Coronavirus

Pasienter

Informasjon til pasienter ved Det odontologiske fakultet

Prosedyrer ved behandling av pasienter under coronavirusepidemien

  • Prosedyrer, faglige anbefalinger og råd til tannhelsetjenesten

Fakta om koronavirus 2019-nCoV

Om koronavirus, smittefare og behandling: Forfatter Gunnveig Grødeland forsker på influensavirus og utvikling av vaksiner ved institutt for klinisk medisin. 

Allmøter og e-poster – ansatte og studenter

Presentasjoner og e-poster publiseres fortløpende.

Mandat for Smittevernutvalget ved Det odontologiske fakultet