Stiftelsesmøte for De odontologiske samlingers venner

De odontologiske samlinger ved Universitetet i Oslo er et nasjonalt registrert museum med museumssignaturen DOS. Det er den største samling av odontologisk dokumentasjon her i landet. Dette gjelder fysiske gjenstander inkludert bøker samt bilder

Foto: Håkon Størmer, UiO/OD

Bakgrunn

Med den hensikt å styrke båndene mellom museene og folket har mange museer opprettet venneforeninger der enkeltpersoner, familier og firmaer kan tegne medlemskap. Målsetningen er at dette skal bidra til et felles ansvar og en eierfølelse. En forankring i standen og hos andre interesserte, på denne måten, vil forhåpentligvis øke forståelsen for å ta vare på vår faghistorie.

Med dette bakteppet inviteres det til stiftelsen av De odontologiske samlingers venner. Foreningen skal ha sitt fokus rettet mot å styrke museets målsetninger og ambisjoner. Foreningen vil også søke å etablere et forum der det avholdes foredrag (ett til to i året) og ellers aktiviteter av felles interesse slik som reiser med besøk ved andre museer

Program

  • 17.30-17.35 Velkommen ved Dekan Pål Barkvoll
     
  • 17.35-18.00 Dannelse og framveksten av en fagprofesjon. Tidsbilder fra odontologien gjennom 200 år. Ved Edvard B. Messelt
     
  • 18.00-18.15 Erfaring med venneforening fra De sandvigske samlinger. Ved Jarle Bragelien
     
  • 18.15-18.45 Stiftelse av De odontologiske samlingers venner med signering av protokoll. Valg av interimstyre

 

Publisert 16. jan. 2015 13:46 - Sist endret 16. jan. 2015 16:25