Informasjon 8. desember

Dekanens e-post 8. desember.

God morgen til alle ansatte og studenter

Aller først vil jeg berømme innsatsen til dere alle –  det er mye ekstra arbeid som blir lagt ned blant ansatte og studenter i disse dager. En spesiell takk til alle dem som virkelig står på og holder klinikken i gang!

Gårsdagens pressekonferanse tilsier at vi kan drive undervisning, forskning og klinikk tilnærmet som vanlig. Men det kan komme flere endringer på kort varsel slik situasjonen er nå.

Tiltak som skal følges ved hele Det odontologiske fakultet i tillegg til forsterket basalt smittevern i klinikkene:

  • Påbud om bruk av munnbind i bygningene IKO, IOB, Ferdighetssenteret og Gero (Cathinka Gulberg)
  • En meters regelen gjeninnføres (husk avstand i kantine, garderober, venterom o.l.)
  • All teoretisk undervisning går på Zoom
  • All klinisk virksomhet går som planlagt, men fokus skal være på å ferdigstille påbegynte behandlinger til jul. 
  • Alle sosiale arrangementer avlyses i ODs lokaler. Dette gjelder både  for ansatte og studenter.

Gjeldende rutiner ved påvist- eller mistanke om coronasmitte

  • Påvist coronasmitte (deg selv): Har du positiv hurtigtest, må du ta en PCR-test og være i karantene til svar foreligger.
  • Ved positiv PCR test: Isolasjon i 10 dager fra det tidspunktet du får svar på positiv test. Du kan  komme tilbake på jobb/studie hvis du er symptomfri etter 10 dager. Dersom du fortsatt har symptomer fortsetter isolasjon til symptomfrihet.
  • Påvist coronasmitte – husstandsmedlem og øvrige nærkontakter (uavhengig av vaksinasjonsstatus): 10 dagers karantene. Ta PCR test straks og etter 7 dager. Du kan  komme tilbake på jobb/studie ved negativ test  dag 7 dersom du er symptomfri.

 Hvem skal du kontakte ved symptomer på Covid-19?

Studenter: Ring studieseksjonens «hotline» og send epost til smittevern med kopi til studieseksjonen. Studieseksjonens hotline er: 90 05 92 72 (ikke send sms). E-post til: k.b.hansen@odont.uio.no med kopi til smittevern@odont.uio.no

Ansatte: Ta kontakt med nærmeste leder og send epost til smittevern smittevern@odont.uio.no

Forøvrig: Vi innkaller til julemøte på Zoom TIRSDAG 14. 12 KL 1215.

Publisert 8. des. 2021 09:29 - Sist endret 8. des. 2021 09:30