmøte.

Gudding har skrevet en forskningsbasert masteroppgave: «Glutamat og Merkelcellens funksjon – med oralbiologiske betraktninger». Men hun har ikke umiddelbare planer om å fortsette å forske:  - Nå skal jeg først konsentrere meg om å bli en god tannlege, sier hun tilfreds. Den ferske tannlegen har allerede fått en offentlig stilling i Søndre Land i Oppland, der hun starter 1. juli.

I løpet av studieløpet har Gudding hatt to sommerstipender Nå er hun svært fornøyd både med å være ferdig med mastergraden, og med utnevnelsene. - Sommerstipendene er en veldig god mulighet til å få en forsmak på forskning, bekrefter Thrane. – Dessuten slipper man å ha en annen sommerjobb i tillegg.

En fornøyd vinner, Cathrine Marie Gudding (midten) sammen med Per S. Thrane (t.v.), leder for masterprogrammet, og bedømmelseskomiteen, f.v. Professor emeritus Frode Hansen, Professor emeritus Randi Furseth Klinge og Professor emeritus Arne Hensten. Foto: Fredrik Pedersen, OD/UiO.

 

Emneord: masterpresentasjon, Masteroppgaver, Studentforskerprisen, kåring Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 22. juni 2015 14:57 - Sist endret 24. juni 2015 09:35