Kurs i praktisk bruk av CBCT for tannleger

Hovedformålet med kurset er å gi teoretisk kunnskap og praktisk trening i bruk av CBCT (cone beam computed tomography/3D røntgen). Kurset går over fire dager. To av dagene foregår digitalt. Forelsesningene til den digitale delen sendes ut i god tid før samlingen. Fysisk del foregår:

Bildet kan inneholde: datamaskin, dataskjerm, personlig datamaskin, perifer, data-tastatur.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet stiller gjennom strålevernforskriften og Veileder 14 mange krav til klinikker som benytter CBCT i sin virksomhet. I tillegg til krav om radiolog for berettigelse, optimalisering og bildetolkning, og fysiker for optimalisering og apparatkontroller, er det krav til tilpasset strålevernskompetanse og apparatopplæring for tannleger som skal utføre CBCT-skanning på pasienter.

 Kurset vil i tillegg ta for seg muligheter og begrensninger med røntgenmetoden, samt ulike indikasjoner for CBCT-undersøkelser. Opplæring i relevant regelverk vil gis, samt forslag til rutiner og råd for et godt samarbeid med radiolog og fysiker.

Apparatspesifikk opplæring, dvs. opplæring i den enkelte klinikks CBCT-modell, dekkes ikke og må gis av f.eks. leverandør. Opplæring i bildetolkning dekkes heller ikke.

Opplæringen vil gis via  forelesninger, oppgaver og «hands-on» trening. Avsluttende eksamen.

Praktisk informasjon

Påmelding, pris og antall kurspoeng hos NTF vil være på plass innen midten av juni.

 

 

Publisert 2. mai 2022 15:46 - Sist endret 3. mai 2022 09:51