Gledelig økning i antall førstevalgssøkere

Årets søkertall for UiO er nå klare og tallene er hyggelig lesning både for tannpleier- og tannlegeutdanningen.

Studiedekan Anne M Aass Foto; Håkon Størmer, UiO/OD

Tallene fra Samordna Opptak ble offentliggjort onsdag 22. april. Fakultetet (OD) har opptak til to programmer via Samordna Opptak; Profesjonsprogrammet i odontologi og Bachelorprogrammet i tannpleie

Økning av førsteprioritetssøkere

- Det er gledelig å se at begge studier øker andelen av førsteprioritetssøkere, sier prodekan for studier, Anne M. Aass.

Andel søkere som hadde tannpleierstudiet som førsteprioritet økte med 17 %, tilsvarende tall for odontologi var 14 %.

- Vi har arbeidet målrettet med studieinnhold og for å gjøre begge studieretninger attraktive. Dette er fag som er i stadig utvikling, og det er viktig at fakultetet tilbyr et oppdatert og faglig godt studietilbud. Å være tannlege/tannpleier er både utfordrende, krevende og givende, avslutter studiedekan, som ønsker nye studenter velkommen til Det odontolgiske fakultet.

Flere som ønsker å bli tannpleier

Også antallet søkere øker. Størst økning opplever tannpleierstudet, som øker med 18 %. For odontologi var økningen på 5 %.

Publisert 22. apr. 2015 12:34 - Sist endret 22. apr. 2015 12:58