Hilsen fra dekanen på epost til studenter og ansatte 21. mars

Det er en meget spesiell og underlig hverdag vi befinner oss i akkurat nå. Det er også en hverdag preget av mye usikkerhet. Jeg ønsker å berolige dere med at også vi kontinuerlig jobber med å ha kontroll over situasjonen, så godt vi bare kan, og ønsker å orientere dere om status og pågående arbeid. Det blir ukentlige allmøter på den digitale plattformen Zoom. Vi har allerede gjennomført de første på IOB, IKO og fakultetsadministrasjonen. Det vil bli innkalt til tilsvarende allmøte for alle studentene til uken på Zoom. Veldig fint å se at så mange av dere har funnet anledning til å delta.

For å hindre spredning og smitte av Corona-viruset, ble det brått besluttet å stenge all undervisning og normal drift ved fakultetet på torsdag 12. mars kl. 18.00, etter påbud fra helsemyndighetene. UiOs bygninger er per nå stengt for undervisning og normal drift fram til påske.

Klinikkene våre er imidlertid åpne for øyeblikkelig hjelp når det gjelder å ta hånd om våre egne pasienter. I tillegg opprettholdes nødvendig infrastruktur på alle fakultetets enheter. Fakultetets beredskapsledelse møtes daglig til digitale møter på Zoom.

Pågående aktiviteter

Vi har også fått en anmodning fra Helsedirektoratet om umiddelbart å få i gang et tilbud til pasienter fra de fire fylkene på Østlandet. Det er ment som en annenlinjefunksjon og kun for alvorlige tilstander som krever kirurgisk eller oralmedisinsk behandling. Det vil bli lagt til rette for behandling av friske pasienter, pasienter med mistenkt smitte og smittede.  Vi jobber hardt med å få dette til, men det er fortsatt ikke helt klart. Vi informerer om dette på våre hjemmesider, når det har kommet på plass. Vestibylen i Geitmyrsveien er nå delt i to innganger – en for dem som med stor sannsynlighet ikke er syke av coronavirus og en for dem med usikker smittestatus.

Dere er helsepersonell!

Det er stort behov for nødvendig helsehjelp både i offentlig og privat sektor. Studenter og ansatte ved OD har en viktig rolle i samfunnet. Siste års studenter på master (5. år) og bachelor (3. år), og ansatte med klinisk kompetanse, er meldt inn til Kunnskapsdepartementet som mulig reservepersonell i helsevesenet. Som tannhelsepersonell er det viktig at vi i størst mulig grad er med og løser våre samfunnsoppgaver på best mulig måte nå i disse krevende tidene. Vi må utøve basalt smittevern på friske pasienter og forsterket smittevern på pasienter som er mistenkt smittet eller smittet. En utfordring er selvsagt smittevernutstyr. Her er vi i dialog med helsemyndighetene om overskudd vi kan dele med andre, og hvilke behov vi selv har. Det  skal selvfølgelig ikke gjøres behandling som med fordel kan vente. Bruk av aerosoler representerer en fare for smittespredning.

Studentene

Jeg vil benytte anledningen til å si at vi setter stor pris på det enorme arbeidet som gjøres rundt digital undervisning; både fra undervisere og ansatte som hiver seg rundt for å utvikle og ta i bruk nye løsninger, og for studentene som viser tålmodighet og velvilje. Vi i fakultetsledelsen er her for dere, og studiedekanene, studieseksjonen og semesterstyrelederne vil til enhver tid holde studentene oppdatert på siste nytt rundt undervisningen.

Planen er at digital undervisning skal starte for fullt på mandag. Det planlegges også for alternative eksamensformer. Her vil vi komme med nærmere informasjon. Vi arbeider for at ingen, så langt det er mulig, mister progresjon som følge av denne situasjonen. Til dere som er siste års studenter på bachelor, master og spesialistutdanningsprogrammene arbeider vi fremdeles i henhold til normal studieprogresjon og uteksaminering av dere i juni.  Odontologi kull H-17 har vært i karantene, men vi har forstått at det har gått bra. Leder av Smittevernsutvalget, Morten Enersen, skal ha vært i kontakt med hver og en av dere.  

Våre utreisende studenter fra Paris, Cape Town, Stockholm og København har nå kommet tilbake, etter anbefaling fra oss, Universitetet i Oslo og myndighetene. Det er vi glade for. Alle våre innreisende studenter har reist tilbake til sine hjemland i Polen, Tyskland, Irland, Storbritannia, Spania og Sør Afrika. Det er selvsagt synd at møtet med Norge og utdanning på vårt fakultet måtte ende på denne måten.

Smittevernutvalget

Fakultetets Smittevernutvalg begynte sitt arbeid 3. februar. Med Morten Enersen i spissen har Smittevernutvalget vært et skritt foran helsemyndighetene med råd til dekanen om håndtering av ansatte og studenter som hadde vært på reise, eller som hadde reiseplaner, for å hindre spredning av coronasmitte. Smittevernutvalget gjør en fremragende jobb.  De utarbeider prosedyreoversikter på løpende bånd. Fakultetet har med basis i dette laget en oversikt over aktuelle prosedyrer som finnes på linken under. Denne vil være under kontinuerlig oppdatering etter hvert som vi erverver ny kunnskap:

Prosedyrer

Hold dere oppdatert

Vi er svært bevisste den viktige samfunnsrollen vi som fakultetet, og dere som helsearbeidere, har i nåværende situasjon. Fakultetet har satt beredskap, som ledes av undertegnede. Det er mange henvendelser og ulike hensyn å ta. Vi ønsker at dere alle sørger for å følge oppdateringene som kommer tett:

Oppdatert informasjon fra myndighetene på Helsenorge.no 

Oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet

Oppdatert informasjon fra fakultetet

Oppdatert informasjon fra UiO

Skulle det likevel være viktige spørsmål

Ansatte ta kontakt med nærmeste leder.

Studenter om utdanningsløp, eksamen, praksis, generelle bekymringer osv: Studieseksjonens hotline studiekonsulent@odont.uio.no || 900 59 272 / 913 27 638

Smitte:  smittevern@odont.uio.no || 481 105 46 (Morten Enersen)

Personalspørsmål om egenmelding, sykdom, permisjon osv: l.e.jensen@odont.uio.no || 911 73 180

Websider med feil eller behov for oppdatering?  Nettredaktør kari.overby@odont.uio.no || 459 17 839

Digitale løsninger

Videomøter og digital undervisning 

Hvis du skal være deltaker på et møte eller selv sette opp videomøter og digital undervisning må du installere Zoom. Veiledning finnes her.

For IT hjelp og bistand finnes kontaktinformasjon på denne linken.

Avslutningsvis vil jeg si til de av dere som er helsepersonell at dere har en særskilt viktig funksjon i samfunnet nå, og det kreves muligens mer av dere enn andre. Samtidig som det kreves mye, er det også et privilegium å være i en posisjon hvor dere kan bidra med medisinsk kunnskap og praktisk innsats, både i deres privatliv, men også i organiserte former der det trengs.  

Det er utfordrende å være dekan i disse tider, men først og fremst blir jeg fylt av takknemlighet, for at jeg får lede et fakultet med studenter og ansatte som er i besittelse av god kompetanse som gjør dere i stand til å bidra i den situasjonen vi nå står i.

Ønsker dere alle en riktig god helg.

De beste hilsener fra

Pål Barkvoll, dekan

Publisert 27. mars 2020 11:32 - Sist endret 27. mars 2020 11:36