Tildelt Karl Evangs pris for innsats for barn

Klinikksjef Anne Rønneberg ble tildelt Karl Evang-prisen for å sette omsorgssvikt og overgrep mot barn på agendaen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog (t.v.) overrakte prisen til Anne Rønneberg (midten) på Radisson Blu Scandinavia Hotell på Holdbergs Plass. Til høyre: Marie Rein Bore, medlem av komitéen og journalist i Stavanger Aftenblad. Foto: Helsedirektoratet.

– Rønneberg har blant annet satt overgrep på kartet i riktig kontekst og bidratt til å skape åpenhet blant tannhelsepersonell om en tabubelagt og vanskelig sak, begrunner helsedirektør Bjørn Guldvog tildelingen med.

Rønneberg mottok prisen på kr. 50 000 på den årlige Folkehelsekonferansen i dag. – Dette er overveldende på alle måter. Det er en stor ære og med stor ydmykhet jeg tar i mot denne prisen, sa hun i sin takketale. Hun understreket også at prisen anerkjenner betydningen av at tannhelsepersonell virkelig kan gjøre en forskjell, og at de er viktige helsearbeidere med et stort, lovpålagt ansvar for å melde sin bekymring for et barn.

  • Hør Rønneberg som dagens gjest i Her og Nå 28. oktober.

Økt bevissthet blant tannhelsepersonell

Karl Evang-prisen deles hvert år ut til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme folkehelse og sosiale forhold som er viktige for denne, rettssikkerhet og trygghet i barnevernet, helse- og/eller sosialtjenesten, og opplysningsarbeid og medvirkning i samfunnsdebatten om viktige barnevern-, helse- eller sosialpolitiske spørsmål.

Anne Rønneberg har i en rekke år lagt vekt på temaet "Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling og overgrep", både i sin undervisning ved tannlegeutdanningen ved OD, og på seminarer for tannhelsetjenester over hele landet. – Vi må tro det for å se det, forklarer hun, med henvisning til historier om omsorgssvikt som har kommet fram. – Vi er de eneste som ser barna og de unge jevnlig. Derfor er det viktig å øke bevisstheten blant tannhelsepersonell om den rollen de har i å avdekke slike forhold.

Helsedirektøren forklarte videre, i sin begrunnelse, at Rønneberg har «satt i system undersøkelser av barn som avdekker omsorgssvikt. Hun har arbeidet for å høyne bevisstheten hos landets tannhelsepersonell når det gjelder å avdekke omsorgssvikt og overgrep mot barn».

Gjelder ikke bare barn

Barnetannlegen takket i dag sine pasienter, som fikk henne selv til å åpne øynene:  – Og det er viktig å huske på at det er jo ikke bare hos barn dette er viktig! Det var en pasient på over 70 år som først fikk meg til å forstå den rollen vi kan spille for både barn og voksne. Vedkommende fortalte en historie som aldri før hadde blitt fortalt. Så dette er et nødvendig perspektiv også i behandlingen av voksne pasienter.

Rønneberg er overrasket og takknemlig for å bli tildelt prisen. Og hun mener det er viktig for det videre arbeidet i tannhelse- og helsetjenesten generelt: – Vi må aldri tie, vi må bare fortsette å snakke sammen. Tildelingen viser at tannhelsetjenesten er en viktig helsetjeneste, den minner om betydningen av at tannhelse sees i sammenheng med mer generell helse. Munnhelsa er i aller høyeste grad en del av kroppen.

Anne Rønneberg tok i mot Karl Evangs pris foran bilde av et lykkelig barn. – Bildet bak meg viser et barns spontane glede, jeg føler det slik i dag. Jeg er så glad og utrolig takknemlig, fortalte Rønneberg i sin takketale. Foto: Helsedirektoratet.

 

 

Emneord: pedodonti, omsorgssvikt, overgrep, Karl Evangs pris Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 27. okt. 2015 12:35 - Sist endret 4. sep. 2020 14:57