Coronaverter og pasientflyt på klinikken

Informasjon fra Carl Hjortsjö 5. mars.

Til studenter på 8. og 10. semester

For å sikre god pasientflyt og unngå sammenstillinger på venterommet i 5. etasje iverksettes følgende rutiner fra uke 10:

  1. Studentene møter hver dag klokken 08.30. Studenten klargjør båsen.
  2. Studenten fører inn i et excelark(ligger i eksp) sitt eget navn, navnet på dagens pasienter og hvilken båser de skal til
  3. En "coronavert" møter pasienten ved venterommet i 5 etasje, og basert på nevnte oversikt, følger pasienten direkte til båsen.

Dette er en prøveordning som foreløpig gjelder for uke 10 og for venterommet i 5 etasje. Så får vi evaluere og se om det fungerer.

Jeg vil også oppfordre alle studenter og ansatte til at ta Smittestoppapp i bruk.

Publisert 8. mars 2021 08:54 - Sist endret 8. mars 2021 08:54