Snart klart for første digitale eksamen

Én test gjenstår før studenter og faglærere er klare for tidenes første digitale tannpleiereksamen ved fakultetet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no.

17. desember skal det avholdes digital eksamen i emnet Innledende tannpleie 1 (TP1100), ved fakultetets tannpleierutdanning. Det blir aller første gang at blyant og papir byttes ut med bærbare datamaskiner ved en eksamen ved Det odontologiske fakultet (OD).

Digitalisering av en rekke eksamener er en del av den overordnede strategien ved Universitetet i Oslo (UiO). – Innføring av digitale eksamener kommer til å gjøre arbeidet med å strukturere besvarelsene enklere for studentene.. Det gjør også at det blir mer tid til å fokusere på innhold, i stedet for form, sier Hege Glomsaker-Gjessing, fungerende leder for studieseksjonen ved OD. – Dessuten er denne måten å jobbe på mye likere hvordan studentene forholder seg til både studier og arbeid ellers, forteller hun.

Ikke bare for studentene

Fungerende leder for studieseksjonen, Hege Glomsaker-Gjessing, ser fram til å komme i gang med digital eksamen ved OD. Foto: Jan Unneberg, OD/UiO.

Den nye eksamensformen er ikke bare ment som en forbedring for studentene. Faglærerne, sensorene og eksamensadministratorene kommer alle til å dra nytte av mer effektive eksamensprosesser, som følge av omleggingen. Sensorene får lettere tilgang til besvarelsene, samme hvor de befinner seg. De får også mulighet til å kommentere besvarelsene digitalt. – I tillegg er det jo den åpenbare fordelen av at det er lettere for sensorer å forstå maskinskrevet tekst, sammenlignet med en rekke forskjellige typer håndskrift, legger Glomsaker-Gjessing til.

Bred opplæring

Studentene ved tannpleierutdanningen som skal opp til eksamen i TP1100 har allerede fått en del informasjon om den nye ordningen. Det har vært avholdt informasjonsmøte, og mandag 30. november avholdes en testeksamen på pc-stua på IOB. I tillegg arrangerer studie- og IT-seksjonen drop-in-veiledning i en av pc-stuene i Geitmyrsveien den 2. desember.

– Vi er godt forberedt på dette og føler at det er på tide å komme i gang nå. Det har vært planlagt lenge, og vi har fått tett oppfølging fra UiO sentralt, som allerede har gjennomført slike eksamener ved andre enheter, sier Glomsaker-Gjessing. – Vi merker jo også at studentene, som ofte kommer rett fra videregående skole, i stadig større grad er vant til å arbeide på denne måten. For dem er ikke eksamen på pc noe nytt. Nå skal det bli spennende å se hvordan det går, og ta med erfaringer i det videre arbeidet med å digitalisere alle eksamenene ved fakultetet.

Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 23. nov. 2015 14:52 - Sist endret 23. nov. 2015 15:42