Coronavirus – informasjon til ansatte og studenter

Pasienter

Informasjon til pasienter ved Det odontologiske fakultet

Prosedyrer ved behandling av pasienter under coronavirusepidemien

  • Prosedyrer, faglige anbefalinger og råd til tannhelsetjenesten

Allmøter og informasjon på e-post

Presentasjoner fra allmøter og informasjon sendt på e-post til ansatte og studenter publiseres fortløpende.

Coronasituasjonen ved UiO

Oppdatert informasjon fra UiO sentralt.