Forelesning med Professor Deepak Vashishth

Avdeling for Biomaterialer inviterer til forelesning med Professor Deepak Vashishth, Direktør for the Rensselaer Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies (CBIS), Troy, NY.

Foto: Rensselaer

Prof. Vashishth er en stor kapasitet innen beinforskning og tissue engineering.

Han, og hans gruppe, har mer enn 200 publikasjoner innen studier av extracellulær matrix (ECM), diagnostikk og behandling av osteoporose, cellulær kontroll av beinvekst og utvikling, og betydning av mekano-stimulering på regenerasjon av hardvev.

I samarbeid med andre, har hans gruppe identifisert nye strukturelle roller for kjente beinproteiner, og utviklet biomimic-basert strategier for scaffolds i tissue-engineering.

Tittel på foredraget

Biomolecular Science and Engineering of  Bone¹s Extracellular Matrix

For mer informasjon

 

 

 

 

Publisert 20. jan. 2015 11:11 - Sist endret 20. jan. 2015 11:20