Coronavirus

Pasienter

Informasjon til pasienter ved Det odontologiske fakultet

Prosedyrer ved behandling av pasienter under coronavirusepidemien

  • Prosedyrer, faglige anbefalinger og råd til tannhelsetjenesten

Covid-19 vitenskapskomite

Vitenskapskomiteen holder fakultetets ledelse orientert om aktuell og nyere vitenskapelig litteratur knyttet til coronapandemien med særlig fokus på odontologi og problematikk i hode/hals området.

Allmøter for ansatte og studenter

Presentasjoner og e-poster publiseres fortløpende.

Mandat for Smittevernutvalget ved Det odontologiske fakultet