Ivar Espelid (1951-2017)

Professor dr.odont. Ivar Espelid døde 19. desember etter et kort sykeleie.

Profilbilde av Ivar Espelid
Ivar Espelid (1951-2017)

Han var ansatt som leder for Avdeling for pedodonti og atferdsfag ved Institutt for klinisk odontologi. En bauta innenfor pedodonti (barnetannpleie) har gått bort.

Ivar Espelid ble født i Oslo 6. juli 1951. Familien flyttet senere til Askøy der han vokste opp. Han var ferdig utdannet tannlege ved Universitetet i Bergen (UiB) i 1975. I 1982 fikk han godkjent spesialistutdanning i pedodonti, og i 1987 forsvarte han sitt arbeid med tittelen: «Radiographic diagnoses and treatment decisions on approximal caries» for den odontologiske doktorgrad (Dr.odont.) ved UiB. Espelid ble professor i 1993. Frem til 2002 var han tilknyttet Universitetet i Bergen hvor han hadde ulike funksjoner, blant annet som instituttleder for Odontologisk institutt.

Samme år kom han til Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Her fortsatte han å bygge opp fagdisiplinen pedodonti til å innta en ledene posisjon i Europa.

Som forsker var han produktiv til det siste og publiserte over 100 vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter. Han ble også betrodd en rekke offentlige verv både på vegne av norske og svenske helsemyndigheter.

Ivar Espelid satt i mange utvalg og komitéer, var en etterspurt opponent i de skandinaviske land og var i mange år aktiv og viktig for European Academy of Paediatric Dentistry. Ivar Espelid var også fagansvarlig for odontologi i Store norske leksikon.

Til tross for en imponerende akademisk karriere vil studenter og kollegaer først og fremst huske ham som en fremragende pedagog. Han veiledet flere stipendiater og masterstudenter til sine respektive doktor- og mastergrader.

Tapet av kapasiteten Ivar Espelid er stort, men arven han etterlater seg lever videre i alle studenter, pasienter og kollegaer han berørte med sin kunnskap og engasjement. Jeg lyser fred over professor Ivar Espelids minne og mine tanker går til hans kone Anne Bjørg og hans nærmeste familie og kollegaer.

Pål Barkvoll

Dekan, Det odontologiske fakultet

Publisert 28. des. 2017 10:01 - Sist endret 28. des. 2017 12:07