Etiske retningslinjer for studenter og ansatte

Fakultetets etiske retningslinjer for studenter og ansatte er utformet som et supplement til etiske retningslinjer for statstjenestemenn og de etiske retningslinjer ved Universitetet i Oslo.

Retningslinjene skal til enhver tid ligge tilgjengelig på fakultetets nettsider. Alle ansatte og studenter plikter å sette seg inn i og etterleve de etiske retningslinjer.

Studie- og forskningsseksjonen skal informere om de etiske retningslinjer ved studiestart. Alle nye studenter ved Det odontologiske fakultet skal signere dokumentet. Alle ansatte vil få tilsendt retningslinjene som et vedlegg til arbeidsavtalen.

Retningslinjene gjelder for alle studenter og ansatte ved Det odontologiske fakultet, selv om mange av punktene ikke er like aktuelle for alle. For studentene er oppfølgingen av retningslinjene en del av den løpende skikkethetsvurderingen, som inngår i utdanningen. For studentene i fellessemestrene henvises det også til tilsvarende retningslinjer for Det medisinske fakultet.

dekan v/ Det odontologiske fakultet

Vedtatt av fakultetsstyret

De etiske retningslinjer er vedtatt av fakultetsstyret 27. april 2010 

Publisert 28. apr. 2010 15:40 - Sist endret 11. okt. 2013 13:48