Kurs i praktisk bruk av CBCT for tannleger

Bildet kan inneholde: datamaskin, dataskjerm, personlig datamaskin, perifer, data-tastatur.

Kurset inkluderer teoretisk undervisning og praktisk trening i bruk  av CBCT (cone beam computed tomography/3D røntgen).

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) stiller gjennom strålevernforskriften og Veileder 14 mange krav til klinikker som benytter CBCT i sin virksomhet. I tillegg til krav om radiolog for berettigelse, optimalisering og bildetolkning, og fysiker for optimalisering og apparatkontroller, er det krav til tilpasset strålevernskompetanse og apparatopplæring for tannleger som skal utføre CBCT-skanning på pasienter.

Kurset vil ta for seg strålevernkompetanse, muligheter og begrensninger med røntgenmetoden, samt ulike indikasjoner for CBCT-undersøkelser. Opplæring i relevant regelverk vil gis, samt forslag til rutiner og råd for et godt samarbeid med radiolog og fysiker.

Kurset består av to deler, en digital og en praktisk del. Forelesningene til den digitale delen gjøres tilgjengelig for deltakerne ca. 2 uker før samlingen. Den praktiske delen av kurset holdes ved Avd. for kjeve- og ansiktsradiologi, UiO og består av seminarer, praktiske oppgaver og «hands-on» trening med og uten pasient. Kurset avsluttes med digital hjemmeeksamen.

Kurset teller 24 timer i NTFs etterutdanningssytem.

 

Kursansvarlig

 • Førsteamanuensis  Linda Z. Arvidsson, avd. for kjeve- og ansiktsradiologi, UiO.

Øvrige kursgivere

 • Gerald R Torgersen
 • Ulf Riis
 • Maria Redfors
 • Caroline Hol
 • Margareth Kristensen Ottersen
 • mfl medarbeidere ved avdelingen

Fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

 • Kristine Wikan

Målgruppe:

 • Tannleger

Kursform 

 • Teori og praktisk undervisning

Kursavgift

 • 19500 NOK
 • Kursavgiften refunderes ikke ( med mindre kurset  avlyses).

Påmeldings frist

 • 08.08.2022
 • Påmelding

Ta kontakt med Astrid Skiftesvik Bjørkeng  a.s.bjorkeng@odont.uio.no eller                        Ulf Riis ulfri@odont.uio.no

 

Publisert 2. mai 2022 15:46 - Sist endret 8. aug. 2022 13:09