Viste fram doktorgradsprosjekter

Ph.d.-kandidater og postdoktor presenterte sine prosjekter på Forskningsdagen 2015.

Sanja Petronijevic og Anna-Karin Abrahamsson Johansen (i midten f.v.) vant utmerkelsene for beste presentasjoner på Forskningsdagen 2015. Her flankeres de av juryen, som bestod av professor Tiril Willumsen (lengst t.v.) og førsteamanuensis Tine Merete Søland (lengst t.h.). Foto: Jan Unneberg, OD/UiO.

Store auditorium på Domus Odontologica var godt besøkt onsdag 26. august da fakultetets årlige forskningsdag ble avholdt. Arrangementet er et obligatorisk element i ph.d.- og postdoktor-programmet og er ment å være en arena der stipendiatene skal få øve seg i å presentere sin forskning og diskutere den med andre fagpersoner. I tillegg kåres de to beste presentasjonene på slutten av dagen.

Vennlig, kritisk diskusjon

Mange hadde møtt opp i Store auditorium for å lytte til presentasjonene og diskutere prosjektene som ble lagt fram. Foto: Jan Unneberg, OD/UiO.

Publikum fikk høre om 20 forskjellige forskningsprosjekter. 19 ph.d.-kandidater og én postdoktor holdt ti-minutters innlegg, før de svarte på spørsmål og diskuterte prosjektene sine i fem minutter. Moderatorer sørget for streng etterfølgelse av tidsrammene, siden det er praksis på internasjonale konferanser.    – Dette arrangementet er en nyttig treningsbase i å kunne presentere, sa forskningsdekan Ståle Petter Lyngstadaas da han åpnet seansen. – Det er viktig å trene seg i et forum som ikke er for kritisk innstilt, sa han, og siktet til oppfordringen til at publikum skulle delta i diskusjonen.

Lyngstadaas poengterte at Forskningsdagen ikke først og fremst er en konkurranse, men et knutepunkt for formelle og uformelle samarbeid mellom stipendiatene, som kommer fra alle de forskjellige fagmiljøene ved fakultetet. Programmet for dagen inkluderte nettopp noen pauser der det ble anledning for de mer uformelle samtalene.

To utmerket seg

Likevel ble de to beste presentasjonene kåret på slutten av dagen: Anna-Karin Abrahamsson Johansen fra Insitutt for klinisk odontologi utmerket seg med presentasjonen av sitt prosjekt: Temporomandibular joint osteoarthritis in a cohort of patients with hand osteoarthritis. Sanja Petronijevic fra Institutt for oral biologi ble også plukket ut som vinner av beste presentasjon med tittel: IGA anti-amelogenin antibodies in celiac disease patients.

Emneord: doktorgradsprogram, Forskningsdagen, Ph.d.-dagen, Forskningsformidling, postdoktor, ph.d. Av Hilde Zwaig Kolstad
Publisert 31. aug. 2015 16:12