- tannleger bør kunne henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet vil la tannleger henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten. Det kommer frem i et forslag som nå er sendt på høring.

- Samarbeidet mellom tannlege og fastlege bør styrkes ytterligere til beste for pasienten. Dekan Pål Barkvoll. Foto: Håkon Størmer, UiO

Helsedirektoratet (Hdir) i brev til Helse og Omsorgsdepartementet anbefaler at tannleger bør få henvisningsrett til øre-nese-hals-lege og til hudlege uten å måtte gå om pasientens faste lege.

Tannleger bør henvise

- Om tannlegen gjør funn av mer generell medisinsk karakter, eller at tannlegen har medisinske risikopasienter under behandling, er naturligvis pasientens faste lege den naturlige samarbeidspartner, skriver dekan ved Det odontologiske fakultet til Dagens Medisin 11/05

I de tilfeller hvor tannlegen finner det hensiktsmessig å henvise til spesialist, er det innenfor områder der man selv har en betydelig større kompetanse enn man normalt vil finne hos allmennlegen.

Kinisk sett dreier det seg i første rekke om tilstander i munnhule, kjever og tyggeapparat som krever kompetanse utover det en allmenntannlege normalt besitter og hvor det vil være aktuelt å henvise til spesialister i tilgrensende fagdisipliner for eventuell diagnostikk, videre behandling eller rett slett for å få en «second opinion».

Av aktuelle tilstander kan nevnes ulike sykdommer i munnhulens bløtvev som for eksempel orale cancere, celleforandringer i munnhulens bløtvev, lichen planus; benignt slimhinnepemfigoid, pemfigus, kontaktallergiske tilstander, ulike spyttkjertelproblemer og sist, men ikke minst, bihuleproblematikk med tilknytning til tennene.

Om tannlegen derimot gjør funn som er av mer generell medisinsk karakter, eller at tannlegen har under behandling medisinske risikopasienter, er naturligvis pasientens faste lege den naturlige samarbeidspartner

Fastlegen må ha en koordinerende rolle

Det er viktig at fastlegen har en koordinerende rolle i et fragmentert og spesialisert helsevesen. Det understrekes også klart i dagens tannlegeutdanning at fastlegen har denne viktige koordinerende rollen. Dette er også hjemlet i Forskrift om pasientjournal § 9, som omhandler epikrise.

Opphav: Kronikk og debatt, Dagens Medisin 11/05

Publisert 17. apr. 2015 08:41 - Sist endret 17. apr. 2015 15:14