Informasjon om uken 18.-22. januar

E-post fra dekan Tiril Willumsen, sendt fredag 15. januar.

Kjære studenter og ansatte

Vi har hatt en uke med nedskalert drift i klinikkene som har gitt oss erfaringer. Alle ansatte og studenter har imidlertid hatt evnen til å snu seg rundt og finne løsninger. Det er jeg svært takknemlig for.

Dere har alle gjort en fantastisk innsats for å få timeplanen gjennomført. Spesielt vil jeg berømme Avdeling for protetikk og Ferdighetssenteret som på få minutter gjorde om på kursplaner, og fikk på plass et helt nytt opplegg. 

I løpet av uken har det kommet noen bekymringer fra dere ansatte og studenter som vi tar med oss når vi nå legger det videre arbeidet med å finne gode løsninger.

Gitt samfunnsoppdraget vårt er det nå viktig at vi prioriterer driften med følgende fokus for å opprettholde forsvarlig klinikkdrift: ​

- Det første er å ivareta sikkerhet for studenter, ansatte og pasienter

- Sørge for god utdanning for studentene våre 

- Og gi våre pasienter god behandling

Det er viktig at studentene nå får den kliniske treningen som trengs for å kunne uteksamineres. Dette skal gjøres med et forsvarlig smittevern for både ansatte og studenter.

Mandag 18. januar følges den oppsatt timeplan, men ytterligere nedskaleringer vil imidlertid iverksettes fra og med tirsdag. Timeplaner vil endres tilsvarende. 

Endelige planer for tirsdag-fredag 19.-22. januar vil bli publisert senest i løpet av mandag. 

Dette kan innebære at noen må ombooke pasienter på kort varsel, det er beklagelig, men nødvendig for å få dette til.

For ikke å få smitte inn i huset minner vi om at vi fortsatt må jobbe for å ha færre mennesker i bygningene våre.

  • Alle som kan skal ha hjemmekontor. Avtales med nærmeste leder
  • Ingen skal oppholde seg i bygningene våre som ikke har oppgaver å utføre der
  • All undervisning, også seminarer på grunn- og videreutdanning, skal være på Zoom

Ved fysisk tilstedeværelse på OD

  • Husk munnbind ved ferdsel i bygningene
  • Hold avstand og hold deg hjemme om du er syk
  • Husk god håndhygiene
  • Hold avstand til kolleger og medstudenter i klinikk så langt det er mulig, slik at pasientene føler seg trygge på at smittevern ivaretas
  • Ansatte: Meld ifra om coronalignende symptomer til leder og Smittevernutvalget
  • Studenter: Ring studieseksjonens hotline 900 59 272 (ikke send SMS) og gi beskjed til klinikksjefen
  • ​​​For bedre smittesporing: Last ned FHIs smitteapp Smittestopp ​

Vi kaller inn til allmøter for studenter og ansatte til uken. 

På nettsidene finner du oppdatert informasjon.

 

Mvh

Tiril Willumsen

Dekan

 

Publisert 15. jan. 2021 13:08 - Sist endret 15. jan. 2021 14:24