E-post til ansatte og studenter 29. januar

Informasjon fra fakultetsledelsen på OD.

Kjære ansatte og studenter

Jeg vil først takke alle ansatte og studenter for å ta covid-19 situasjonen på alvor. Det er mye som endrer seg brått om dagen og jeg forstår at mange kan føle at situasjonen er vanskelig. 

Det odontologiske fakultet stengte virksomheten denne uken (uke 4). Bakgrunnen var Regjeringens innskjerpede retningslinjer den 23. januar, samt at vi ble gjort kjent med at en av våre en studenter var smittet med covid-19.
Den aktuelle studenten er nå i isolasjon og det er sendt informasjon til alle berørte om hvordan de skal forholde seg til dette. Smittevernutvalget ved fakultetet bistår bydelsoverlegen med smittesporing.
Uke 5:

Fakultetet planlegger for en forsiktig åpning av studentklinikken og Ferdighetssentere i neste uke. Det skjer med begrenset aktivitet, tilsvarende som i uke 3. Studenter på 8 og 6 semester har allerede fått informasjon.
NB: Basert på FHI retningslinjer, presisert av Helsedirektoratet 27.1, har OD bestemt at pasienter, studenter og ansatte som bor i Nordre Follo ikke skal inn på OD i kommende uke. For dem dette gjelder, kontakt nærmeste leder / klinikksjef. 

All planlagt undervisning vil som før bli gjennomført digitalt.
Når det gjelder uke 6, avventer vi Regjeringens videre vurdering av situasjonen, da de innskjerpede retningslinjene foreløpig utløper 31.1. 

Generelt:

Det er viktig at vi holder studentklinikkene i gang og jeg minner om at regjeringen ved Kunnskapsdepartementet har påpekt at studenter så langt det er mulig, skal unngå å bli forsinket i studiene. Vi viser til deres brev datert 26.01.2021 som kan leses i linken nederst i denne eposten.  
Videre har helsedirektoratet påpekt at studenter i praksis er definert som helsepersonell, og praksis for kandidater som skal utplasseres gjennomføres som normalt, selv om lærestedene nå holder stengt. 

Smittevern:

Vi viderefører forsterket basalt smittevern.  Som et ekstra tiltak vil det fremover bli gjennomført ekstra renhold. 
"Djevelen sitter i detaljene" er et uttrykk som kan overføres til smitteverntiltak. Detaljer som alltid å holde avstand, for studenter å tenke seg godt om før man går ut av båsen, for instruktørene å være oppsøkende så studentene ikke trenger å hente dem etc., kan være avgjørende.
I tillegg er det viktig å tenke på at mobiltelefonen kan være en smittekilde og at man skal ikke bruke mobiltelefon hvis det ikke er strengt nødvendig på klinikkene.

Vi lever i en usikker verden hvor smittesituasjonen kan endre seg. Vi vil holde dere fortløpende oppdaterte om eventuelle endringer. Det er derfor viktig at dere følger med på epost, også gjennom helgen.

Brev fra KD av 26.01.2021
https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/dokumenter/informasjon-om-smitteverntiltak-mot-mutert-koronavirus-i-ostlandskommuner-fra-lordag-23.-jan.pdf

Med ønske om en god helg
Hilsen Tiril 

Tiril Willumsen
Dekan/ Professor
Det odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo

Publisert 29. jan. 2021 13:57 - Sist endret 29. jan. 2021 14:00