Priser

Akademikerprisen 2014

Den 23. oktober ble Professor Tirill Willumsen tildelt Akademikerprisen for sin fremragende forskning på tannlegeskrekk i relasjon til tortur og overgrep.

 

European Biomaterials and Tissue Engineering Doctoral Award til Hanna Tiainen

Prisen ble utdelt på den 26. årlige konferansen til  European Society or Biomaterials i Liverpool

 

 

 

 

Den norske tannlegeforenings forskningspris

Postdoc Carl Hjortsjö fikk Den norske tannlegeforenings forskningspris 2014. Hjortsjö har nå en postdoctor stilling ved Avdeling for protetikk og bittfunksjon, Institutt for klinisk odontologi ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

 

 

Hattonpris til stipendiat Roger Junges

Stipendiat ved Institutt for oral biologi, Roger Junges, har vunnet den prestisjefulle The Nordic Hatton Award Competition

 

 

 

 

Pris til professor Ingar Olsen for fremragende bidrag til odontologisk forskning

Professor Emeritus Ingar Olsen ble hedret med pris for fremragende bidrag innen odontologisk forskning. Prisen ble gitt av Acta Odontologica Scandinavica Society

 

 

 

Christiane Petzold tildelt Kongens gullmedalje

H.M. Kongens gullmedalje er en pris som årlig tildeles fremragende, yngre forskere for vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo det foregående året

 

 

 

 

NTF-prisen 2012 tildelt Johan Caspar Wohlfahrt

NTFs pris for undervisning og forskning er foreningens påskjønnelse til unge tannleger som bidrar positivt til både studentundervisning, forskning og ikke minst formidling av sin forskning.

 


 

Gösta Gustafsson Award tildelt Sigrid I. Kvaal

Gösta Gustafson Award 2012 tildeles førsteamanuensis Sigrid I. Kvaal ved Det odontologiske fakultet for hennes vitenskapelige prestasjoner og omfattende rettsmedisinsk forskning.

 

 

Professor dr.odont. Gunvor Semb utnevnt til Kommandør av den Kongelige Norske St. Olavs orden

H.M.Kongen har utnevnt professor dr.odont. Gunvor Semb til Kommandør av den Kongelige Norske St. Olavs orden for hennes banebrytende innsats for behandling av barn med leppe-,kjeve- og ganespalte.

Overrekkelse av Ordensinsigniene skjedde torsdag 8. mars 2012.

 

Professor dr. odont. Gunnar Rølla til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.


Professor Gunnar Rølla er uten tvil en av de mest markante forskere innen internasjonal odontologi gjennom de siste 30-40 år. Hans publikasjonsliste er meget lang og omfatter mange aspekter ved forebyggende kariesbehandling og oral biologi.

Dekorasjonen ble overrakt ved en markering ved Det odontologiske fakultet (UiO) , Geitmyrsveien 69/71 onsdag 9. juni klokken 13:00.

 

Koldsland fikk pris fra Tannlegeforeningen

På Landsmøtet i Bergen i oktober 2011  mottok Phd, spesialistkandidat, Odd Carsten Koldsland, Den Norske Tannlegeforenings pris for odontologisk undervisning og forskning.

 


Post doktor Sebastien Francis Michel Taxt-Lamolle er tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo.

Sebastien tildeles Hans Majestet Kongens gullmedalje for avhandlingen: Surface structure, chemistry and bio performance of titanium implants modified by hydrofluoric
acid.

Rektor foretok overrekkelsen på Universitetets prisseremoni 1. september 2011

 

NTFs pris for odontologisk undervisning og forskning

Ph.D. Tine Merete Søland ble under landsmøtet 2008 tildelt NTFs pris for odontologisk undervisning og forskning for sitt arbeid med identifisering av kreftpasienter med økt risiko for tilbakefall. Søland forsvarte våren 2008 sin doktoravhandling A study of possible prognistic molecular markers in oral squamous cell carcinomas and their expression in an organotypic co-culture oral cancer model , og er for tiden tilsatt ved Avdeling for patologi og rettsodontologi. Det odontologiske fakultet gratulerer.

 

Publisert 29. sep. 2010 16:19 - Sist endret 12. feb. 2019 15:20