Informasjon om uke 8

Uke 8 på fakultetet.

Kjære studenter og ansatte

Gledelig at koronatiltakene mykes opp. Pandemien har uten tvil påvirket hverdagen vår og det kan være vanskelig å holde ut krevende smittevernregimer nå som vi forhåpentligvis er på «oppløpssiden».

Vi fortsetter klinikkaktiviteten uke 8 på samme nivå som denne uken og timeplanene skal være oppdaterte.

Nytt på IKO i uke 8:

Alle dager til kl 10.00:

Studenter: benytter inngangen i G69, fra parkeringsplassen. Denne inngangen er åpen med adgangskort.                                                  

  •  Til klinikken i G71 via Faculty club-sal
  •  Til lesesal via baktrapp i G69 til 4. etg.                                                                          

 

Ansatte: Vi oppfordrer alle til å unngå og bruke hovedinngangen i perioden når pasientene ankommer. Alternative innganger via garasje, inngang KFL og G69.

Pasienter: Det blir hengt opp oppslag utenfor inngangen med informasjon om antallet som kan gå inn i bygget samtidig. Vektertjenesten bidrar ved behov om informasjon til pasientene og hvis nødvendig etablere køordning ute ved hjelp av «sperrebånd».

Triage: Det skal nå være to faste som tar imot pasientene i triage. Ved en opptrapping vil også personell fra barneklinikken bidra i de mest hektiske perioder.       

All teoretisk undervisning (ikke klinikk) skal fortsatt være digital.

IOB:

Aktivitet på IOB blir som i uke 7. All teoretisk undervisning skjer fortsatt digitalt og det inkluderer PBL-undervisning.

OBS! Vi får fortsatt inn bekymringer rundt at studenter, pasienter og ansatte ikke holder god nok avstand til andre. Det er lett å glemme seg, så det er viktig at vi alle tar ansvar for å si fra til hverandre hvis vi ser at noen står for tett! 

Husk at aktiviteten på klinikken er avhengig av at alle tar personlig ansvar for generelle smittevernregler.

Fra uke 9 er 10. semester tannlegestudenter tilbake i vår klinikk. Vi arbeider intenst for å planlegge dette på best mulig måte for alle.​

Nærmere informasjon vil bli gitt på et informasjonsmøte onsdag 24.2 kl 12.15 

Med ønske om en god helg til alle, og gode vinterferiedager til dere som skal ha det.

Hilsen

Tiril    

Tiril Willumsen

Dekan

Det odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo

Publisert 19. feb. 2021 13:11 - Sist endret 24. feb. 2021 12:23